Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych - Maciej Bocheński - ebook + książka

Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych ebook

Maciej Bocheński

0,0
129,00 zł

Opis

Publikacja stanowi próbę kompleksowej oceny regulacji prawnych dotyczących form reakcji karnej wobec sprawców przestępstw zgwałcenia i obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 r.ż. z kryminologicznego i kryminalno-politycznego punktu widzenia. W monografii zostały zaprezentowane najbardziej wpływowe obecnie koncepcje wyjaśniające etiologię przestępczości seksualnej, jak również wypracowane w wielu krajach rozwiązania mające służyć skutecznemu zapobieganiu ponownemu popełnieniu przestępstwa przez sprawcę przestępstwa seksualnego. Publikacja zawiera również zestawienie polskich rozwiązań prawnych z wiedzą o etiologii przestępstw seksualnych, a także wiedzą o skutecznych sposobach oddziaływania na sprawców tych przestępstw i zapobieganiu recydywie. W książce dr. Macieja Bocheńskiego zostały również zaprezentowane wyniki prowadzonych przez autora kryminologicznych badań empirycznych dotyczących stosowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości instytucji prawnych „dedykowanych” dla sprawców przestępstw seksualnych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF