Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego - Paweł Kornacki - ebook + książka

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego ebook

Paweł Kornacki

0,0
84,51 zł

lub
Opis

W monografii Autor w sposób kompleksowy, a jednocześnie precyzyjny omawia tematykę prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu administracyjnym, w tym m.in.:

  • przybliża praktyczne aspekty sądowej kontroli sprawności funkcjonowania aparatu administracyjnego,
  • przeprowadza teoretycznoprawną analizę skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego,
  • dokonuje oceny istniejącego w tym zakresie stanu prawnego oraz formułuje wnioski de lege ferenda,
  • przywołuje prawnomiędzynarodowe wzorce przeciwdziałania przewlekłości postępowań administracyjnych oraz przedstawia wynikającą z nich propozycję interpretacyjną pojęcia przewlekłości postępowania administracyjnego,
  • prezentuje przesłanki dopuszczalności tytułowej skargi oraz okoliczności, które warunkują uwzględnienie tej skargi przez sąd.
  • Szeroko powoływana literatura tematu oraz obficie cytowane orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu umożliwiają czytelnikowi dotarcie do innych źródeł, w których podjęto analizę konkretnego problemu. Systematyka tekstu ułatwi szybkie odnalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania.

    Adresaci:
    Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, pracowników organów administracji publicznej oraz pracowników naukowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF