Status prawny referendarza sądowego w sądownictwie administracyjnym - Ewa Wójcicka, Sylwia Chamerska - ebook

Status prawny referendarza sądowego w sądownictwie administracyjnym ebook

Ewa Wójcicka, Sylwia Chamerska

0,0
189,00 zł

Opis

Monografia stanowi pierwsze w literaturze opracowanie, które w sposób kompleksowy analizuje status ustrojowy i procesowy referendarzy sądowych w sądach administracyjnych.

W książce omówiono następujące zagadnienia:

  • ewolucja statusu prawnego referendarza w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wprowadzenia tego urzędu do sądownictwa administracyjnego i przebiegu prac legislacyjnych w tym zakresie;
  • zakres odpowiedniego stosowania ustaw szczególnych (Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy o pracownikach urzędów państwowych) do referendarzy sądowych w wojewódzkich sądach administracyjnych;
  • uprawnienia i obowiązki pracownicze referendarza sądowego;
  • odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa referendarzy sądowych;
  • bezstronność i niezależność referendarza sądowego oraz ich gwarancje ustrojowe i procesowe;
  • zadania referendarzy z zakresu ochrony prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • charakter prawny i konstrukcja normatywna sprzeciwu od orzeczeń referendarzy sądowych;
  • przebieg postępowania po wniesieniu sprzeciwu anulacyjnego (art. 167a PostAdmU) i sprzeciwu suspensywnego (art. 259–260 PostAdmU).

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne