Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym - Ewa Michałkiewicz-Kądziela - ebook

Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym ebook

Ewa Michałkiewicz-Kądziela

0,0
179,00 zł

Opis

Monografia jest poświęcona tematyce prawa do tożsamości człowieka, które zostało stosunkowo niedawno wyinterpretowane z przepisów międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka.

Zawarte w książce rozważania koncentrują się na omówieniu procesu wykształcenia się tego prawa oraz jego ewolucji. Zestawienie prawa do tożsamości człowieka z ludzką godnością, wolnością oraz prawem do prywatności, a także orzecznictwem międzynarodowych organów sądowych pozwala na sformułowanie ostatecznej jego treści, która podlega ochronie prawnej. Stworzony międzynarodowy standard ochrony znajduje również zastosowanie w przypadku polskich przepisów prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego, czy też karnego.

Publikacja stanowi zatem zbiór ważnych informacji dotyczących współczesnej wykładni prawa do tożsamości człowieka i jego minimalnego zakresu ochrony w poszczególnych dziedzinach prawa, a także zawiera pogłębione analizy międzynarodowych i krajowych wyroków sądowych, co pozwala przewidzieć dalszy kierunek rozwoju tego prawa.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF