Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza - Józef Garczarczyk - ebook

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza ebook

Józef Garczarczyk

0,0
54,00 zł

Opis

Recenzowana książka o charakterze pracy zbiorowej pt. „Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza" jest ważnym wydarzeniem na rynku pi­śmienniczym. Odnaleźć w niej można opinie i fakty dotyczące obecnego kryzysu finansowego i koniunktury bankowej i w tym kontekście przydatność metod badania koniunktury, można zapoznać się ze szczegółowymi metodami badania i prognozowania koniunktury (ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego).
Autorzy poszczególnych opracowań ukazują zastosowanie wskaźników kierunków koniunktury zarówno w skali całej gospodarki, jak i samorządów czy gospodarstw domowych. Ciekawą częścią książki są praktyczne opisy badania koniunktury w świetle rozwiązań instytucjonalnych i szczegóło­wych wymagań klasyfikacyjnych.
Bardzo dużą wartością pracy jest wielość poglądów i głębokość analiz szczegółowych, które - chociaż na różnym poziomie agregacji - koncentrują się wokół jednej prawdy - przydatności metod badania koniunktury dla świata nauki i gospodarki.
W koncepcji naukowej książki, jej strukturze i logice wewnętrznej można wyraźnie rozpoznać wpływy wybitnego znawcy tematyki prognozowania ko­niunktury prof. dr. hab. Józefa Garczarczyka z Katedry Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dobrze, że taka książka uka­że się na rynku wydawniczym i miejmy nadzieję, że zostanie dostrzeżona we właściwej skali zarówno przez akademickich badaczy problemu, jak i prak­tyków życia gospodarczego.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF