Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania - Katarzyna Bachnik - ebook + książka

Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania ebook

Katarzyna Bachnik

0,0
59,00 zł

Opis

W książce przedstawiono, w przystępny sposób, jak zarządzanie i kultura przenikają się nawzajem, jakie występują między nimi zależności i jak można je wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Choć przedstawione zjawiska i prawidłowości zostały umieszczone w kontekście biznesowym, odnoszą się w równym stopniu do relacji pozazawodowych oraz aktywności na gruncie towarzyskim, rodzinnym i społecznym.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:
- czym jest kultura i w jakim stopniu wpływa na codzienne zachowania zarówno Twoje własne, jak i otaczających Cię ludzi,
- czy możesz sterować uwarunkowaniami kulturowymi i wykorzystać je na swoją korzyść (np. właściwie odczytując sygnały niewerbalne jakie mimo­wolnie wysyła Twój rozmówca czy przewidując reakcję przeciwnika),
- dlaczego warto zdobyć kompetencje kulturowe, bez względu na to czy rozważasz pracę za granicą czy też nie,
- co wyróżnia skandynawski model zarządzania i sprawia, że kultura skandynawska bywa uważana za przewagę konkurencyjną firm wywodzących się z tego kręgu kulturowego, to ta książka jest dla Ciebie.

Wprowadzeniu z natury rzeczy teoretycznemu, które zarysowuje zjawiska i procesy zachodzące na styku zarządzania i kultury, towarzyszą przykłady rzeczywistych przedsiębiorstw, które zetknęły się z wyzwaniami o charakterze kulturowym. Uzupełniają je także wyniki badań autorskich, mających za zadanie ustalić, jak Polacy oceniają sposób i warunki pracy w oddziałach firm skandynawskich aktywnych na polskim rynku, a także, czy chcieliby się wzorować na Skandynawach jako przedsiębiorcy.

„Z przekonaniem polecam niniejszą monografię jako wysoce oryginalną, nowoczesną i użyteczną. Z natury rzeczy może ona służyć szerokim rzeszom studentów specjalizujących się w problematyce zarządzania, menedżerów, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji przydatnych zwłaszcza na grun­cie międzynarodowym, a także tym wszystkim, którzy szukają źródeł doskonalenia swojej wiedzy o procesach konkurencji i przedsiębiorczości na współczesnych rynkach."
Prof. zw. dr hab. Marian Strużycki

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF