Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych - Wojciech Hartung - ebook + książka

Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych ebook

Wojciech Hartung

0,0
149,00 zł

Opis

Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest jednak rola, jaką państwo i  samorząd lokalny, odgrywają w podejmowaniu decyzji o sposobach realizacji spoczywających na nich zadań. W monografii wskazuje się granice i możliwości definiowania i świadczenia usług komunalnych samodzielnie przez jednostki samorządu lokalnego oraz powierzania ich na zewnątrz, tj. z udziałem podmiotów prywatnych. Oba modele wymagają uwzględniania szeregu regulacji, w tym przepisów dotyczących zamówień publicznych i prawa konkurencji.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF