Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli - Leszek Jaworski - ebook

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ebook

Leszek Jaworski

0,0
36,19 zł

Opis

 

 

W publikacji dokładnie opisane zostały wszystkie etapy procedury dyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw nauczyciela, wobec którego wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające oraz gwarancji prawnych, jakie jemu, jako obwinionemu, przysługują w postępowaniu dyscyplinarnym. Szczególnie dużo miejsca poświęcono nowym rozwiązaniom, przyjętym w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela z 18 marca 2016 r. w zakresie zasad i trybu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, które obowiązują od 31 maja 2016 r.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF