Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego - Agnieszka Kopańska, Anna Bartczak, Joanna Siwińska-Gorzelak - ebook

Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego ebook

Agnieszka Kopańska, Anna Bartczak, Joanna Siwińska-Gorzelak

0,0
52,00 zł

Opis

Dzięki temu, że prezentowane w książce problemy są podzielone na część dotycząca teorii i praktyki PPP oraz prezentująca analizę branży wodno-kana­lizacyjnej publikacja jest skierowana zarówno do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę o partnerstwie, jak i tych, które zainteresowane sa w szcze­gólności problemami sektora wodno-kanalizacyjnego. Odbiorcami książki mogą być zarówno praktycy - przedstawiciele administracji rządowej i samo­rządowej oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, jak również studenci i pracownicy nauki.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF