Odpowiedzialność księgowego - w przepisach karnych, karnych skarbowych, podatkowych, rachunkowych i prawa pracy - Krzysztof Janczukowicz - ebook

Odpowiedzialność księgowego - w przepisach karnych, karnych skarbowych, podatkowych, rachunkowych i prawa pracy ebook

Krzysztof Janczukowicz

0,0
12,72 zł

Opis

 

 

Publikacja omawiająca zasady odpowiedzialności księgowych jest złożona z dwóch części:

Część I omawia zasady odpowiedzialności księgowego firmy

W tej części została przedstawiona sytuacja prawna i kwestie odpowiedzialności osoby, która kieruje księgowością w firmie, czyli - w tradycyjnej nomenklaturze - głównego księgowego. Inne osoby i ich odpowiedzialność została uwzględniona tylko wtedy, gdy wykonują czynności, z którymi może być związana odrębna odpowiedzialność, czyli gdy spełniają obowiązki płatnika albo podpisują deklaracje podatkowe firmy.

Kolejno przedstawiana jest tu odpowiedzialność księgowego:

1) za zobowiązania podatkowe firmy (jako podatnika);

2) za wykonywanie w imieniu firmy obowiązków płatnika;

3) za sprawozdawczość finansową firmy;

4) za działanie na szkodę firmy;

5) za działanie na szkodę kontrahentów firmy.

W tych sferach księgowi mogą podlegać trzem zdecydowanie różnym rodzajom odpowiedzialności, tj. podatkowej, karnej i cywilnej.

Część II zawiera przegląd wyroków sądowych, w których sądy orzekały w sprawach odpowiedzialności księgowych.

Zostały tu opisane przypadki zdarzeń, które w praktyce często występują a wiążą się z odpowiedzialnością przypisywaną księgowym, takie jak:

· Podpisanie nieprawdziwej deklaracji CIT-8

· Podpisanie nieprawdziwych deklaracji VAT

· Poświadczenie nieprawdy w dokumencie księgowym na polecenie zwierzchnika

· Naruszanie przepisów o zamówieniach publicznych i o płatnościach bezgotówkowych

· Utrudnianie czynności urzędowych

· Odmienna kwalifikacja podatkowa zdarzeń gospodarczych

· Mobbing ze strony głównego księgowego

· Nierzetelne prowadzenie rachunkowości

· Nieprawidłowości w obrocie kasowym

· Nieprawidłowe naliczenie składek na ZUS

· Niewpłacenie pobranych zaliczek na PIT

· Niezłożenie sprawozdania finansowego

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF