Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo. Wydanie 3 - Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak - ebook

Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo. Wydanie 3 ebook

Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak

0,0
149,00 zł

Opis

Normy etyczne dotyczące wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego mają charakter ogólny. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera orzecznictwo. Znajomość rozstrzygnięć sądowych pozwala nie tylko lepiej rozumieć zasady rządzące wykonywaniem zawodu, ale także wyznaczyć standardy należytego zachowania w zaufaniu do rozstrzygnięć dokonanych w podobnych stanach faktycznych.

Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika. Część I zawiera wybór orzeczeń TK, SN, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych, prezentujący przede wszystkim orzeczenia z okresu po 1989 r. W części II zbioru zamieszczono z kolei orzecznictwo adwokackiego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, zarówno z ostatnich 30 lat, jak i wcześniejsze.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF