Prawo autorskie. Zarys problematyki - Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka - ebook

Prawo autorskie. Zarys problematyki ebook

Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka

0,0
50,00 zł

Opis

Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych.

W przystępny sposób omówiono m.in.:

  • treść autorskich praw osobistych i majątkowych,
  • dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów,
  • ochronę prawną wizerunku,
  • prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów.

Publikacja zawiera także analizę wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych; wskazane są dyrektywy unijne i ich wpływ na polskie przepisy, a także ważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE służące wykładni prawa unijnego i przez to polskiego.

Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa oraz innych kierunków, na których prowadzi się wykłady z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Będzie przydatna także prawnikom praktykom, pracownikom instytucji kultury, oświaty, stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych oraz wydawcom.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF