Status prawny dziennikarza - Wojciech Lis - ebook

Status prawny dziennikarza ebook

Wojciech Lis

0,0
84,51 zł

Opis

Książka stanowi wyjątkowe w polskim piśmiennictwie kompendium wiedzy na temat statusu prawnego dziennikarza. Jest to pierwsza na rynku wydawniczym pozycja odnosząca się do różnych aspektów pracy dziennikarza w kontekście jego praw i obowiązków, wynikających z prawa prasowego, karnego, cywilnego, administracyjnego, a także kodeksów etycznych i dokumentów międzynarodowych. Autorami publikacji są specjaliści z zakresu prawa prasowego, a wśród nich autorytety w dziedzinie omawianej problematyki.

W monografii przedstawiono aktualne stanowisko doktryny i orzecznictwo dotyczące w szczególności:

  • granic wolności dziennikarskiej, m.in. w perspektywie zjawiska mowy nienawiści,
  • praw i obowiązków dziennikarza, w tym obowiązku zachowania tajemnicy wynikającej z prawa autorskiego,
  • zasad zatrudniania i wykonywania zawodu,
  • odpowiedzialności cywilnej i karnej dziennikarza.
  • Adresaci:
    Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do dziennikarzy, pracowników organów wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli akademickich i studentów dziennikarstwa.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF