Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa - Justyna Kurek, Joanna Taczkowska-Olszewska prof. ASzWoj - ebook

Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa ebook

Justyna Kurek, Joanna Taczkowska-Olszewska prof. ASzWoj

0,0
149,00 zł

Opis

Monografia w sposób syntetyczny omawia niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, mając na względzie skomplikowany charakter relacji na linii: RODO – dyrektywa policyjna – ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, ochroną danych w toku postępowań sądowych oraz granicami jawności i niejawności działania służb.

Identyfikując obszary aktywności państwa, które odnoszą się do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, starają się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sfera ta może zostać pozostawiona poza prawną regulacją ochrony danych osobowych?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – zdecydowanie nie, bowiem to "na organach państwa spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych przez wszystkie podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne znajdujące się pod jego jurysdykcją. Realizacja celów związanych z bezpieczeństwem jest możliwa wówczas, gdy bezpieczne przetwarzanie danych osobowych jest nie tylko środkiem do osiągnięcia stanu bezpieczeństwa państwa, ale stanowi cel sam w sobie.

dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne