Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021 - Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin - ebook

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021 ebook

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin

0,0
50,00 zł

Opis

Publikacja szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, w tym m.in. jego formy, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadań dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadań i kompetencji kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienia sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty.

Publikacja zawiera przykładowe plany nadzoru pedagogicznego dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz bursy szkolnej i internatu.

Udziela odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:

  • jaka jest różnica pomiędzy wynikami z nadzoru a wnioskami z nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły?
  • jak uregulowana jest kwestia udostępnienia wizytatorowi danych osobowych uczniów podczas kontroli?
  • czy obowiązek przeprowadzania nadzoru pedagogicznego dotyczy także szkół niepublicznych?

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne