Status prawny osób trzecich w procesie cywilnym - Kinga Dróżdż-Chmiel - ebook

Status prawny osób trzecich w procesie cywilnym ebook

Kinga Dróżdż-Chmiel

0,0
169,00 zł

Opis

Monografia jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w uporządkowany sposób status osób trzecich w procesie cywilnym, omawiając m.in. instytucje chroniące ich interesy prawne czy zjawiska procesowe, przeciwdziałaniu którym zapobiega polski ustawodawca, dopuszczając możność rozszerzenia o osoby trzecie kręgu podmiotów występujących w sprawie cywilnej.

Autorka prezentuje kompleksową analizę przepisów, na podstawie których działają osoby trzecie w postępowaniu, oraz ocenia, w jaki sposób ich obecność i podejmowane czynności przekładają się na realizację ochrony ich interesów prawnych.

Materia objęta pracą porządkuje wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu procedury cywilnej, w szczególności odnoszącą się do:

  • pojęć osoby trzeciej i innej osoby,
  • nadużywania praw procesowych,
  • indolencji procesowej,
  • interesu prawnego,
  • powagi rzeczy osądzonej,
  • rozszerzonej mocy wiążącej orzeczenia,
  • poszczególnych instytucji chroniących interesy prawne osób trzecich, w tym interwencji głównej i ubocznej (z uwzględnieniem jej podziału na samoistną i niesamoistną) oraz powództwa ekscydencyjnego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF