Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku - Anna Drab-Kurowska, Aneta Sokół - ebook

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku ebook

Anna Drab-Kurowska, Aneta Sokół

0,0
59,00 zł

Opis

Książka „Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku" traktuje o najistotniejszych kwestiach dotyczących kierunków rozwoju sektora MSP w Polsce w aspekcie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych XXI wieku. W książce przedstawiono ponadto genezę Internetu oraz jego funkcje. Zwrócono uwagę na miejsce nowoczesnych technologii w procesie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wskazano na pozytywne aspekty posiadania Internetu w przedsiębiorstwie oraz na bariery jego wdrażania.

Zagadnienia poruszane w książce dotyczą:
- wybranych teorii dotyczących przedsiębiorstwa, w tym sektora MSP,
- ewolucji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w krajach unijnych, jak i w Polsce,
- zasobów determinujących rozwój współczesnych podmiotów gospodarczych,
- Internetu i możliwości jego procesów ewolucyjnych w aspekcie rozwoju sektora MSP.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF