Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie - Tomasz Korol - ebook + książka

Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie ebook

Tomasz Korol

0,0
58,91 zł

Opis

Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo omówiono:

 • etapy rozwoju metod analizy finansowej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej dotyczącej: rentowności, płynności, sprawności i zadłużenia,
 • nowe warianty dezagregacji wskaźników,
 • optymalne wartości dla każdego wskaźnika finansowego z uwzględnieniem ich wpływu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw (stymulanta, dominanta, destymulanta),
 • wady i ograniczenia tradycyjnej analizy wskaźnikowej,
 • teoretyczne założenia logiki rozmytej i możliwości jej zastosowania w analizie wskaźnikowej firm,
 • nowe, opracowane przez autora, modele logiki rozmytej dla dwunastu wskaźników finansowych wraz z ich interpretacją.
 • W publikacji zaprezentowano także wyniki testów skuteczności modeli logiki rozmytej dla 166 spółek akcyjnych. Cennym uzupełnieniem książki jest aneks, w którym na przykładzie jednej spółki przedstawiono działanie dwóch modeli logiki rozmytej opracowanych przez autora.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców, analityków, kontrolerów finansowych, a także studentów finansów i rachunkowości.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne