Rachunek sumienia dla dzieci - ks. Jan Paszulewicz - ebook

Rachunek sumienia dla dzieci ebook

ks. Jan Paszulewicz

0,0
7,90 zł

lub
Opis

Kiedy drugoklasiści przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej, w rachunku sumienia pomagają im rodzice, katecheci i księża. Dla wszystkich dzieci, które Pierwszą Komunię mają już za sobą, ksiądz Jan Paszulewicz napisał książeczkę, która pomoże samodzielnie odprawić rachunek sumienia - jeden z warunków dobrej spowiedzi. Każdy młody uczeń Jezusa znajdzie tu wyjaśnienia, które pomogą w zrozumieniu Dziesięciu Przykazań i rozpoznaniu, jakie zachowania są właściwe dla chrześcijanina w szkole, w rodzinie i wśród kolegów.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 21
Spowiedź to pierwszy dar zmartwychwstałego Jezusa

A było to tak:

Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa apostołowie byli zalęknieni. Zebrali się w wieczerniku i zamknęli drzwi na klucz, bo bali się Żydów. Nagle stanął pośród nich Pan Jezus i pozdrowił ich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Potem przekazał im Ducha Świętego i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,21-23).

To Pan Jezus ustanowił spowiedź świętą. Władzę odpuszczania grzechów mają tylko kapłani. Spowiadając się, widzimy i słyszymy kapłana, ale to sam Pan Jezus odpuszcza nam grzechy. W tym sakramencie nastąpi twoje spotkanie z przebaczającym Jezusem. Nie lękaj się i nie stresuj. Niech serce twoje napełnia radość.

Wszyscy jesteśmy grzeszni

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki (1 J 1,8-10).

To są słowa zapisane przez św. Jana Apostoła, który był umiłowanym uczniem Pana Jezusa.

Wszyscy jesteśmy grzeszni. Wszyscy powinniśmy się spowiadać. Spowiada się papież, biskupi, kapłani, profesorowie i studenci, nauczyciele i uczniowie. Wszyscy, którzy kochają Boga, chcą być świętymi, a droga ku temu wiedzie przez sakrament pojednania.

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Rozróżniamy grzechy ciężkie i lekkie. Grzechy ciężkie to poważne wykroczenia przeciwko przykazaniu miłości względem Boga lub bliźniego. Są one popełniane wtedy, gdy w istotny sposób, dobrowolnie i świadomie przekroczone zostaje jedno z dziesięciu przykazań Bożych. Popełniając grzech ciężki, tracimy łaskę ­uświęcającą i nie ­możemy przystępować do komunii świętej. Grzechy lekkie dotyczą naruszenia przykazań w małej rzeczy, one nie niszczą życia Bożego w nas i możemy przyjmować Eucharystię.

PRZYGOTOWANIE DO DOBREJ SPOWIEDZI

Modlitwa przed spowiedzią

Boże, najlepszy Ojcze! Wiem, jak bardzo mnie kochasz, i wiem, jak zasmucają Cię moje grzechy. Chcę je szczerze wyznać i uzyskać Twoje miłosierne przebaczenie. Proszę Cię o światło Ducha Świętego dla mego serca i mego umysłu, abym poznał swoje grzechy i szczerze za nie żałował. Umocnij moją słabą wolę, abym unikał wszystkiego, co oddala mnie od Ciebie. Ufam, że Najświętsza Maryja Panna Niepokalana pomoże mi w dobrym odprawieniu spowiedzi świętej. Amen.

1. Rachunek sumienia

Sumienie