Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim międzynarodowym i amerykańskim - Robert Lizak - ebook

Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim międzynarodowym i amerykańskim ebook

Robert Lizak

0,0
149,00 zł

Opis

Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się na karnoprawny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w Polsce. Ponieważ większość norm krajowych ustanowiono w tym zakresie na skutek implementacji i ratyfikacji uregulowań ponadnarodowych, to ocenę tę przeprowadzono na tle porównawczym. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania amerykańskie. Nie tylko dlatego, że powstały jako pierwsze na świecie, ale przede wszystkim ze względu na rolę jaką Stany Zjednoczone Ameryki i prawo amerykańskie odegrały i nadal odgrywają w procesie kształtowania prawa na świecie.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF