Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego - Liliana Hawrysz - ebook

Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego ebook

Liliana Hawrysz

0,0
35,86 zł

Opis

Publikacja stanowi przegląd i usystematyzowanie literatury dotyczącej identyfikacji determinant zarządzania jakością w administracji publicznej oraz sposobów jej pomiaru, opracowanie modeli uwarunkowań zarządzania jakością w powiązaniu ze skutecznością, strategią i otoczeniem w jakim funkcjonują. W książce Autorka dokonała porównania stanu i kondycji zarządzania przez jakość w administracji publicznej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF