Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz - Roman Namysłowski - ebook

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz ebook

Roman Namysłowski

0,0
229,64 zł

Opis

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzeczniczego przez polskich podatników. Punktem odniesienia są dla nich przepisy ustawy o podatku od towarów i usług - stąd obiektywne trudności w znalezieniu właściwych wyroków, które mogłyby być pomocne przy ocenie zgodności polskich przepisów z prawem unijnym i stanowić niekwestionowany oręż we wszelkich sporach z organami podatkowymi.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne