Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym -  - ebook

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym ebook

0,0
35,00 zł

Opis

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań złożyły się na niniejszą monografię, przy czym podzielone zostały one tematycznie na cztery części. W pierwszej zamieszczone zostały zagadnienia ogólne dotyczące istoty partycypacji społecznej i źródeł jej regulacji. W kolejnej przedstawiono partycypację jako wyraz uczestnictwa członków wspólnoty samorządowej w administrowaniu lokalnym. W części trzeciej ujęte zostały wyniki badań nad partycypacją stanowiącą wyraz legitymizowania przez obywateli działalności organów samorządu terytorialnego przez korzystanie z praw wyborczych i kontrolnych. Ostatnią grupę stanowią opracowania dotyczące partycypacji społecznej, będącej wyrazem udziału członków wspólnoty samorządowej w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz w realizacji zadań publicznych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF