Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka - Danuta Elsner - ebook

Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka ebook

Danuta Elsner

0,0
41,83 zł

lub
Opis

Książka Sieci współpracy i samokształcenia wpisuje się w nurt przemian, jakie zachodzą obecnie w systemie doskonalenia nauczycieli. Jest pierwszą pozycją na rynku, której lektura dostarcza jednocześnie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istotnego novum, jakim są sieci współpracy i samokształcenia.

W publikacji Czytelnik znajdzie m.in.:

 • omówienie pojęcia sieci z trzech punktów widzenia: jako fenomenu społecznego naszych czasów, nowego typu organizacji i społeczności uczącej się,
 • relacje z badań na temat kapitału społecznego nauczycieli.
 • wskazanie warunków organizacyjnych i edukacyjnych sprzyjających powoływaniu sieci,
 • przykłady metod pracy sieci oraz narzędzi do ich ewaluacji.
 • Autorzy wskazują korzyści dla nauczycieli i szkół wynikające z uczestnictwa w sieci, opisują funkcjonowanie tych organizacji w krajach, w których działają one z powodzeniem już od wielu lat oraz prezentują zarówno polskie, jak i zagraniczne przykłady dobrej praktyki.

  Praca zawiera bogatą bibliografię umożliwiającą osobom zainteresowanym poszerzenie wiedzy na prezentowany temat.

  Adresaci:
  Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - w równej mierze kreatorów, jak i członków sieci współpracy i samokształcenia. Przede wszystkim jednak skierowana jest do szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów sieci, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, liderów wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

  Publikacja jest pracą zbiorową przygotowaną przez autorów polskich i zagranicznych pod redakcją dr Danuty Elsner - jednej z założycielek European Network for lmproving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF