Ochrona konsumenta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym - Kamila Alicja Lichoń - ebook

Ochrona konsumenta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym ebook

Kamila Alicja Lichoń

0,0
189,00 zł

Opis

Monografia wyczerpująco omawia stosowanie metod alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich.

Obszernie opisano zarówno podejmowane przez UE regulacje (m.in. dyrektywę w sprawie ADR w sporach konsumenckich oraz rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), jak i polskie przepisy podjęte w celu implementacji tych unormowań.

Publikacja porusza temat bardzo istotny w praktyce – z uwagi na konieczność zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego stosowanie alternatywnych wobec drogi sądowej metod rozstrzygania sporów staje się niezwykle istotne.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF