Nazwisko tworzy charakter - Violetta Kuklińska-Woźny - ebook + książka

Nazwisko tworzy charakter ebook

Kuklińska-Woźny Violetta

0,0

Opis

Numerologia zakłada, że imię i nazwisko (wraz z datą urodzenia) tworzą osobowość każdego z nas. Dzięki tej książce dowiesz się, jak w prosty sposób odczytać unikalną symbolikę liter i odpowiadających im liczb, by wzmocnić swój rozwój duchowy i osobisty. Tym samym zrozumiesz numerologiczne znaczenie swojego imienia i nazwiska. Będziesz potrafił samodzielnie obliczać parametry astropsychologiczne i nauczysz się rozszyfrowywać najważniejsze symbole. Korzystając z intuicji i pogłębionej świadomości, szeroko otworzysz przed sobą drzwi do samopoznania i niczym nieskrępowanego szczęścia. Obudzisz w sobie pozytywną energię, która stanie się motorem napędowym do spełniania marzeń. Co mówi Twoje imię i nazwisko?

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 563

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
0,0
0
0
0
0
0

Popularność
REDAKCJA: Mariusz Warda

PROJEKT OKŁADKI: Piotr Pisiak

SKŁAD: Piotr Pisiak

KOREKTA: Marzena Żukowska

Wydanie I

Białystok 2023

ISBN 978-83-8301-266-7

© Copyright by Studio Astropsychologii, Białystok, 2011.

All rights reserved, including the right of reproduction

in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach.

Książka ta zawiera informacje dotyczące zdrowia. Wydawca dołożył wszelkich starań, aby były one pełne, rzetelne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy w momencie publikacji. Tym niemniej nie powinny one zastępować porady lekarza lub dietetyka, ani też być traktowane jako konsultacja medyczna lub inna. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś koniecznie skonsultować się z lekarzem, zanim samodzielnie rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia. Wydawca ani Autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod.

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku.

www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii

15-762 Białystok

ul. Antoniuk Fabr. 55/24

85 662 92 67 – redakcja

85 654 78 06 – sekretariat

85 653 13 03 – dział handlowy – hurt

85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal

strona wydawnictwa: www.studioastro.pl

Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl

1.SYMBOLIKA LICZB, ALFABET NUMEROLOGICZNY, SYMBOLIKA LITER, POŁĄCZENIA LICZB

ALFABET NUMEROLOGICZNY

Każdy człowiek posługuje się określonymi personaliami, na które składają się: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska). Posługując się numerologicznym alfabetem, dane te możemy przełożyć na symboliczny język liczb. W celu przetworzenia liter alfabetu na liczby możemy posłużyć się tabelą, w której każdej literze alfabetu została przyporządkowana liczba prosta i złożona. Liczby proste (podstawowe) to liczby: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczby złożone to liczby złożone co najmniej z dwóch cyfr, które dadzą się sprowadzić do liczby prostej. Na przykład liczba „13” (liczba złożona), którą sprowadzamy do liczby prostej – „4” (1 + 3 = 4).

Wartości numeryczne liter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

(1)

B

(2)

C, Ć

(3)

D

(4)

E, Ę

(5)

F

(6)

G

(7)

H

(8)

I

(9)

J

(10)

K

(11)

L, Ł

(12)

M

(13)

N, Ń

(14)

O, Ó

(15)

P

(16)

Q

(17)

R

(18)

S, Ś

(19)

T

(20)

U

(21)

V

(22)

W

(23)

X

(24)

Y

(25)

Z, Ż, Ź

(26)

-

Przykład wyrażenia danych personalnych (ANNA KOWALSKA) za pomocą liczb:

ANNA: 1 + 14 + 14 + 1 = 30 (3 + 0 = 3)

lub ANNA: 1 + 5 + 5 + 1 = 12 (1 + 2 = 3)

Wibracja liczby imienia ANNA to liczba 3.

KOWALSKA: 11 + 15 + 23 + 1 + 12 + 19 + 11 + 1 = 93 (9 + 3 = 12, 1 + 2 = 3)

lub KOWALSKA: 2 + 6 + 5 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 = 21 (2 + 1 = 3)

Wibracja liczby nazwiska KOWALSKA to liczba 3.

Dla celów analizy numerologicznej ważne jest też obliczenie sumy liczby imienia i nazwiska.

Dla ANNY KOWALSKIEJ liczba ta wynosi 12 + 93 = 105 (1 + 5 = 6) lub 3 + 3 = 6.

Wskazane jest, aby wykonać podwójne obliczenia. Pierwsze z użyciem liczb złożonych, drugie z użyciem liczb prostych. Analizujemy nie tylko liczbę prostą, ale także złożoną, z której powstała liczba prosta. Przy analizie liczb złożonych ważne są liczby składowe. Pierwsza liczba składowa jest ważniejsza od drugiej, ponieważ określa do jakiej grupy należy całość.

Wibracja liczby imienia i nazwiska to zewnętrzna etykieta, fasada osobowości, która jest ściśle związana z ego (materialnym „ja”) i nie ma nic wspólnego z duszą. Dusza jest bezosobowa, nie ma więc imienia i nazwiska. Wykorzystuje tylko swoje materialne „ja” dla swojego rozwoju. Inaczej mówiąc liczba ta to pewien wibracyjny wzorzec, z którym każdy z nas się identyfikuje. Wzorzec ten formuje psychikę i wyposaża nas w pewne cechy, dzięki którym w jakiś sposób funkcjonujemy w społeczeństwie, rozwijamy się, nabywamy nowe doświadczenia i umiejętności dla lepszego radzenia sobie w rzeczywistości materialnej. Jest to więc liczba typowo materialna odnosząca się do zwyczajnego, codziennego życia każdego z nas. Połączenie tej liczby z wibracją daty urodzenia, w której zawarty jest program ewolucji duszy pozwala nam wyjść na poziom transcendentalny (duchowy).

Zmiany imion i nazwisk z numerologicznego punktu widzenia opisują nową osobowość, nową formę, zewnętrzną powłokę i pociągają za sobą określone konsekwencje związane z zerwaniem z przeszłością i rozpoczęciem życia jakby od nowa, w nowym kierunku zmierzającym ku nowym funkcjom i zadaniom. Każda zmiana powinna być świadoma i uzasadniona postępami w rozwoju. Osobowość wyrażona poprzez wibrację liczby imienia i nazwiska odpowiada bowiem potrzebom rozwojowym duszy i dopóki nie osiągnie się pewnego pułapu rozwoju, nie jest wskazana jakakolwiek zmiana. Często zdarza się, że aktorzy pod wpływem sugestii menedżerów czy impresario, dla lepszego brzmienia, reklamowego chwytu ulegają namowom i zmieniają swoje personalia. Zmiany te nie zawsze są bezpieczne, gdyż mogą pociągać za sobą depresje nerwowe, próby samobójcze, zaburzenia psychiczne.

Wibracyjne zmiany imion i nazwisk nie od razu są odczuwalne. Pierwsze symptomy zmian odczuwane są dopiero po 9 miesiącach od momentu dokonania zmiany, a na ujawnienie się pełnego aspektu nowej osobowości można czekać aż 9 lat.

Do analizy materialnego „ja” bierzemy pod uwagę: aktualne dane z dokumentu tożsamości. W przypadku kobiet uwzględniamy nazwisko panieńskie. Imię z bierzmowania bierzemy pod uwagę tylko wtedy, kiedy osoba emocjonalnie identyfikuje się z tym imieniem, jeśli jest ono bez znaczenia, to je pomijamy. Śledzimy przebieg zmian zapisów w dokumentach (zmiany imienia, nazwiska, przyjęcie nazwiska współmałżonka). Badamy także ewentualne pseudonimy lub upodobania związane z używaniem drugiego imienia. Rozważamy nie tylko dane, które figurują w dokumentach, ale także taką wersję imienia i nazwiska pod jaką jesteśmy najbardziej znani w swojej działalności. Z osobna analizujemy: wibrację liczby imiennej, wibrację liczby nazwiska, jak również sumę tych liczb. Kolejne rozdziały książki nawiązują do tych liczb. Rozdział II odnosi się do wibracji liczby imienia (imion), rozdział III do wibracji liczby nazwiska (nazwisk), rozdział IV do wibracji materialnego „ja”, wyrażonego jako suma wibracji liczby imienia (imion) i nazwiska (nazwisk), rozdział V to wyraz duszy przyobleczonej w cielesną powłokę, która zbiera pewne ziemskie doświadczenia dla swojego rozwoju.

SYMBOLIKA LITER

A – 1

Jest to litera, która wywiera bardzo silny wpływ. Jest jak przywódca, lider, za którym podążają inni. Obdarza człowieka silną wolą, ambicją i zdolnością do tworzenia. Inspiruje do działania i pobudza umysł do aktywności intelektualnej. Podnosi ciśnienie krwi i wzmaga procesy emocjonalne. Pod jej wpływem debiutujemy w jakiejś działalności, stajemy się entuzjastami, zachowujemy się agresywnie, egoistycznie. Nie dajemy się odwieść od celu. Często nasze zachowania stają się impulsywne.

B – 2

Ta litera wyraża delikatność, słabość, wrażliwość. Pragnie miłości i aprobaty otoczenia. Posiadacze tej litery mają gołębie serce. Interesują się problemami innych ludzi Są bardzo uczuciowi, eteryczni, współodczuwający i gotowi do współpracy. Nie lubią się wychylać, wolą być ugodowymi kompilatorami, którzy wmieszali się w tłum. Jak gąbka chłoną emocje, które wyrażają osoby w ich otoczeniu, wszystko intensywnie przeżywają i często płaczą. Działają bowiem na zasadzie naczyń połączonych. Łatwo się peszą i z byle powodu wstydzą. Nie lubią się odsłaniać. Są zamknięci, skryci, marzycielscy, gotowi apoteozować wszystko to, co szare i nijakie. Potrzebują kogoś, kto roztoczy nad nimi ochronny parasol.

C – 3

Jest to bardzo towarzyska, rozgadana i radosna litera, która obdarza człowieka wyobraźnią, zdolnościami twórczymi, pogodą ducha i pozytywnym nastawieniem do życia. Pod jej wpływem stajemy się otwarci, działamy z rozmachem, stajemy się wizytówką wytworności i wykwintności. Potrafimy urzec i zaczarować. Wykazujemy zainteresowanie sztuką, nauką. Przepełnia nas humanitaryzm. W aspekcie ujemnym lubimy nosić przy sobie koszyk z plotkami, działać na wielu frontach jednocześnie i popadać w samouwielbienie.

D – 4

To rzeczowa, rozsądna, pracowita, uporządkowana i zdyscyplinowana litera, której właściciel zabiega o gromadzenia materialnych dóbr i lubi robić zapasy. Jest zabiegany, zapracowany i korzysta z każdej sposobności, aby zrealizować swoje cele. W działaniu stosuje sprawdzone sposoby postępowania. W poglądach i ideach jest raczej zaśniedziały niż nowoczesny i posługuje się lapidarnym stylem. Pomimo tego, że rozumie ludzi i stara się im pomagać, potrafi być nieuprzejmy i napastliwy.

E – 5

Ta litera jest reprezentantem wewnętrznego niepokoju, który wręcz roznosi człowieka tak, że sprawia on wrażenie, jakby był w ciągłej gorączce i podnieceniu. Wszystko go interesuje i ciągle gdzieś pędzi i czegoś szuka. Lubi być aktywny na wielu frontach, nie może usiedzieć zbyt długo w jednym miejscu i trzyma ludzi na odległość. Jego emocje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jest dociekliwy, chętnie się uczy i zawiaduje różnymi informacjami. Potrafi w praktyce zastosować posiadaną wiedzę. Emanuje magnetyzmem i zmysłowością. Kocha wolność, przygodę, podróże i postęp.

2. WIBRACJA LICZBY IMIENIA (IMION)

Panie te wykazują się bardzo dużą zaradnością życiową i odważnie stawiają czoła życiowym przeciwnościom. Są uparte, energiczne i niezależne. Przedsiębiorczość, żywotność, zmysł praktyczny i zdolności twórcze to ich hasła sztandarowe, które ułatwiają realizację wielu zamierzeń. Ich umysł jest żywy, sprawny, pomysłowy, skory do działania i tworzenia. Z łatwością porozumiewają się z innymi i potrafią podtrzymywać kontakty społeczne poprzez rozmowę. Lubią nowinki, ploteczki, zajmowanie innych swoją osobą. Mówią, ale nie słuchają, pragną mieć zawsze rację. Ich relacje mogą być pozbawione głębi. Starają się pokazać innym wizerunek kobiety uroczej, pełnej wdzięku, pogodnej, wesołej, beztroskiej, ciepłej i życzliwej ludziom. Może to być jednak przykrywka dla ich cynizmu, braku skrupułów, bezwzględności w dążeniu do zrobienia kariery. Ich zewnętrzny spokój, opanowanie mogą być pozorne. Łatwo ulegają emocjom i z trudem panują nad zmienną uczuciowością. Potrafią być drażliwe, kłótliwe, reagować gniewem, wściekłością, nie obce są im takie doznania, jak zazdrość czy zawiść, unoszenie się „głupią” dumą. Panie te odczuwają silny związek z rodziną i chętnie prowadzą otwarte domy, podejmują gości. Lubią gotować, upiększać swoje otoczenie. W stosunku do swoich bliskich są nadopiekuńcze. Zdarza się im roztaczać protekcjonistyczną opiekę, narzucać się tym, których kochają, a czasem przejawiać zapędy dyktatorskie, ponieważ wydaje się im, że wszystko wiedzą lepiej od innych. Panie te potrzebują stabilizacji materialnej, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Źle znoszą lekceważenie i krytykę.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 30/3, to: powierzchowność, gadulstwo, skłonność do wyimaginowanego niepokoju, tendencja do zaborczości i nieuzasadnionego zamartwiania się, tracenie kontaktu z rzeczywistością z powodu słabej świadomości samej siebie, nieszczerość.

MĘSKIE (3 z 30): Bazyli, Brunon, Egbert, Eustachy, Ewaryst, Idzi, Jerzy, Kornel, Ksawery, Łazarz, Radosław, Romuald, Salwador, Walery, Władysław.

Panowie o wibracji liczby imiennej 3 lubią odgrywać przodującą rolę w środowisku i źle znoszą bycie na pozycji podległej. Uważają się za osoby wyjątkowe, którym należą się szczególne względy. To bycie ponad innymi napawa ich dumą i wyniosłością. Są ciekawi świata, na który patrzą optymistycznie i w niekonwencjonalny sposób. Nie lubią powielać stereotypów i konformistycznych zachowań. Potrzebują emanować aurą niebanalnej, nietuzinkowej osobowości. Pragną znaczącej pozycji w życiu, władzy i luksusu, doznawania zmysłowych przyjemności życia. Chcą realizować ambitne zamierzenia i jak już coś robią, to z rozmachem i angażują się w wiele rzeczy naraz, czasami brakuje im wytrwałości, aby doprowadzić do końca rozpoczęte zadania. Prowadzą aktywne, towarzyskie życie i wiedzą, jak przyciągnąć pomocnych im ludzi. Bacznie obserwują, jak reaguje na nich otoczenie i potrafią wywołać takie wrażenie, jakie chcą. Zdarza się im wykorzystywać uczynność, życzliwość, troskliwość jak element gry taktycznej w pozyskaniu innych osób dla swoich celów. W ich wnętrzu szaleją różne energie, dlatego bywają nieprzewidywalni, niespokojni, zmienni. Nie panują nad swoimi nastrojami, namiętnościami i zmysłowością. Czasami zachowują się jak rozkapryszeni chłopcy, którym nic nie pasuje i wciąż są niezadowoleni albo kipią złością i urażają ludzi. Nie można im odmówić inteligencji, błyskotliwego umysłu, wyobraźni, artystycznej wrażliwości i życiowego sprytu. Chętnie oddają się marzeniom na jawie i dużo fantazjują. Fascynują ich nowe rzeczy i podważanie stereotypowych poglądów. Szybko adaptują się do nowych okoliczności i potrafią zadbać o swoje interesy. Podobnie, jak panie dbają o rodzinę i pracują intensywnie, aby zapewnić jej byt. Za bardzo jednak chcą swoich bliskich ograniczyć, nakazując im podobne postępowanie.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 30/3, to: narcyzm, uznawanie siebie za chodzącą doskonałość, nieodpowiedzialność, rozkojarzenie, rozrzutność, nieliczenie się z uczuciami innych osób.

IMIONA – liczba złożona 39/3

ŻEŃSKIE: Agnieszka, Brygida, Filomena, Klementyna, Kordelia, Mirosława, Olimpia, Penelopa, Sławomira.

To urodzone aktorki, które z zawrotną prędkością przechodzą z jednej skrajności w drugą; od euforii, potężnego entuzjazmu do depresji, dotykania dna rozpaczy, od majestatycznej, pełnej powagi pozy do rozradowanej, tętniącej humorem frywolnej damy. Trudno jest je rozszyfrować: kiedy żartują, a kiedy mówią serio. Obecność liczby dziewięć w liczbie imiennej wzmaga ich uczuciowość i czyni niesłychanie wrażliwymi na potrzeby innych. Panie te wszystko intensywnie przeżywają i czasami pod płaszczykiem pewności siebie, ciętego humoru, błyskotliwych ripost, uporu ukrywają nieśmiałość, wątpliwości i szalejącą wewnętrzną burzę kłębiących się różnych uczuć, którą z trudem opanowują. Są bystrymi, przenikliwymi, indywidualistkami chadzającymi własnym ścieżkami i nie boją się wygłaszać niekonwencjonalnych poglądów, które niejednokrotnie są w opozycji do norm przyjętych przez ogół. Dysponują darem słowa i nadzwyczajną intuicją, percepcją oraz niezwykłymi zdolnościami telepatycznymi, które pozwalają zrozumieć im motywacje innych ludzi. Potrafią swobodnie poruszać się po scenie i kontaktować z publicznością, którą zadziwiają swoją ekspresją. Są pełne wdzięku, uroku, powabu. Tolerancją, przyjacielskością i łagodnością zyskują sympatię otoczenia. Emocjonalnie zranione zmieniają swoje oblicze i mogą stać się mściwe, agresywne, a nawet okrutne. W ukierunkowaniu energii są ambiwertywne. Lubią otaczać się ludźmi i przebywać w samotności. Są skryte i dumne.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 39/3, to: tendencja do myślenia utopijnego, unikania konfliktów i nadmiernego izolowania się, brak kontaktu z prawdziwymi potrzebami, prowokowanie sytuacji ekstremalnych.

MĘSKIE (3 z 39): Bonifacy, Chwalisław, Dominik, Florian, Ildefons, Jaromir, Ryszard, Zdzisław.

Energiczni, niezwykle skuteczni ludzie sukcesu, którym zależy na zdobyciu poważania i prestiżu otoczenia. Wyróżniają się samodyscypliną, pracowitością, obowiązkowością. Dysponują dużym potencjałem intelektualnym, wyobraźnią i syntetyczną inteligencją, widzą problem i jego rozwiązanie. Mają ambitne plany, zdecydowanie prą do przodu i dążą do odegrania znaczącej roli. Silnie zaznaczają swoją indywidualność. Mają swój kodeks postępowania i kierują się własną oceną sytuacji. Ich ulubioną pozą, maską jest kreowanie siebie na człowieka opanowanego, flegmatycznego, nieco leniwego, zdystansowanego, niezbyt towarzyskiego, zatopionego w świecie wewnętrznych doznań, takiego, który nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy. W tym przebraniu trudno jest rozpoznać całkiem inną postać: człowieka ambitnego, upartego, niezależnego, dynamicznego, ruchliwego, pełnego sił witalnych, nastawionego na realizację własnych interesów, który aż wrze od emocji i potrafi być porywczy oraz brutalny. Cierpi na wahania nastrojów, męczy go niepokój, idzie za popędem, podejmuje nagłe, impulsywne decyzje. Panowie o tych imionach są wrażliwi na punkcie własnego „ego” i bardzo łatwo można ich zranić. Na krytykę reagują złością lub zamykają się w sobie, długo pamiętają zniewagi. Dla ratowania swojego honoru i prestiżu mogą zrobić wszystko. Lubią sobie dogadzać i uzurpują prawa do szczególnego traktowania nie bacząc na afronty, gafy, jakie popełniają w stosunku do innych. Wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie sprawiają, że są ludźmi nietowarzyskimi, przebywanie w towarzystwie sprawia im wiele przyjemności; szczególnie cenią sobie męską przyjaźń. Łatwo nawiązują kontakty i bez wielkiego żalu zmieniają koleżeństwo. Można liczyć na ich pomoc. Liczba dziewięć zachęca ich do kontemplacji, wrażliwości na potrzeby innych, pozwalania sobie na chwile samotności, ciszy, przebywania na łonie przyrody.

Słabe punkty panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 39/3, to: egoizm, ocenianie innych według zasad stworzonych przez samych siebie i odnoszenie się z pogardą do tych, którzy postępują niezgodnie z tymi zasadami, zaborczość, dominowanie, kontrolowanie swoich najbliższych.

IMIONA – liczba złożona 48/3

ŻEŃSKIE: Gorzysława, Kazimiera.

Panie te posiadają zdolność logicznego myślenia i metodycznie podchodzą do zjawisk, z którymi się stykają. Są oddane pracy, potrafią ciężko pracować wspinając się po kolejnych szczeblach drabiny społecznej. Bardzo ważne są dla nich sprawy materialne, zdobycie uznania i poważania. W swoim środowisku są bardzo aktywne i zainteresowane tym, co się wokół nich dzieje i lubią poruszać drażliwe tematy, wbijać kij w mrowisko. Mają dużo cywilnej odwagi i jak się im coś nie podoba, przejawiają bunt i uparcie bronią swoich racji. Nie przechodzą obojętnie wobec cierpienia, ludzkich bolączek i chętnie angażują się w sprawy innych osób, starając się te osoby wyciągać z kłopotów. Całą swoją siłę wykorzystują w celu poprawy losu innych. W swoim środowisku są bardzo aktywne. Potrafią się skoncentrować na ważnych zadaniach, narzucić sobie dyscyplinę, zorganizować je, i solidnie wykonać. Zdarza im się działać zawzięcie, z wyrachowaniem i nie przebierać w środkach. Pomimo, że są lojalne, ofiarujące pomoc, kontakt z nimi nie należy do najprzyjemniejszych. Potrafią odgrywać iście teatralne sceny, zachowywać się kapryśnie i wszelkimi dostępnymi środkami wymuszać na innych specjalne traktowanie. Mają wygórowane mniemanie o sobie i różnymi sposobami starają się dowieść własnej wyższości. Osądzają innych ludzi, lubią wszystkich i we wszystkim pouczać, wtrącać się w nie swoje sprawy. Ich buzia jest niewyparzona i nie szczędzi innym obelg, szczególnie wredne potrafią być dla swoich nieprzyjaciół, odczuwają bowiem potrzebę niszczenia innych ludzi, głębokiego ranienia czy wyrównywania rachunków. Mogą być odbierane jako pretensjonalne, nadwrażliwe, oschłe i nieprzystępne dla innych. Ich sposób bycia może irytować. Imię tych pań złożone jest z liczby cztery i osiem. Liczby te pod wieloma względami są bardzo podobne do siebie i wyposażają w cechy umożliwiające realizację bardzo śmiałych zamierzeń. Obdarzają wytrwałością, pracowitością, energią i zamiłowaniem do ładu i porządku. Dopingują do realizowania wielkich i poważnych ambicji i podejmowania się roli szefowej, jeśli nie w pracy to chociaż w domu.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 48/3, to: wieczne niezadowolenie, podejrzliwość, nietaktowność, ordynarność, despotyzm, fanatyzm, podatność ma melancholię i depresję.

MĘSKIE (3 z 48): Apolinary, Dionizy, Florentyn, Ziemowit, Zygfryd.

Panowie ci dysponują ścisłym, konkretnym umysłem i w swoich dążeniach wykazują upór. Są bystrzy, wytrzymali na długie dystanse, pełni wewnętrznej siły. Mają realistyczny i praktyczny stosunek do życia i zmysł do interesów. Trzeźwo kalkulują, niczego bowiem nie robią pochopnie. W swoich poczynaniach są zdecydowani, systematyczni i cenią sobie tradycyjne sposoby działania i wojskowy rygor. Wszystko musi grać u nich jak w zegarku i powinno być dokładnie określone. Potrzebują mieć pod kontrolą przebieg wszystkich spraw. Potrafią sobie narzucać dyscyplinę wewnętrzną i serwować nadludzką pracę. Chętnie poświęcają swoją uwagę sprawom rodzinnym i podejmują się rozwiązania wielu problematycznych kwestii społecznych, wykazują się przy tym zdolnościami organizatorskimi i administracyjnymi. W pracy są cenieni za kompetencję, sumienność i rzetelność. Choć nie stronią od ludzi, nie są specjalnie towarzyscy. W obyciu są surowi i mało przystępni. Mają wyważone opinie i uchodzą za osoby spokojne i zrównoważone. W strukturach społecznych cieszą się opinią osoby poważnej, rozsądnej, odpowiedzialnej. Zdarzają się im okresy gwałtownych emocjonalnych wybuchów, doświadczania złości i buntu. W sytuacji zaburzenia równowagi wewnętrznej mogą reagować impulsywnie i jak despota ustawiać wszystkich pod ścianą albo gniew i złość wyrażać w postaci kąśliwego sarkazmu. Okazywaną zapalczywością zaskakują otoczenie, które nie rozumie, co się z nimi dzieje. Podobnie jak panie, dzięki obecności liczby cztery i osiem w liczbie imiennej, potrafią dbać o sytuację materialną, cenią sobie sprawiedliwość, honor, ład i bezpieczeństwo i umieją zarządzać.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 48/3, to: pesymistyczne nastawienie, niedowierzanie innym, bezkompromisowość, nieustępliwość, uprzedzenia, tyranizowanie otoczenia.

IMIONA – liczba złożona 57/3

ŻEŃSKIE: Godzimira.

Panie noszące imię o wibracji liczby 57/3 dysponują niespożytą energią, są ruchliwe, zabiegane, nerwowe i szybko reagują na niewielki nawet bodziec. Poszukują przygód, ekscytują się wszystkim co się wokół nich dzieje, lubią zmiany i nowości. Obecność liczby pięć i siedem w liczbie imiennej wskazuje na wewnętrzne konflikty i doświadczanie sprzeczności, panie mogą więc gubić się w rozeznaniu tego, co jest dla nich w danym momencie najważniejsze, rozpraszać się i tracić niepotrzebnie energię. Jednakże zarówno liczba pięć jak i siedem obdarza je giętkim, chłonnym i twórczym umysłem, otwartością na wiedzę, dlatego uważa się je za osoby o szerokich horyzontach myślowych i wielorakich uzdolnieniach. Ma to jednak swój minus – panie dużo czasu poświęcają na myślenie i wszystko analizują przeciążając umysł, co obarcza ich psychikę dużym stresem. Ponadto zatopione w swoich procesach myślowych sprawiają wrażenie, jakby ich nie było. Pomimo skrytości, niechęci do mówienia o sobie i swoich uczuciach, samotniczego usposobienia, w otoczeniu osób, które znają potrafią być uwodzicielskie, wesołe i dowcipne i dobrze skrywają swoją towarzyską niezręczność i niepewność. Z pozycji chłodnego intelektualizmu potrafią wabić i kusić swoją zmysłowością, gorącym wnętrzem. Są chłodne i gorące zarazem, nieprzewidywalne i nieodgadnione. Nie wiadomo, kiedy się pojawią i w jakim czasie znikną. Panie te cenią sobie swobodę działania i dążą do ekonomicznej samowystarczalności. Uciekają od konfliktów i nie lubią ingerować w życie innych osób. Wciąż czymś się niepokoją, denerwują, z byle powodu irytują.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 57/3, to: nadmierne izolowanie się, zamykanie się w sobie, niebranie pod uwagę innych punktów widzenia, wybuchowość, chaotyczność, krytycyzm wobec innych.

MĘSKIE (3 z 57): Dobiegniew, Wawrzyniec.

To miłośnicy wolności i obserwacji, którzy lubią smakować świat i potrzebują aktywnego życia i intensywnych przeżyć. Żyją bardzo bogatym życiem wewnętrznym, chętnie skupiają się na wytworach własnego umysłu i dają ponieść się fantazji. Od prac rutynowych, jednostajnych wolą intelektualne rozważania, świat idei, zbieranie różnych faktów i twórcze zajęcia. Interesują się poznaniem przyczyn różnych zjawisk i poszukują wciąż nowych rozwiązań. Myślą w sposób nieszablonowy i widzą to, czego inni nie mogą dostrzec. Są nie tylko świetnymi teoretykami, ale i autorami wielu użytecznych rozwiązań oraz diagnostami. Z tego powodu rozsadzać ich może intelektualna duma. Ich osobowość jest bardzo skomplikowana, złożona z wielu przeciwstawnych cech i może się wyrażać na wiele różnych sposobów. Typ wszechstronnie utalentowanego intelektualisty bardzo szybko może stać się casanową i pożerać niewieście serca, pogodny, ożywiony pan w jednej chwili może okazać się niemiły i rozkapryszony, a salonowy lew z zawrotną prędkością pokazać się może światu jako podchmielony abnegat. Panowie o licznie imiennej 57/3, analogicznie, tak jak panie unikają burzliwych i poważnych rozmów, wściekają się jak ktoś inny ingeruje w ich sprawy i z byle powodu się frustrują. Cierpią na emocjonalną niestabilność i szybko się niecierpliwią.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 57/3, to: lekceważenie emocjonalnej strony osobowości i uczuć innych ludzi, żywienie przekonania, że ich punkt widzenia jest słuszny, bagatelizowanie problemów osobistych, nietolerancja, roztargnienie, niekonsekwencja.

IMIONA W WIBRACJI LICZBY CZTERY

Wprowadzenie ogólne

Osoby noszące imiona w wibracji liczby cztery wyróżniają się inteligencją praktyczną i umiejętnościami analizy oraz borsukowatym charakterem. Do życia podchodzą poważnie i nieomal wszystko biorą nazbyt serio. Wszystko musi być dla nich jasne, klarowne i oczywiste, dlatego stają się drobiazgowe, roztrząsające szczegóły, nie znoszą półśrodków, prowizorki czy dwuznacznych sytuacji. Z ogromnym uporem i konsekwencją potrafią doprowadzić do końca realizowane zamierzenia, są przy tym bardzo dobrze zorganizowane. Mają potrzebę materialnego zabezpieczenia się, toteż ważna jest dla nich praca i zapobiegliwe gromadzenie oszczędności z myślą o „czarnej godzinie”. Nie znoszą marnotrawstwa i lenistwa, są zapalonymi miłośnikami ładu i porządku. Ich pełna wątpliwości, sceptycyzmu i nieufna natura, sprawia że muszą wszystko dogłębnie sprawdzić i przemyśleć. Niedowierzają również ludziom, trzeba naprawdę zaskarbić sobie ich łaski dając wiele dowodów oddania, aby obdarzyły zaufaniem. Ich system nerwowy działa na wysokich obrotach, dlatego mogą odczuwać nieustanne podminowanie i sprawiać wrażenie kłębka nerwów. Nie wiadomo, czego się można po nich spodziewać, zwłaszcza, że wybuchają gwałtownie w najmniej oczekiwanym momencie i nieadekwatnie do sytuacji. Obok sceptycyzmu w ich naturze gości także przekora, bez specjalnego powodu lubią się kłócić, sprzeciwiać i przekomarzać, a jeśli trzeba bronić swych przekonań, są gotowe na wszystko. Osoby te bardziej cenią sobie doznania fizyczne niż duchowe. Nie lubią wywlekać swych uczuć na światło dzienne, ani ujawniać swoich myśli. Wolą otaczać się aurą tajemniczości i niepospolitości, często nieświadomie robią dokładnie odwrotnie niż ogół, na złość innym mówią „nie”. Być może jest to sposób wyróżnienia się na tle innych albo przykrywka dla wewnętrznej niepewności, a może pewność swoich racji.

IMIONA – liczba złożona 13/4 i 31/4

ŻEŃSKIE: Aurelia, Cecylia, Emilia, Laurencja, Leokadia, Liliana, Magdalena, Patrycja, Radosława, Tekla, Wioleta, Władysława, Zuzanna.

Panie te tryskają energią, są pracowite, sumienne, obowiązkowe i zdyscyplinowane. Mają usposobienie czynne i posiadają dużą sprawność realizacji zadań. Wyróżniają się zdolnościami organizatorskimi i planistycznymi. W działaniu liczą na własne siły i możliwości. Potrafią się zorganizować i rozwiązywać problemy krok po kroku posługując się logiką i analizą. Przed rozpoczęciem działania wszystko dokładnie planują i frustrują się, jak ktoś lub coś zmusza je do zmiany planów. Zawsze chcą przeprowadzić wszystko po swojemu i rządzić innymi. Postrzegane są jako osoby kompetentne, niezawodne, na pomoc których można liczyć. Ich imię złożone jest z liczby jeden i trzy. Obecność tych liczb w liczbie imiennej powoduje, że nie poddają się wpływom, są przekorne, lubią się sprzeciwiać, dominować. Reagują żywo i emocjonalnie, czasami nazbyt przesadnie. Lubią być pierwsze i w centrum uwagi, interesować się wszystkim i wszystkimi. Nie znoszą krytyki własnej osoby, ale za to chętnie krytykują innych. Są dumne, majestatyczne i ostentacyjnie okazują innym swoją wyższość. Uważać się mogą za niebanalne i lepsze od innych, np. lepiej ubrane, mądrzejsze, itp. Panie te pomimo tego, że są zamknięte w sobie i z trudem wyrażają uczucia uchodzą za osoby niezwykle towarzyskie. W towarzystwie są wesołe, głośne, niezmiernie gadatliwe i plotkarskie. Odnosi się wrażenie, że wszędzie ich pełno. Chociaż potrzebują towarzyskiej adoracji, to w stosunku do innych są nazbyt bezpośrednie i wykazują skłonność do lekceważenia innych. Nie liczą się ze słowami i mówią to, czego mówić nie wypada. Nie zapominają krzywd ani drobnych rzeczy, które spotkały je od innych. Pod względem emocjonalnym wykazują się małą stabilnością i choć pragną sprawiać wrażenie opanowanych, pewnych siebie, reagują nerwowo i szybko przechodzą od euforii do przygnębienia. Potrafią być porywcze i chaotyczne.

Słabe strony pań noszących imię o wibracji liczby imiennej 13/4 lub 31/4, to: zaborczość, złośliwość, bezkrytyczne podejście do swojej osoby, chaotyczne angażowanie się w jednej chwili we wszystkie sprawy naraz, nieposkromione ambicje, zuchwałość, nadmierna ekscytacja, arogancja.

MĘSKIE (4 z 13 lub z 31): Celestyn, Faust, Harold, Igor, Konstanty, Lew, Marcin, Miłosz, Oktawian, Rudolf, Serwacy, Szymon, Teofil.

Panowie ci wyróżniają się niezależną, bujną i dumną naturą, bystrością i uczynnością. Mają dużą siłę przebicia, lubią dzierżyć władzę, mierzyć wysoko i odgrywać znaczącą rolę. Sprawiają wrażenie rozważnych, chłodnych intelektualistów, którzy zanim zaczną działać muszą mieć staranny, dobrze przemyślany plan. Pod fasadą poważnego, dociekliwego, nieco fanatycznego, kierującego się zdrowym rozsądkiem realisty, kryje się pobudliwy, zapatrzony w siebie o rozbudowanej wyobraźni fantasta, który potrzebuje intensywnego, przyjemnego życia i uwielbienia ze strony innych ludzi. Za sprawą liczby jeden nie lubią być ograniczani. Są hardzi, pewni swoich racji i niechętnie zmieniają zdanie. Potrafią wywierać wpływ na innych i przekonywać. Mimo rozwagi i trafnej oceny rzeczywistości zdarza im się działać impulsywnie i łamać ogólnie przyjęte zasady. Swoje ambicje realizują odważnie, energicznie, przebojowo i z rozmachem. Dzięki liczbie trzy potrafią wykorzystać swój urok osobisty w załatwieniu swoich spraw. A jak trzeba znajdą inną drogę do realizacji interesów, są bowiem zdolni do wszystkiego. Tak, jak panie są zamknięci w sobie i niechętnie mówią o swoich planach, uczuciach i o tym, co myślą. Pod względem emocjonalnym są rozchwiani i emanują chłodem. Bardzo szybko od pogody ducha wpadają w gniewny nastrój. Lubią życie odludka, i w towarzystwie. W towarzystwie potrafią być mili, uwodzicielscy, gościnni, ale jak im się coś nie podoba, to lepiej z nimi się nie droczyć. Rozzłoszczeni zapominają o dyplomacji i bez ogródek „walą prosto z mostu”, używając złośliwego sarkazmu, mocno ranią inne osoby. Panowie o tej liczbie imiennej mają duże oczekiwania erotyczne, są zmysłowi i namiętni. Hołdują tylko i wyłącznie męskim cechom, żeńskie spychają na bok, jako mało znaczące. Lubią wyróżniać się z tłumu i uchodzić za osoby niesztampowe. Cenią tradycję, dostatek, wygodę i wyrafinowane związki z innymi ludźmi.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 13/4 lub 31/4, to: wyrachowanie, cynizm, upór, zarozumialstwo, roztargnienie, egocentryzm i próżność.

IMIONA – liczba złożona 22/4

ŻEŃSKIE: Arabela, Gracja, Inga, Janina, Jasmina, Karen, Larysa, Lucyna, Manuela, Matylda, Natalia, Sonia, Żaneta.

Są niezwykle pracowite i wszystko robią z dużą starannością. Pracują ciężko, solidnie i odpowiedzialnie. Potrafią być zaradne i stawiać z odwagą czoła trudnościom. Niechętnie podporządkowują się innym i zmieniają poglądy. Cenią porządek. Dysponują intuicją, która pozwala czytać w sercach i odkrywać sekrety innych oraz dużą energią. Lubią działać, coś robić, być w ruchu. Ich imię złożone jest z dwóch dwójek, dlatego zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne są w tym przypadku zintensyfikowane. Panie te na zewnątrz wydają się spokojne, zrównoważone i pogodne, ale są to pozory. Przeżywają potężne napięcie, które z powodu nadmiernych wymagań, jakie sobie stawiają i przywiązywania dużej wagi do drobiazgów, jeszcze bardziej się potęguje. Łatwo poddają się emocjom i doświadczają zmian nastroju, często chodzą nachmurzone. Za sprawą chwiejnej natury zachowują się ambiwalentnie i ekstremalnie. Mają wiele wizerunków. W jednym wydaniu pragną wielkich rzeczy, marzą o karierze, uznaniu, są dominujące, dumne, żywiołowe, pełne energii, radosne i skłonne do żartów, pragną udzielać się towarzysko i olśniewać. W innym wydaniu stają się pasywne, leniwe, depresyjne, agresywne lub ulegle i poszukują oparcia, stronią od towarzystwa, wolą swój wewnętrzny świat, do którego uciekają, jak nie mogą poradzić sobie z rzeczywistością. W głębi serca są nastawione przychylnie do świata i życzliwie do ludzi. Są uczynne i skore do okazywania pomocy. Chętnie angażują się w działania charytatywne i w sprawy społeczne, empatycznie czują problemy innych ludzi. Łatwo zdobywają przyjaciół i zyskują zaufanie.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 22/4, to: nadwrażliwość, uszczypliwość, przejmowanie się drobiazgami, drażliwość, zawiść, zachłanność, odczuwanie kompleksów i fobii, które mogą niekiedy przybrać postać obsesji.

MĘSKIE (4 z 22): Agaton, Albert, Alfons, Balbin, Jonasz, Julian, Lucjusz, Modest, Renat, Rufus, Tomasz.

Są niezmordowani w działaniu i bardzo wydajni, wytrwali, solidni w pracy. Do życia podchodzą praktycznie i przywiązują dużą wagę do ogarniania świata rozumem, często pomijając intuicyjne podpowiedzi. Potrafią szybko analizować sytuację i podejmować błyskawiczne decyzje. Liczy się dla nich konkret, to co namacalne i uchwytne. Dzięki zmysłowi przedsiębiorczemu dobrze sobie radzą w życiu i sprawiają wrażenie, że twardo stąpają po ziemi. Wyróżniają się wyobraźnią, twórczym podejściem do życia i bogactwem wewnętrznych przeżyć. Dysponują dużymi zasobami energetycznymi. Są ruchliwi, żywotni, aktywni. Nie zawsze jednak udaje się im zapanować nad strumieniem wartko płynącej energii, zwłaszcza wtedy kiedy tłumią emocje, powstają największe blokady energii. Zablokowana energia powoduje depresję i słabą odporność na sytuacje stresowe jakie niesie życie. Wtedy też łatwo o eksplozję tłumionych emocji i odczuwanie psychicznego zmęczenia.

Obecność podwójnej liczby dwa w liczbie imiennej sprawia, że tak jak panie są chwiejni emocjonalnie i łatwo popadają w skrajności; od ofensywy, animuszu, odwagi, szybko przechodzą do martwoty i bierności wobec wydarzeń. Łatwo się obrażają i ulegają nastrojowi złego humoru. Niechętnie wyrażają uczucia, które skrywają głęboko. Często też sprawiają wrażenie poważnych, zamyślonych, nieobecnych tu i teraz. Są pomocni, wrażliwi na problemy innych i niesprawiedliwość. Czują się odpowiedzialni i troszczą się o byt swoich bliskich. Od życia towarzyskiego wolą jednak pracę, aktywność intelektualną, zatapianie się w świat swoich wyobrażeń. W stosunku do innych osób zdarza się im przejawiać szorstkość i zaborczość, w stosunku do kobiet potrafią być jednak rycerscy. Mogą być postrzegani jako nieprzystępni, nieodgadnieni. Pod aurą tajemniczości, skrytości, emocjonalnego oddalenia ukrywać mogą targaną przez wątpliwości naturę, nieśmiałość, wewnętrzną dobroć i potrzebę bliskości.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 22/4, to: ironiczne, szydercze i złośliwe czynienie uwag, mściwość, impulsywność, rewolucyjne zapędy, traktowanie innych z góry.

IMIONA – liczba złożona 40/4

ŻEŃSKIE: Dominika, Eleonora, Ernestyna, Genowefa, Gertruda, Hilaria, Kornelia, Marcelina, Ryszarda, Zdzisława.

Sprawiają wrażenie twardych i zahartowanych, przygotowanych do przyjmowania mocnych życiowych ciosów, tak jakby ich odporność psychiczna była ze stali. Są uparte, niezależne i nie lubią prosić o pomoc. Mówi się o nich, że są kobietami z silnym charakterem, które realnie patrzą na świat, wiedzą czego chcą, tworzą konkretne plany i konsekwentnie je realizują. Wyczuwają swoje zdolności organizatorskie, dlatego lubią wszystkim dyrygować i ustawiać pod swoje wyobrażenia. Jak ktoś inny stawia im kontrę, złoszczą się, stają się napastliwe, ponieważ nie znoszą sprzeciwu i w każdej sprawie muszą mieć decydujący głos. Znają różne sposoby, aby postawić na swoim i sprowadzić do pionu tych, wobec których są władcze, dominujące i lubią mieć ich na wyłączność. Z trudem godzą się na jakiekolwiek kompromisy. Ugoda, dyplomacja, asertywność to cechy im obce. Mają tupet, lubią się sprzeczać i spierać, wojować z każdym, kto się im sprzeciwia. W kontaktach z innymi tworzą głębokie więzi emocjonalne, ale nie znoszą jak ktoś je ignoruje, lekceważy czy nie stosuje się do ich zasad. Długo pamiętają przykrości. Choć potrzebują uwagi i zrozumienia, to domagają się zaspokojenia tych potrzeb w opaczny sposób. Nie szukają sposobu na uporanie się z komunikacyjnymi barierami, tylko manipulują i pragną wzbudzać podziw swoją nietuzinkową w ich mniemaniu osobowością, na którą na przykład składają się śmiałe poglądy i wyszukany ubiór oraz zewnętrzna emanacja pewności siebie czy odczuwania dumy, z tego powodu, że coś się lepiej robi od innych. Panie te swoje codzienne życie wypełniają załatwieniem tysiąca różnych spraw, głównie związanych z pracą i rodziną. Są przy tym niezmordowane, zaradne, energiczne i potrafią doprowadzić sprawy do końca – co postanowią to zrobią. Ambicja, koncentracja wysiłku, zdecydowanie, solidność pozwala im pokonać wiele przeszkód i trudności, zaradzić wielu problemom. Pod względem emocjonalnym panie mogą być zahamowane i mieć problemy z bliskością. Doznawać wybuchów wściekłości, agresji i chęci wyrównywania rachunków. Panie o tej liczbie imiennej są czułe na cierpienia innych i nie rzucają słów na wiatr.

Słabe strony pań noszących imię o wibracji liczby imiennej 40/4, to: opryskliwość, nadaktywność, zazdrość, mściwość, despotyzm, brak tolerancji, nieprawidłowa samoocena.

MĘSKIE (4 z 40): Beniamin, Czcibór, Herbert, Kryspin, Protazy, Wojciech.

Panów tych nie interesują metafizyczne, duchowe rozważania. Swoją uwagę skupiają na materialnych aspektach życia i potrafią zadbać o swoje interesy. Cenią sobie stabilizację, wygodę i poczucie bezpieczeństwa. Są ostrożni, roztropni, nieufni i nie lubią podejmować nadmiernego ryzyka. Wolą być solidnymi, rzetelnymi obowiązkowymi i odpowiedzialnymi wykonawcami projektów stworzonych przez innych. Realizację każdej życiowej sprawy potrzebują przemyśleć i zaplanować. Choć mają potencjał i marzą o lepszym, bogatszym życiu to w życiu zachowują się jak typowy dorobkiewicz. Nakładają na siebie całą masę ograniczeń, którymi blokują wykorzystanie możliwości. Nie dowierzają nie tylko innym, ale i sobie. Brakować im może spontaniczności. Tak, jak i paniom, niezbyt dobrze układa się im współżycie z innymi ludźmi. Łatwo unoszą się gniewem i potrafią ostro wygarnąć. Ponadto mają trudności z okazywaniem uczuć, brakuje im luzu i elastyczności wobec świata i ludzi. Męczą innych szybkimi zmianami nastroju; gadatliwość, wesołkowatość, nagle zastępują ponurym nastrojem, melancholią, apatią. Stają się nieobecni, drażliwi i energią negatywnych emocji komunikują: nie rusz i nie dotykaj. Czasami trudno ich rozgryźć, ponieważ z jednej strony skąpo relacjonują to, co myślą, z drugiej gwałtownie stają okoniem wobec tych, którzy mają inne poglądy albo nie chcą się im podporządkować. Zdarza się im nie przestrzegać istniejących zwyczajów i norm. Pomimo tego, że lubią ład i porządek, są pedantyczni i dużą wagę przywiązują do swojego wyglądu oraz potrzebują spokoju, to za sprawą intensywnych przeżyć oraz skłonności do ustawiania innych pod ścianą wprowadzają anarchię w życie swoje i innych. Dają innym do wiwatu i z wielkopańskimi wymaganiami oczekują szczególnego traktowania i zrozumienia, sami natomiast czują się bardzo zranieni cudzymi niedopatrzeniami i długo pamiętają afronty. Chociaż mają trudny charakter, to można na nich polegać, dotrzymują danego słowa, są lojalni i pomocni wobec przyjaciół.

Słabe strony panów mających imię w wibracji liczby imiennej 40/4, to: niepewność, zachwiane poczucie własnej wartości, zawziętość, branie odwetu, oskarżanie innych za swoje niepowodzenia.

IMIONA – liczba złożona 49/4

ŻEŃSKIE: Filipina

To inteligentne kobiety, którą potrafią iść przez życie przebojem. Mają dużo zapału i dobrych chęci. Wykazuję rozwagę i korzystają z intuicyjnych podpowiedzi. Potrafią spożytkować swoją wiedzę, umiejętności w dobrej sprawie, ponieważ czują silną, duchową więź z ludźmi, przyrodą, otaczającym światem. Ich imię złożone jest z liczby cztery i dziewięć, i choć są to liczby sprzeczne i wskazują na doświadczanie wewnętrznych konfliktów, to w niektórych aspektach doskonale się uzupełniają i pod ich wpływem panie te przejawiają wybitnie ludzkie instynkty. Dobrze rozumieją inne osoby, potrafią dostrzec ich problemy i współczuć, wspomagać, dawać wsparcie, służyć pomocą. Są dyskretne i wyrozumiałe, lubią się dzielić tym, co mają najlepszego i chętnie realizują się w pracach charytatywnych. Wielokrotnie stają się podporą dla innych, same natomiast, choć wielkoduszne, uciekające się do poświęceń, uczynne, z pomocy innych nie lubią korzystać i liczą na siebie. Wszystko mocno przeżywają, ale niechętnie dzielą się swoimi duchowymi dylematami i rozterkami, po prostu nie lubią uzewnętrzniać swoich przeżyć. Pomimo tego, że łatwo nawiązują relacje, trudno jest im zacieśnić te kontakty bliższymi więzami. Za sprawą liczby dziewięć mogą chodzić z głową w chmurach i postępować tak, jak same uważają za słuszne. Mogą uciekać od swoich problemów w różnego typu rozrywki. Zazwyczaj nie lubią awantur i nie okazują agresji. Choć pragną w głębi duszy wygarnąć, to jednak otwarta konfrontacja napawa je przerażaniem. Z racji tego, że bardzo łatwo jest je sprowokować, uraża je nawet niewinna, czasami nic nieznacząca aluzja, eksplodują szybciej niż dynamit. Niewątpliwie są to kobiety utalentowane, o dużej wrażliwości i duchowych niepokojach, które potrafią doprowadzić się do takiego natłoku myśli, emocji i uczuć, że trudno jest im nad tym zapanować. W takim stanie ducha sprawiać mogą wrażenie przygasłych, całkowicie oderwanych od rzeczywistości materialnej, obojętnych. Panie te potrzebują dużo uczucia i okazywania sympatii.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 49/4, to: nadwrażliwość, tendencja do skrajnych zachowań emocjonalnych, służalczość, upór,

MĘSKIE (4 z 49): Apoloniusz, Franciszek, Fryderyk, Hortensjusz, Krzysztof, Lubomierz, Zachariasz.

To inteligentni, przenikliwi, o dużej intuicji panowie, potrafiący posługiwać się słowem, których bystry, niekonwencjonalny umysł widzi problem i jego rozwiązanie. Mówi się, że mają przebłyski geniuszu. Dysponują dużymi siłami witalnymi, które pozwalają im na dużą aktywność, na wytrwałą, cierpliwą, metodyczną, systematyczną pracę. Cenią rozważania intelektualne i filozoficzne, potrafią pomóc i starają się znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Podobnie jak panie za sprawą liczby cztery i dziewięć są wewnętrznie rozdarci między różnymi opcjami. Żyją jakby w dwóch oderwanych od siebie światach: twardego materializmu i duchowych uniesień. Praktycyzm przeplata się z twórczym niepokojem, potrzeba samotności z potrzebą posiadania publiki – pewnego gremium osób, na tle których mogą zabłysnąć. Często czują się zmęczeni rozstrzyganiem wewnętrznych dylematów i szybko tracą energię z powodu małej odporności na niepowodzenia. Ich realistyczne nastawienie, niekiedy może być przesłonięte mrzonkami, ideałami i marzeniami. Jako pracownicy są odpowiedzialni, niezwykle wydajni i dostrzegają szczegóły. Potrafią ciężko pracować, nie pozwalając sobie na rozrywkę i odpoczynek. Przepracowują się, a potem pragną totalnego lenistwa. Potrzebują urozmaiconej pracy i lubią czuć się wolni, działać bez barier i ograniczeń. Nie cierpią kiedy wywiera się na nich jakąkolwiek presję. Nie potrafią się śpieszyć, tak organizują dzień, aby wszystko działo się w swoim rytmie, dopasowanym do ich tempa. Choć niewylewni i sprawiają wrażenie chłodnych, pełnych rezerwy, to wyróżniają się bogactwem duchowych przeżyć i głębokim życiem uczuciowym. Nie stronią od ludzi, w stosunku do których są szlachetni i posiadają zdolność wczuwania się w ich położenie, ale chętnie też przebywają w samotności. W relacjach z innymi ludźmi pomimo tego, że nie ulegają wpływom, starają się unikać konfliktów i nawet jeśli się z kimś nie zgadzają, wolą przemilczeć i zachować swoje zdanie dla siebie. Zdarzają się im jednak emocjonalne wybuchy, podczas których z ich ust padają ironiczne, raniące słowa oraz stany duchowej inercji i huśtawki nastrojów. Z powodu uporu, i przekonania, że zawsze mają rację i postępują słusznie, są trudni w obcowaniu z innymi. Boleśnie przeżywają słowa krytyki skierowane pod swoim adresem. Łatwo jest ich zranić.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 49/4, to: wygórowane ambicje, duma i zarozumiałość, trudność w opanowaniu dużych emocjonalnych napięć, skłonność do pesymizmu, egocentryzm, skrytość, buntowniczy upór, dominowanie, tendencja do utopijnego myślenia i podporządkowania sobie otoczenia.

IMIONA W WIBRACJI LICZBY PIĘĆ

Wprowadzenie ogólne

Osoby noszące imiona w wibracji liczby pięć, podobnie, jak właściciele imion o wibracji liczby jeden potrzebują czuć się niezależne, wolne, niczym nieskrępowane. Każda ingerencja w ich świat, na którą nie dały przyzwolenia traktują jak inwazję, a każdą osobę, która pozwoliła sobie na wkroczenie na ich terytorium postrzegają jako natręta, którego trzeba szybko spławić. Każda metoda jest dla nich dobra, jeśli jest skuteczna. Ostry ton głosu, groźna mina, dosadne argumenty, komunikowanie bez ogródek, obojętność, uniki to najczęściej stosowana przez nich broń w ochronie swojej prywatności. Czy zawsze tak reagują? Najczęściej, i to w sytuacjach kiedy są czymś zaabsorbowane, a ktoś je zaskakuje. Zdarzają się im jednak chwile, kiedy im to nie przeszkadza, nie wyciągają wtedy swojej broni i zachowują się ujmująco. Dlatego mówi się o nich, że są trudne we współżyciu i nie wiadomo, czego się można po nich spodziewać i czym zaskoczą. Na tę opinię nie tylko pracują ochroną swojego intymnego świata, ale i emocjonalną, pobudliwą naturą, która lotem błyskawicy reaguje na najmniejszą podnietę. Raptus to bardzo trafne określenie ich emocjonalnej części osobowości. Wszystko u nich jest nagłe i gwałtowne, szybko przychodzi i odchodzi. Z tego powodu nie przywiązują się do miejsc ani do ludzi i lubią zmiany. Aby się nie nudzić szybko dokonują zmian zainteresowań i dopóki nie odkryją swoich pasji, wszystko poznają powierzchownie. Przebywając z nimi, odnosi się wrażenie, jakby żyły tylko i wyłącznie dla towarzystwa, ponieważ po mistrzowsku potrafią bawić i honorowo pełnią rolę gospodarza imprezy (muzyka, tańce, trunki, przystawki), o wszystko potrafią zadbać i każdy gość jest dla nich tak samo ważny, ponadto nikt się z nimi nie nudzi. One same natomiast uważają się za nieśmiałe i niespecjalnie towarzyskie. Zwłaszcza, że lubią przebywać same ze sobą i z lubością oddawać się rozmyślaniom i swoim ukochanym zajęciom. Mają swoje ulubione miejsca, w których skrywają się przed zgiełkiem codzienności, aby ochłonąć i zebrać siły do dalszej aktywności. Choć nie lubią angażować się w sprawy innych ludzi, nie mają wobec nich złych intencji. Są przyjazne światu i ludziom. Poproszone chętnie udzielają pomocy i okazują życzliwość. Nie lubią żmudnych i stałych obowiązków. Lubią zrobić coś nowego, rozpocząć i doprowadzić do końca, ale lepiej niech to się już nie powtarza. Zajęcia monotonne, praca pod dyktando, kończenie pracy za innych niszczą ich zdolności twórcze i wpędzają w apatię. Marzą im się seksualne przygody i częste zmiany partnerów. Dziś fascynuje je jakaś osoba, jutro będzie ktoś inny. Jeśli nie mogą zaspokoić swoich erotycznych oczekiwań realnie, to przenoszą je do świata wyobraźni. Mają coś takiego w sobie, jakiś bliżej nieokreślony magnes, który przyciąga do nich płeć przeciwną. Być może poprzez aspekt niewerbalny wyrażają swoje seksualne tęsknoty i to jest ten wabik. Niewątpliwie są to osoby o dużym ilorazie inteligencji, postępowe, ciekawe świata, lubiące wyzwania mające posmak przygody.

Słabe strony to: doświadczanie emocjonalnego niezrównoważenia.

IMIONA – liczba 5

ŻEŃSKIE: Kaja.

Panie te są inteligentne i wyjątkowe niezależne, otwarte na zmiany, ruch, przygodę. Przepełnia je ogromna energia, która niewykorzystana płata im figle czyniąc je impulsywnymi, popędliwymi, nerwowymi i niecierpliwymi. Stagnacja, monotonia, rutyna rujnuje im psychikę, toteż poznawszy smak jakiejś dziedziny życia, szybko przełączają się na coś zupełnie nowego. Lubią bawić się sytuacjami ekstremalnymi dla samego smaku spróbowania. Do życia nie potrzebują luksusów, zadawalają je drobne przyjemności i sprawianie sobie tego, co jest im potrzebne. Nie oglądają się do tyłu tylko dzielnie prą do przodu, lubią być aktywne i na bieżąco poinformowane. Wobec innych osób utrzymują emocjonalny dystans i niechętnie mówią o uczuciach. Nie lubią jak ktoś inny ingeruje w ich sprawy, żąda wyjaśnień i mówi, co mają robić. Można liczyć na ich pomoc, życzliwość. Pomimo wewnętrznej niepewności i nieśmiałości doskonale adaptują się do wszystkich środowisk. Podziwiane są za wigor, dynamizm i odwagę. Zdarza im się jednak przejawiać cechy awanturnicze i wybuchać potężnym gniewem, czy złością potrząsającą otoczeniem. Szybko potrafią się opanować i przejść do porządku dziennego, na powrót stworzyć radosną atmosferę. Panie te, nie tylko zostały obdarzone bystrym umysłem, ale i szybkim refleksem, zdolnościami do obserwacji i analizy. Są pociągające i budzą duże zainteresowanie wśród panów.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 5, to: brak umiaru, trudności w poradzeniu sobie ze skłonnościami do nerwowego napięcia, nietolerancja, tendencja do napastliwości i prowadzenia niezdrowego trybu życia.

IMIONA – liczba złożona 14/5 lub 41/5

ŻEŃSKIE: Adela, Aneta, Blanka, Emma, Ida, Józefina, Lena, Rozamunda, Teofila.

Lubią przebywać w zwartym, czystym i uporządkowanym otoczeniu. Są skryte i nie lubią uzewnętrzniać tego, co dzieje się w ich wnętrzu. Za fasadą czwórkowej powagi, gniewnego wyrazu twarzy i twardego realizmu skrywają żar i namiętność, jaki się tli w ich wnętrzu oraz pogodę ducha, naturę pasjonata i choleryczny temperament. Panie te są inteligentnymi indywidualistkami, o niekonwencjonalnym sposobie myślenia, i same chcą decydować o swoim życiu. Cenią wygodne i przyjemne życie, skrycie marzą o romantycznych przygodach, i wciąż pragną czegoś nowego, co uatrakcyjni codzienną prozę życia. Obecność liczby jeden w liczbie imiennej sprawia, że są ambitne, pomysłowe, aktywne i zależy im na sprawianiu jak najlepszego wrażenia. Liczba cztery natomiast pomaga im konsekwentnie i wytrwale zmierzać do celu. Połączenie tych dwóch liczb jest bardzo korzystne, pozwala bowiem na dużą skuteczność w działaniu, ale tworzy też pewien dysonans, dlatego panie te często przeżywają dylematy i rozterki. Zdarza się im reagować gwałtownie i podejmować impulsywne decyzje. W jednej sekundzie, od pogodnego, ujmującego sposobu bycia przechodzą do inwazji, i stają się drapieżne. Z powodu szybkich zmian nastroju potrafią narobić niezłego zamieszania, wprawiając osoby z otoczenia w stan osłupienia. Za sprawą pobudliwości emocjonalnej mają poczucie, że żyją pod ciągłą presją. Wciąż się niecierpliwią i gdzieś śpieszą. Mają dwie różne persony: zawodową i prywatną. W pracy uchodzą za solidne, kompetentne i obowiązkowe, są nieprzystępne, wciąż czymś zajęte. Ich „ja” prywatne tryska humorem, skłonne jest do romansów, przygód, w towarzystwie lubi zwracać na siebie uwagę, kokietować i uwodzić. Paniom tym nie można odmówić atrakcyjności, szyku i elegancji oraz tego, że z pełnym oddaniem realizują zadania i potrafią być pomocne. Pomimo całej swojej nieprzewidywalności, będąc w dobrym humorze potrafią pozytywnie wpływać na ludzi i cieszyć się życiem. Niemniej jednak, jak się im nadepnie na odcisk, to długo o tym pamiętają. Mają też skłonność do dominacji i nie znoszą sprzeciwu.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 14/5 lub 41/5, to: władczość, trudności w opanowaniu nadpobudliwości, niestałość, emocjonalna zaborczość, lęk przed bliskością.

MĘSKIE (5 z 14 lub z 41): Bronisław, Cyprian, Gaudencjusz, Gotfryd, Kosma, Wincenty.

Są pełni wiary, niespożytej energii i życiowego optymizmu oraz dystansu do świata. Nie potrafią żyć bezczynnie, muszą ciągle coś robić, a jeśli nie działają to pracują koncepcyjnie, rozmyślają, jak coś usprawnić, jak rozwiązać dany problem. Głowa ich pełna jest najróżniejszych idei, do których się przywiązują. Tendencja do uporu i zaślepienia oraz nieugruntowane przekonanie o swoich walorach, i o tym że zostało się stworzonym do wielkich rzeczy oraz posiada się antidotum na bolączki świata, czyni ich surowymi, nietolerancyjnymi i mało otwartymi na rozwiązania przedstawiane przez innych. Liczba cztery zachęca ich do pracowitości, uczciwego zarabiania na chleb. Pod jej wpływem potrafią się zorganizować i z dużym wyprzedzeniem zaplanować realizację planów. Nie trzymają się jednak sztywno raz wytyczonej drogi, dzięki elastyczności potrafią modyfikować swoje plany stosownie do zaistniałych okoliczności, a do wszystkiego co robią umieją podchodzić chłodno, rozważnie i zdroworozsądkowo. Nie zawsze jednak im to wychodzi, ich popędliwa natura, jakiś impuls potrafi nieraz narobić im dużo życiowego bałaganu. Nie czują się wtedy dobrze, bo nade wszystko cenią sobie poukładane życie. Liczba jeden natomiast, wyzwala w nich ambicję, potrzebę przodowania i bycia najlepszym, odrzucania kompromisów i mało dyplomatycznego postępowania. Podobnie, jak panie o tej liczbie imiennej, pod fasadą surowych zasad moralnych i emocjonalnej niedostępności głęboko skrywają namiętności, silne potrzeby zmysłowe i erotyczne. Lubią życiowe uciechy, dreszczyk emocji, amory i zaspokajanie popędu płciowego. Dbanie o reputację nie przeszkadza im w wyruszeniu na miłosne podboje. Gustują w kameralnych spotkaniach towarzyskich, z ludźmi podzielającymi te same poglądy i zainteresowania. Pomimo trudnego, szorstkiego charakteru i skłonności do tracenia panowania nad sobą, mają w sobie to coś, co potrafi panie zahipnotyzować i uwieść. Przez otoczenie postrzegani są jako mężczyźni o szerokich uzdolnieniach, którzy pomimo tego, że są uparci, niechętni do zmiany zdania pod wpływem argumentów przedstawionych przez drugą stronę, to mają dar przekonywania do swoich racji. Potrafią operować słowem i podejmować skalkulowane ryzyko. Wykazują tendencję do apotyzowania swoich związków i intelektualizowania uczuć.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 14/5 lub 41/5, to: dyktatorskie i despotyczne ciągoty, egoizm, brak pokory wobec życia i przekonanie o swojej nieomylności i wyższości.

IMIONA – liczba złożona 23/5 lub 32/5

ŻEŃSKIE: Alberta, Aleksandra, Amelia, Arletta, Balbina, Celestyna, Elwira, Estera, Irma, Klaudia, Ksenia, Malina, Modesta, Renata, Sylwiana, Teresa, Violetta.

Panie te starają się kontrolować swoje emocje i na zewnątrz emanować aurą spokoju oraz pewności siebie, wewnętrznie natomiast są bardzo kruche, wrażliwe i reagują emocjonalnie na każdy bodziec. Wszystko intensywnie przeżywają i często się spinają. W stanie podwyższonego napięcia szybko mówią i działają, stają się gadatliwe, nerwowe, rozproszone, chaotyczne i nie potrafią spokojnie usiedzieć w jednym miejscu. Nie można im odmówić błyskotliwości, bogatej wyobraźni, inteligencji praktycznej, operatywności i werwy oraz umiejętności posługiwania się słowem. Wykazują się dużą aktywnością i potrafią z prawdziwym oddaniem zaangażować się w realizację zadań. Są przy tym bardzo ruchliwe, dynamiczne, żywotne. Szybko jednak się spalają, toteż potrzebują chwil bezczynności, zwykłego leniuchowania, aby uzupełnić zapasy energii. Nie potrzebują długiego wypoczynku, ponieważ bardzo szybko regenerują siły. Aby działać skutecznie potrzebują jednak silnego bodźca. Biorąc pod uwagę procesy pobudzenia, jakie zachodzą w ich wnętrzu trudno im niekiedy okiełznać emocje, zaskakują więc wybuchami złości i zmianami nastrojów. Łatwo przechodzą z łagodnego do ostrego tonu głosu. Są przy tym bardzo ekspresyjne, co przeżywają to uzewnętrzniają. Mają dużą potrzebę niezależności i kierują się własnymi opiniami. Świetnie sobie radzą z trudnościami, są bowiem wytrzymałe i na swój sposób potrafią uporać się ze stresem. Nigdy nie spoczywają na laurach, prą wciąż do przodu. Wiedzą czego chcą i zmierzają do celu prostą drogą. Pomimo tego, że zdarza się im być łatwowiernymi, umieją ocenić ludzi, dostrzec niuanse ich osobowości, zobaczyć to, co ukryte pod maskami. Imię tych pań złożone jest z liczby dwa i trzy. Obie liczby uaktywniają potrzeby życia na wysokim poziomie i kontaktów międzyludzkich, dlatego panie te chętnie podążają w myśl reklamowego sloganu „podaruj sobie odrobinę luksusu” i nie uciekają od spotkań towarzyskich pomimo tego, że kontakty z innymi nie stanowią dla nich sprawy priorytetowej. W relacjach z innymi ludźmi, choć nieśmiałe i skryte, nie ujawniają wszystkich informacji na swój temat oraz trudno jest im mówić o swoich uczuciach (wiele przeżywają w swojej wyobraźni) starają się być urocze, miłe, wesołe i życzliwe. Podejmując się roli gospodyni starają się jak najlepiej z niej wywiązać. Nie tylko dbają o żołądki gości, ale i dążą do stworzenia sympatycznej atmosfery spotkania, które starają się okrasić dużą dawką poczucia humoru. Zdarza się im jednak mówić prawdę prosto w oczy i tym samym zrażać zamkniętych na krytykę ludzi do siebie. Liczby te, pomimo elementów wspólnych mają różne dążenia. Pod ich wpływem, w zależności od tego, która opcja dojdzie do głosu, panie mogą zaskakiwać. Rozwaga, ostrożność, rozsądek, zrównoważenie, potrzeba spokoju, przeplatać się mogą z lekkomyślnością, impulsywnością, poszukiwaniem przygód, potrzebą intensywnego życia. Obecność liczby dwa w liczbie imiennej sprawia, że panie te są wrażliwe na ludzką krzywdę, skore do pomocy i poświęceń i z trudem odmawiają prośbom. Za sprawą liczby trzy natomiast pragną realizować ambicje i znajdować się w centrum uwagi, być podziwiane i adorowane. Potrafią kokieteryjnie prowokować mężczyzn, być namiętne, zmysłowe i emanować seksapilem. Nie znoszą monotonii i stagnacji. Lubią, jak w ich życiu dzieje się ciągle coś nowego i nie gardzą ploteczkami. Panie noszące imię w wibracji tej liczby cieszą się sympatią płci przeciwnej i szacunkiem otoczenia. Postrzegane są jako atrakcyjne, interesujące oraz skromne. Patrzą na siebie krytycznie i nigdy nie przypisują sobie cudzych zasług.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 23/5 lub 32/5, to: uczuciowa zaborczość, duże wymagania wobec siebie i innych, cynizm, uszczypliwość, skłonność do intryg, pamiętliwość.

MĘSKIE (5 z 23 lub 32): Benedykt, Dawid, Donald, Delfin, Egon, Eryk, Giwon, Hektor, Herman, Ignacy, Joachim, Lubor, Ludomił, Maciej, Miłosław, Rufin, Sambor, Teodor, Waldemar.

To silni psychicznie, dynamiczni, energiczni i zdecydowani w działaniu, emanujący siłą, energią, zmysłowością, indywidualiści, którzy nie pozwalają na to, aby ktokolwiek decydował o ich życiu. Pod fasadą ujmującej, zrównoważonej osobowości skrywają wulkan energii, rozgorączkowane, niecierpliwe, o wielkiej pogodzie ducha, wrażliwe wnętrze. Panowie o tej liczbie imiennej są błyskotliwi, wszechstronnie utalentowani, lubią poświęcać swoją uwagę wielu sprawom naraz, jeśli uznają je za ważne dla nich. Szybko podejmują decyzje i potrafią pozyskać ludzi do współpracy. Dysponują bogatą fantazją, zdolnościami analitycznymi, artystycznymi i trafną oceną rzeczywistości. Cenią sobie damskie towarzystwo, lubią adorację, miłosne igraszki, potrafią zawojować damskimi sercami, zaskarbić sobie sympatię otoczenia, cieszyć się dużym powodzeniem u kobiet. Dla kolegów są świetnymi kompanami do zabawy, alkoholowych biesiad i wspólnych eskapad, zwłaszcza, że lubią nie tylko flirty, ale i mocne doznania, jakich może dostarczać hazard lub uprawianie na przykład ekstremalnych sportów. Lubią dyskusję, polemikę. Odważnie podejmują się rozmowy na tematy określane mianem „tabu”. Nie odczuwają żadnych barier. Podobnie jak paniom, zależy im na zgodnym, pokojowym współżyciu z innymi ludźmi. Nie zawsze jednak im się to udaje. Ich pobudliwość, wybuchowość, agresywność jest czynnikiem sprawczym napiętej, nerwowej atmosfery i czyni wiele zamieszania w otoczeniu. Pod wpływem liczby dwa panowie starają się być wyrozumiali, serdeczni, opiekuńczy, otwarci na potrzeby innych. Reagują na ludzkie cierpienie i udzielają pomocy poszkodowanym. Potrzebują aprobaty, czułości, przyjaźni i zrozumienia. Liczba trzy uaktywnia ambicję, zmysł przedsiębiorczy i potrzebę zwyciężania, wchodzenia na najwyższe szczyty. Za sprawą tej liczby lubią robić dużo szumu wokół swojej osoby i opływać w luksusy. Są zapatrzeni w siebie i nie uznają żadnej dominacji, z trudem też akceptują odmienne zdanie innych. Zawsze robią to, co chcą. Realizacja odmiennych potrzeb wynikających z liczby dwa i trzy powoduje, że jawią się światu jako osobowości złożone, pełne sprzeczności. Jednym razem kierując się logicznymi przesłankami, działają w sposób zorganizowany i niezwykle skutecznie. Innym, zachowują się irracjonalnie, działają chaotycznie i tworzą wokół siebie wiele bałaganu. Trudno jest nadążyć za biegiem ich myśli. Pod względem emocjonalnym, i w ujawnianiu faktów ze swojego życia, nie są wylewni. Nie lubią zwierzać się innym ze swoich problemów. Tak, jak panie, co jakiś czas potrzebują fundować sobie okresy samotności, aby móc uzupełnić swój energetyczny zbiornik o świeże zasoby sił.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 23/5 lub 32/5, to: skłonności do nadmiernego rozpraszania się, ryzyka i samowoli, egoizm, niechęć do pójścia na ustępstwa, tendencja do emocjonalnego rozchwiania i ignorowania uczuć innych.

IMIONA – liczba złożona 50/5

ŻEŃSKIE:Fryderyka, Zefiryna.

Panie te przepełnia duża energia i pogoda ducha. Mają dużo animuszu i odwagi, są bystre, ciekawe i zafascynowane różnymi dziedzinami oraz wykazują się dużą znajomością ludzkich charakterów. Lubią iść przez życie przebojem i bez zbędnego balastu. Nie oczekują od innych pomocy, liczą przede wszystkim na własne siły. Potrafią cieszyć się każdą chwilą życia, a nawet podchodzić do niego beztrosko. Łatwo adaptują się do nowych miejsc i sytuacji i nie szukają problemów tam gdzie ich nie ma. Nie zawsze jednak towarzyszy im ciepły i łagodny wiatr. Potrzeba doznawania silnych emocji, które czasami trudno jest okiełznać, prowadzenie aktywnego, intensywnego życia, ciągły pośpiech i presja czasu, są tymi czynnikami, pod wpływem których stają się napięte, pobudliwe, nerwowe, kapryśne i rozproszone. Siedzą na przysłowiowej bombie, która za moment wybuchnie. Stan podwyższonego napięcia, oczekiwania innych osób, które z trudem znoszą, ponieważ nie cierpią jakiejkolwiek ingerencji w ich życie, sprawiają, że robi im się ciężko na sercu i tęsknią za czymś nowym, co przywróci rozkosz niezobowiązującego do niczego życia. Panie te, pomimo tego że potrzebują więcej samotności niż większość ludzi, lubią bowiem samotne rozmyślania i trzymanie innych na dystans, to są niezwykle towarzyskie. Potrafią ożywić każde spotkanie, fascynować witalnością, zmysłowością i elokwencją. Są skore do namiętnych romansów. Mają ostry język, werbalnie potrafią rozweselić lub rozzłościć. Męczy je rutyna i stagnacja. Jeśli wiatry im sprzyjają i nie przeżywają duchowych rozterek, są ciepłe i życzliwe dla otoczenia.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 50/5, to: skłonności do ekscentryzmu i przeceniania swoich możliwości, niekonsekwencja, apodyktyczność, zapominanie o umiarze.

MĘSKIE (5 z 50): Demetriusz, Heliodor, Przemysław, Przybysław, Zbigniew.

To typ nieodgadnionej osobowości, stanowiącej dla innych zagadkę, który lubi spódniczki i zuchwałe poczynania. Panowie o tym imieniu nie mogą zaznać spokoju ducha, są wciąż podekscytowani, zapaleni, pragną odkrywać nowe obszary, eksperymentować i wciąż dążą do ekspansji i poprawy swojego statusu. Chętnie kolekcjonują doświadczenia, podejmują się nowych wyzwań. Lubią ryzyko, ekstremalne warunki i takie sytuacje, które podnoszą poziom adrenaliny we krwi. Mają duże oczekiwania erotyczne i chodzą im po głowie amory. Zdarza im się wikłać w skandaliczne przygody. Do niewątpliwych atutów ich osobowości należą: zdolność przystosowania się do każdej sytuacji i środowiska, życiowa zaradność, obrotność w interesach, mobilność, wnikliwy, badawczy, lotny umysł, intelektualne i przedsiębiorcze zdolności, dar przekonywania i argumentowania, odważne stawianie czoła trudnym sytuacjom i szybki refleks. Mają ogromny potencjał do działania i pragnienie życia na pełnych obrotach. Panowie w swoich rozstrzygnięciach kierują się faktami, nazywają rzeczy po imieniu, wyrażają się precyzyjnie, lubią jasne, klarowne sytuacje i dysponowanie bieżącymi informacjami. Ich poglądy są oryginalne. Mają szeroki gest. Ważna jest dla nich prywatność, którą chronią pieczołowicie. W intymnej samotności przeżywają emocje, które podczas działania odsuwają na bok. Dopóki się w pewnym stopniu nie ustatkują, ulegają coraz to nowym fascynacjom. Muszą uważać, ponieważ mają cechy prowadzące na margines społeczny. Przypisuje się im dużo osobistego uroku, są powszechnie lubiani, pociągający dla kobiet. Potrafią jednak wzburzyć atmosferę nagłym poirytowaniem, gwałtownym wybuchem, męczyć innych ludzi swoją niecierpliwością i porywczością. Reagują na każdy bodziec błyskawicznie. Z taką samą szybkością z jaką się zapalają, potrafią wyłączyć swoją kontrolkę alarmu i powrócić do normalności.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 50/5, to: skłonność do hazardu i powierzchowności, trudność w dokonaniu selekcji zainteresowań i zadań do realizacji, niestałość, napastliwość, awanturnictwo, zarozumialstwo.

IMIONA – liczba złożona 59/5

MĘSKIE (5 z 59): Gniewomir, Grzegorz.

Liczba pięć i dziewięć to nie tylko bogate życie wewnętrzne, duża intuicja, kreatywność, twórcza wyobraźnia, otwartość na wiedzę społeczeństwo i świat, ale i ogromna potrzeba wolności i niezależności, podatność na zakochanie się w jednej chwili, i z taką samą prędkością porzucanie obiektu swoich westchnień. To także potężna wrażliwość, pobudliwość, siła gniewu, mocne przeżycia, ekstremalne emocje, nerwowa szarpanina i ciągła wewnętrzna gotowość do reagowania na każdą nieomal sytuację, posiadanie wnętrza pełnego pasji i namiętności uczuciowych. Połączenie liczby pięć i dziewięć pomimo wielu punktów wspólnych nie wpływa korzystnie na osobowość. Pewne cechy przypisane jednej i drugiej liczbie są nazbyt mocno zaakcentowane, inne stoją w stosunku do siebie w opozycji. Potrzeba dużej świadomości, aby zapanować nad energiami tych liczb i w pełni wykorzystać potencjał, jaki te liczby oferują. Nagrodą za to niekorzystne połączenie jest bogaty arsenał możliwości i zdolności, zwłaszcza językowych i to nie tylko dar słowa, ale i obserwacji, a także duże wyczucie intuicyjne. Nic nie ujdzie ich uwadze, potrafią znaleźć wyjście z wielu trudnych sytuacji, błyskawicznie rozwiązać złożony problem, często niekonwencjonalnymi sposobami i dobrze odczytać intencje innych ludzi. Są bardzo inteligentni i bystrzy. Panowie o tej liczbie imiennej, aby ukryć przed otoczeniem to co dzieje się w ich wnętrzu, zakładają maskę bufona mającego wysokie mniemanie o sobie, który zawsze jest pewny swoich racji i z lekceważeniem odnosi się do osób, które według niego nic sobą nie reprezentują. Starają się być rozważni, działać na chłodno, bez emocji, z dystansem. Nie zawsze jednak udaje się im emanować wewnętrznym spokojem. Intensywna działalność, której się podejmują sprawia, że szybko się eksploatują i opadają z sił. Przytłoczeni zobowiązaniami, wyeksploatowani do granic możliwości, popadają w stan rezygnacji lub stają się nieobliczalni, wściekają, złoszczą się i używają ostrych słów. Eksplozja emocji pozwala im pozyskać energię. Często dręczy ich niepokój, a kumulowanie napięcia czyni ich podatnymi na irytację i emocjonalne kryzysy. Zarówno liczba pięć, jak i dziewięć mocno uaktywniają potrzebę samotności i tendencję do zamykania się w swoim świecie wewnętrznym. Nie odczuwają więc lęku przed samotnością – wręcz jej czasami poszukują, aby ochłonąć. Obecność liczby pięć i dziewięć w liczbie imiennej sprawia, że panowie potrzebują dla siebie odpowiedniej życiowej przestrzeni, zmiennego rytmu, przemieszczania się, ruchu i zabawy. Nie znoszą presji, rozkazów i sterowania ich czasem, niechętnie podporządkowują się konwenansom. Chętnie pracują samodzielnie, w odosobnieniu. Lubią poszerzać swoje horyzonty, wymieniać myśli i doświadczenia. Są sprawiedliwi i mają swój honor. Cenią sobie prestiż i oczekują zachwytu oraz należnych względów ze strony otoczenia. Choć są hermetyczni i jak bastion nieprzystępni, to lubią błyszczeć niczym gwiazda, mieć posłuch, stać na pozycji lidera i otrzymywać dowody uznania. Piętą achillesową są dla nich emocje, które sprawiają, że prezentują różne oblicza. Najczęściej są chłodni i machnięciem ręki, zdawkową, oschłą odpowiedzią zbywają ludzi, którzy nie trafili na odpowiedni moment i zostali potraktowani jak intruzi. Niekiedy zmieniają swoją powierzchowność i dopuszczają do głosu swoje wewnętrzne ciepło, stają się serdeczni i emanują aurą pogody ducha i ochoczo podejmują się roli gawędziarza. Sytuacje konfliktowe rozwiązują stosując uniki, chętnie zajmują pozycję trzymającego się sztywnych zasad obserwatora i milcząco negują. Są niczym twardy orzech do zgryzienia, nieustępliwi, nie ujawniają swoich myśli ani uczuć. Za zasłoną ambicji, logiki, dyscypliny, aktywności ukrywają swoje tęsknoty i pragnienia. Mają słabość do kobiet, kręcą ich ekscytujące romanse. Chętnie ze swojej, w ich mniemaniu, „prawej” drogi, zrobiliby skok w bok. Obecność liczby dziewięć w liczbie imiennej wznieca w nich gotowość do poświęcania się, czy walczenia w jakiejś sprawie, udzielania pomocy tym wszystkim, którzy znaleźli się w trudnym położeniu. Pomimo introwertycznego usposobienia wykazują zainteresowanie życiem publicznym i zaszczytami. I choć przypominają górą lodową, to jest coś takiego w aurze ich osobowości, jakiś wabik, który działa na kobiety jak magnes.

Słabe strony panów noszących imię w wibracji liczby imiennej 59/5, to: skłonność do przesady, egzaltacji i wytwarzania emocjonalnego bałaganu, zachwiane poczucie własnej wartości związane z przecenianiem własnej osoby, egotyzm, krytykanctwo, tendencja do agresywności, kaprysów, bujania w obłokach, skrytość, nietolerancja, podatność na uzależnienia i znieczulania się na własne problemy.

IMIONA W WIBRACJI LICZBY SZEŚĆ

Wprowadzenie ogólne

„Advocatus diaboli” to określenie, które doskonale opisuje osoby noszące imiona w wibracji liczby sześć, które mają coś w sobie z obrońcy i polemisty. Są wrażliwe na wszystko, co z ludzkim życiem związane. Razi ich niesprawiedliwość, łamanie prawa, wszelkie przejawy zła i demoralizacja. Zawsze gotowe są do ofiarności, a nawet i do heroicznych czynów, aby ulżyć cierpieniom pokrzywdzonych. Stają się diabłem wcielonym kiedy trzeba chronić rewir własnej rodziny i toczyć walkę o jej byt. Z wielką odwagą, energią oraz niewiarygodnym uporem pokonują trudności, szukają różnorodnych rozwiązań, ryzykują i podejmują się wyzwań, aby zadbać o rodzinę i osiągnąć taki poziom majętności, aby móc powiedzieć, że właśnie poczuli egzystencjonalne bezpieczeństwo. A jeśli udało się im zakotwiczyć w pewnej przystani, to nie za bardzo chcą z powrotem wracać na wzburzone morze. Cenią sobie bowiem życie stateczne, wygodne i bez komplikacji. W cieple domowej atmosfery, często w asyście towarzystwa zaakceptowanych przez nie przyjaciół, z wielką lubością oddają się różnorodnym przyjemnościom, a zwłaszcza łakomstwu. Bojąc się utraty zaprowadzonego w życiu porządku, nierzadko stają się „cykorami” i formalistami kurczowo trzymającymi się przepisów i zasad. Nie chcą się niepotrzebnie narażać, ani zbytnio łamać przyjętych norm i konwenansów. Osoby te posiadają rozwinięty zmysł społeczny i są przepełnione ideałami. Błyskawicznie oceniają ludzi i często mylą się, ponieważ dokonują oceny przez pryzmat własnej osoby. Dysponują bogatą wyobraźnią i mają inklinacje do artystycznej twórczości. Jak tlenu potrzebują kontaktów z innymi ludźmi, od których oczekują pochwał, aprobaty, docenienia. Doświadczając wewnętrznej niepewności dzięki komplementom, oznakom uznania i szacunku czują się pewniej. Trudno jest im też przyznać się do porażek, bo te utwierdziłyby je w przekonaniu, że są na pozycji przegranej, a one tego bardzo nie lubią. Mają problemy z podejmowaniem decyzji i wykazują tendencję do pracy, do upadłego, po której potrzebują długich okresów bezczynności. Potrzebują także wiele miłości, ciepła, czułości i zrozumienia. Lubią otaczać się przepychem i mieć poczucie obfitości.

Słabe strony: podatność na manie prześladowcze, obsesje zdrady, niewierności, uciekanie od odpowiedzialności i nadmiaru obowiązków w chorobę, pragnienie nawracania tych, którzy nie spełniają ich oczekiwań, łatwe poddawanie się w obliczu życiowych trudności i odgrywanie roli męczennika.

IMIONA – liczba 6

ŻEŃSKIE: Ada.

Panie o imionach w wibracji liczby sześć są obowiązkowe, lojalne i ofiarne. Mają silnie rozwinięty instynkt społeczny i potrzebę robienia dobrych uczynków, dlatego w ich hierarchii wartości najważniejsze miejsce zajmują inni ludzie. Z ogromnym poświęceniem angażują się w sprawy innych osób, nieważne, czy członków rodziny, sąsiadów, współpracowników, itd. i niejednokrotnie przesadzają. Biorą na swoje barki więcej niż mogą udźwignąć. Trudno im żyć swoim własnym życiem. Stawiają sobie bardzo wysokie wymagania i w każdej chwili pragną wyglądać nienagannie. Dbają o zdrowie, urodę, elegancki strój, o miłą, serdeczną, uśmiechniętą powierzchowność. Pragną zaskarbić sobie sympatię, aprobatę wszystkich ludzi. Z ciężkim sercem przyjmują słowa krytyczne skierowane pod ich adresem, ponieważ słowa te kojarzą się im z odrzuceniem. Myślą wtedy, że zrobiły coś nie tak, i źle się z tym czują. Bardzo pragną być bez zarzutu i zależy im na zgodnym, bezkonfliktowym współżyciu. Panie te cenią sobie wygodne, sielankowe życie, obfitość i wystawność. Lubią błyskotki i świecidełka oraz bizantyjski ubiór. Trudno sobie wyobrazić, że te niebanalne osobowości, dobrze radzące sobie w życiu, chętnie pracujące dla społeczności, oddane swojej rodzinie, są nieśmiałe, nieufne, lękliwe i wszystkim bardzo się przejmują oraz często wahają się. Są spragnione pochwał i komplementów. Łatwo ulegają cudzym wpływom i bardzo trudno uwalniają się od różnego rodzaju zależności. Nie tylko źle znoszą krytykę, ale i każdą napotkaną trudność. Kiedy czują, że tracą grunt pod nogami, sprawy nie idą po ich myśli, znika z twarzy ich miły uśmiech, z łagodnej owieczki przemieniają się w ryczącą lwicę, i choć same nie tolerują gwałtowności, ani brutalności, w wydaniu lwicy tworzą wokół siebie nastrój wzburzenia.

Słabe strony pań noszących imię w wibracji liczby imiennej 6, to: przesadna ingerencja w życie innych, postawa nadopiekuńcza, brak odpowiedzialności za siebie i własne życie, upór, sceptycyzm, odczuwanie poczucia winy, podejrzliwość.

IMIONA – liczba złożona 15/6 lub 51/6

ŻEŃSKIE: Hildegarda, Paula, Samanta, Stella.