Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 - Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak - ebook

Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 ebook

Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak

0,0
50,37 zł

lub
Opis

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Publikacja Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:
  • jakie obowiązki ciążą na organie prowadzącym oraz dyrektorze przedszkola w związku z rekrutacją w roku szkolnym 2016/2017,
  • do kiedy rada gminy musi podjąć uchwałę o rekrutacji do przedszkola,
  • jak określić skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola,
  • czy protokół z rekrutacji dzieci do przedszkola należy sporządzić po całkowitym zakończeniu rekrutacji.
  • Adresaci:
    Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów publicznych przedszkoli oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców przedszkolaków.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne