Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach - Lidia Marciniak - ebook

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach ebook

Lidia Marciniak

0,0
33,30 zł

lub
Opis

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.

W pracy przedstawiono również:

 • katalog kar porządkowych,
 • tryb nakładania kar - w tym terminy oraz sposoby ukarania,
 • zatarcie kary.
 • W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje:

  • katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • procedurę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
  • terminy nałożenia kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcie,
  • wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne