Opis

 Nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów to zwiastun zakrojonego na wielką skalę projektu, który ma objąć przekład całego Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu na tekst ksiąg świętych podany w sposób możliwie najbardziej zrozumiały dla współczesnych odbiorców. Dzięki zastosowaniu metody tłumaczenia używającej dynamicznych równoważników znaczeniowych to, co powszednie, nabiera tu cech świętowania, dzięki czemu duch modlitwy może przeniknąć wszystkie dziedziny życia. Liczę na to, że nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów odegra ważną rolę w procesie nowej ewangelizacji i przyniesie błogosławione owoce poznawania woli Bożej.

ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Nowy Przekład Dynamiczny Księgi Psalmów należy do najlepszych w języku polskim. Jego wielką zaletą jest jasność komunikacyjna oraz nie tylko naturalny i poprawny, ale także poetycki, artystyczny a równocześnie niekoturnowy styl. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym ekwiwalentem oryginału.

prof. zw. dr hab. Andrzej Zaborski
Instytut Orientalistyki
Uniwersytet Jagielloński

 

Wydawcy nowego przekładu dynamicznego Księgi Psalmów z dużym powodzeniem udało się odnaleźć swego rodzaju modus vivendi pomiędzy dostojeństwem należnym księdze natchnionej, a koniecznością zachowania wierności względem pierwotnego przekazu psalmodii biblijnej, z jednoczesną dbałością o jego artyzm i dzisiejszą komunikatywność. Pod tym względem nowy przekład Psalmów zdołał uniknąć rozwiązań nazbyt eksperymentalnych, podtrzymując wiele cech charakterystycznych dla polszczyzny psałterzowo-biblijnej, jak też uchronił się przed sięganiem do tych zasobów współczesnego języka polskiego, które nader często „skażone” są zbytnią potocznością i kolokwialnością.

prof. dr hab. Stanisław Koziara
Katedra Lingwistyki Kulturowej
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Nowy Przekład Dynamiczny Księgi Psalmów odchodzi od idei używania językowych archaizmów i „słów wytrychów”, które są zazwyczaj niezrozumiałe dla przeciętnego czytelnika. Jego cechą nadrzędną jest łatwość zrozumienia. Przekład ten znakomicie łączy dwa podstawowe podejścia translatorskie: filologiczne (wierność wobec tekstu oryginalnego, w tym struktur poetyckich) i komunikacyjne (rozumienie i ocena tekstu, jaką mają ci, którzy czytają tekst hebrajski). To niekwestionowany walor nowego przekładu. Psalmy w tym tłumaczeniu jeszcze bardziej ukazują swoją żywotność i uniwersalny charakter. Docierają do współczesnego czytelnika, dając mu nie tylko poczucie stałości, mocy, zaufania czy opieki, ale także: wierności oryginałowi, staranności, piękna języka, jasności i użyteczności. Przyjęcie podejścia komunikacyjnego prowadzi do przekładu popularnego, przeznaczonego dla przeciętnego czytelnika, w przeciwieństwie do przekładów specjalistycznych - dosłownych, które czasami brzmią niezrozumiale i wymagają przypisów i objaśnień.

dr Maria Kantor
Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich
tłumacz i popularyzator Biblii
Uniwersytet Jagielloński

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 251

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Chrześcijaństwo nie jest systemem religijnych nakazów i zakazów. Jest ono osobistym związkiem człowieka ze zmartwychwstałym Chrystusem. Nie jest również religią, gdyż religie mówią o tym, co człowiek powinien czynić w celu obłaskawienia jakiegoś bóstwa, aby uzyskać od niego życie wieczne lub inne korzyści. Chrześcijaństwo natomiast mówi o tym, czego Bóg, Jedyny, Prawdziwy PAN i władca Nieba, suwerennie dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, aby umożliwić człowiekowi wieczną społeczność ze sobą.

Redakcja NPD ma prawdziwą i głęboką nadzieję, że to nowe, dynamiczne wydanie Pisma Świętego będzie służyło budowaniu i umacnianiu osobistej relacji każdego czytelnika z Chrystusem. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby tekst NPD był nie tylko merytorycznie wierny przekazowi myśli zawartych w oryginalnym tekście biblijnym, ale był także łatwo zrozumiały dla każdego czytelnika, który nie ma przygotowania egzegetycznego czy teologicznego. Mamy przy tym świadomość, że bez pomocy Ducha Świętego włożona praca nie da żadnego duchowego owocu, dlatego modlimy się o to, aby Duch Chrystusa osobiście przemawiał do każdego czytelnika tego przekładu i prowadził go w zrozumieniu woli Ojca w Niebie.

Imprimatur:

Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr3287/NK/2012 z dn. 08.08.2012 r.

Przekład przygotowany redakcyjnie na podstawie tłumaczenia

z języka hebrajskiego dokonanego przez:

Annę Horodecką i Jurija Gołowanowa

Redakcja:

Zespół Wydawnictwa NPD oraz VOCATIO

Korekta:

Elżbieta Mamczarz i Zespół VOCATIO

Opracowanie graficzne okładki:

Radosław Krawczyk

Redakcja techniczna:

Małgorzata Biegańska-Bartosiak

Redaktor naczelny:

Piotr Wacławik

Konsultacja językowa:

prof. dr hab. Stanisław Koziara

Naukowy redaktor naczelny „Prymasowskiej Serii Biblijnej”:

prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski

Copyright © 2012 by Wydawnictwo NPD, Warszawa.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta książka, ani żadna jej część, nie może być przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawie zezwoleń należy zwracać się do: Wydawnictwo NPD, e-mail: [email protected]

W cytowaniu fragmentów zaczerpniętych z tego przekładu należy w adresie biblijnym wpisać skrót (NPD), np.: Ps 23,1 (NPD).

Produkcja i dystrybucja: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

02-798 Warszawa, ul. Polnej Róży 1

Redakcja: tel. (22) 648 54 50, e-mail: [email protected]

Dział handlowy: tel. (22) 648 03 78, fax (22) 648 03 79,

e-mail: [email protected]

Księgarnia Wysyłkowa