Myśli i wypsknięcia - Józef Piłsudski - ebook + książka

Myśli i wypsknięcia ebook

Józef Piłsudski

0,0
14,90 zł

lub
Opis

Książka ta, złożona z cytatów, fragmentów wypowiedzi oraz złotych myśli Józefa Piłsudskiego, pokazuje go jako żołnierza, polityka, męża stanu i po prostu człowieka.

Piłsudski słynął z barwnego języka. Potrafił być serdeczny, jego patriotyzm był przysłowiowy, znakomicie porozumiewał się z żołnierzami, ale umiał też odezwać się bardzo dosadnie, nie przejmując się protokołem. Niektóre jego powiedzenia tak weszły w obieg, że używamy ich nie pamiętając, że cytujemy Piłsudskiego.

Choć postrzegamy go jako zawodowego rewolucjonistę, marszałka i Naczelnika państwa, w pewnym okresie swego życia do rubryki zawód wpisywał: literat.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 30

Oceny
0,0
0
0
0
0
0JÓZEFPIŁSUDSKI

MYŚLI i WYPSKNIĘCIA

Copyright © 2011, MG

Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie w urządzeniach przetwarzania danych, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystąpieniach publicznych – również częściowe – tylko za wyłącznym zezwoleniem właściciela praw.

Copyright zdjęcia© Narodowe Archiwum Cyfrowe

ISBN: 978-83-7779-021-2

Projekt okładki i projekt graficzny książki:

Zuzanna Malinowska

www.wydawnictwomg.pl

[email protected]

Konwersja do formatu EPUB: Legimi Sp. z o.o.

Złote myśli

Złe zwyczaje sejmowe są gorsze od złej konstytucji.

Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska.

Zadaniem duszy ludzkiej jest tworzenie.

Kto duszy żąda, duszę dać musi. Kto sięga po duszę, duszą swoją płaci.

Honor to bóg wojska, który niesie nakaz i ma taką siłę uderzenia, że śmierć wywołuje.

Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi.

Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.

Prawa wielkości są inne niż prawa małości.

W życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie.

Żołnierz lubi triumfy, żołnierz lubi wawrzyny, żołnierz lubi jasne słowo zwycięstwa.

Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko przemocą i tyranią. Sprawiedliwość i wolność bez siły jest gadulstwem i dzieciństwem.

Wielkie idee i wielkie uczucia są świętem, a życie codzienne, życie każdej chwili, wymaga innych czynników.

Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody, należy spróbować i tej.

Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi.

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych.

Zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej.

Ludzkość jest tak urządzona, że pod budowę wolności kładzie życie ludzkie i bierze krew ludzką, która jest najlepszym tej budowli spoiwem.

Byliśmy awangardą historii.

O zwycięstwie rozstrzygają tajniki duszy; szalą jest serce, wola, charakter i umiejętność trwania.

Ustrój bolszewicki jest zaprzeczeniem idei socjalistycznej. Nie ma nic bardziej kompromitującego dla socjalizmu niż bolszewizm.

Legenda i sława wzięły nas na swe skrzydła i niosły naprzód.

Słabość ma zawsze jedną konsekwencję – zamiłowanie do wielkich słów bez treści.

Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.

Józef Piłsudski w latach młodości

O Polsce i Polakach

Wytworzyłem całe mnóstwo pięknych słówek i określeń, które po mojej śmierci zostaną, a które naród polski stawiają w rzędzie idiotów.

(z przemówienia do legionistów, 1927 r.)

Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze.

(z przemówienia 11 listopada 1918 r.)

Polacy są nieufni do każdej biurokracji i zawsze są skłonni do przeprowadzania każdej pracy samodzielnie, bez współdziałania jakichkolwiek urzędów.

(z Memoriału o organizacji werbunku do Polskiej Siły Zbrojnej, 26 grudnia 1916 r.)

W Polsce wszyscy krzyczą, że posiadają większość.

(w odpowiedzi na prośby poparcia PPS-u, 8 grudnia 1918 r.)

Tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości bożej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach udając człowieka.

(„Naczelny wódz w teorii i praktyce”, odczyt z 21 marca 1926 r.)

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. Ale niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.

(z przemówienia na zjeździe irredentystów w Zakopanem, 25-26 sierpnia 1912 r.)

Polacy nie są zorganizowanym ludem, wobec czego więcej znaczy u nich nastrój aniżeli rozumowanie i argumenty; sztuką rządzenia Polakami jest zatem wzniecanie odpowiednich nastrojów.

(z Memoriału o organizacji werbunku do Polskiej Siły Zbrojnej, 26 grudnia 1916 r.)

Mówić o wolności, o potędze Polski można było, bo to było piękne, patriotyczne. Lecz czynić coś realnie, by tej wolności dopiąć – za żadne skarby. Czynna akcja oporu była uważana za pewną zbrodnię.