Król Dawid - Costacurta Bruna - ebook + książka

Król Dawid ebook

Costacurta Bruna

4,8

Opis

Ta niewielka, ale bogata w treść książka ma na celu nie tylko przypomnieć jedną z najważniejszych ludzkich historii biblijnych. Czytelnik jest zaproszony, aby w losach Dawida odnalazł własną historię życia i powołania. Każda historia Biblii opowiada nasze losy. Nie tylko opowiada, ale zaprasza, byśmy odczytali je „oczami Boga”.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 81

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Wstęp

To dla nas duża radość, że możemy się podzielić z Czytelnikami treścią pięciu konferencji z sesji biblijnej, które w Centrum Formacji Duchowej wygłosiła Bruna Costacurta, znakomity egzegeta, potrafiący sięgać głębin studni Świętych Pism, budzić pragnienie Słowa i uderzająco prosto przybliżać ukryte w nim prawdy. Czyni to równocześnie z wielką kompetencją naukowca, z pasją osoby słuchającej i wierzącej, a także z miłością kobiety prawdziwie rozkochanej w Biblii. Publikacja zawiera zarejestrowane i spisane słowa Autorki, która zaprasza do wspólnej lectio i meditatio nad historią Dawida z 1 i 2 Księ­gi Samuela.

Jest to najobszerniej opisana historia pojedynczego człowieka na kartach Biblii. Historia wybrania „ostatniego ze spodziewanych”, najmniejszego, w oczach ludzkich lichego i wzgardzonego, w oczach Boga silniejszego od Goliata. Historia króla Dawida powołanego przez Jahwe, aby być pomazańcem na wzór Jego serca. Jest w niej miejsce na wszystko, co może się wydarzyć w ludzkiej historii powołania: na zadziwienie, na radość z zaskakującego wybrania, a także na silne ­poczucie kruchości i niemocy wybranego. Podziw w oczach jednych przeplata się z zazdrością i nienawiścią ze strony innych – najbliższych. Godność królewska i autorytet władcy mieszają się ze zdradą powołania, z dramatycznymi odejściami i cudownymi powrotami do pierwotnej wierności. Jest to historia wielkich zwycięstw i wielkich upadków, prawości i upodlenia, czystości i cudzołóstwa, grzechu i przebaczenia. Historia człowieka, który – mimo swej kruchości i dwuznaczności – w zamyśle Bożym staje się figurą Pomazańca jedynie czystego i wiernego Bogu, najśliczniejszego z synów ludzkich, Syna Bożego. Stało się tak dlatego, ponieważ – zauważa Autorka – „pomimo wszystko Dawid ciągle szuka Boga. To właśnie czyni go figurą mesjańską, ale jeszcze niedoskonałą, która musi poczekać na inną realizację, na prawdziwego Mesjasza, prawdziwego i jedynego Króla, naprawdę niewinnego i zdolnego do wierności aż do końca, bez przerywania linii miłości”.

Ta niewielka, ale bogata w treść książka ma na celu nie tylko przypomnieć jedną z najważniejszych ludzkich historii biblijnych. Czytelnik jest zaproszony, aby w losach Dawida odnalazł własną historię życia i powołania. Każda historia Biblii opowiada nasze losy. Nie tylko opowiada, ale zaprasza, byśmy odczytali je „oczami Boga”. Historia Dawida, podobnie jak każda stronica Biblii, uczy poszukiwania obecności Boga w naszych ludzkich losach, a także odnajdywania w niej historii zbawienia, okupionej krwią Mesjasza. Dawid pomaga nam pamiętać i wierzyć, że każda ludzka historia ma swoje korzenie w miłości Boga.

Podobnie jak uczestnicy sesji, którzy na żywo brali udział w dniach pustyni i medytacji, tak i Czytelnicy, biorąc do ręki tę książeczkę, od pierwszej jej stronicy są zaproszeni, aby dać się poprowadzić do studni Słowa, zanurzyć się w niej i uczynić własną historię „miejscem” modlitwy.

KrzysztofWons SDS

Konferencja 1

Saul i Dawid: odrzucenie i wybór

Dzieje Dawida przekazane w 1 i 2 Księdze Samuela to typowa historia człowieka nieznanego, który wspina się na najwyższe szczyty władzy i godności, a zarazem klasyczny przykład wybrania osoby z pozoru mało znaczącej, bez wielkich możliwości, wobec której Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Dzieje Dawida są bardzo długie, dlatego w książce omówione zostaną tylko wydarzenia najważniejsze.

Najpierw musimy się przyjrzeć dwóm postaciom: Dawidowi i Saulowi, które są symbolem odrzucenia i wyboru. Saul był pierwszym królem Izraela. Lud prosił Boga o króla, a Bóg wskazał na Saula, dlatego Samuel namaścił go na króla. Mogłoby się wydawać, że historia ta niesie pozytywne treści: Izrael ma króla! Tymczasem Saul jest postacią złożoną, kontrowersyjną.

Rozważając historię Saula, musimy zrozumieć, dlaczego Izraelici chcieli mieć władcę, dlaczego prosili Samuela o nowego króla. Po osiedleniu się w ziemi obiecanej Izraelici żyli w całkowitej zależności od Boga, który był prawdziwym przywódcą Izraela, królem. Był ich przewodnikiem na pustyni, a teraz stał się przewodnikiem Izraela na jego ziemi. Prowadząc swój lud, Bóg posługuje się sędziami – charyzmatycznymi postaciami, przez które działa. Powołuje sędziów wtedy, gdy trwa wojna, kiedy pokolenia Izraela wdają się w spór, gdy jest Mu potrzebne ludzkie pośrednictwo. To Bóg jest przywódcą, a sędzia tylko chwilowym pośrednikiem. Pełni swą funkcję dopóty, dopóki jest potrzebny.

Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej

Konferencja 2

Olbrzym i pasterz: walka Dawida z Goliatem

Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej

Konferencja 3

Tajemnicze drogi Boże: Dawid zostaje królem

Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej

Konferencja 4

Sprzeniewierzenie się Bożemu wybraniu: grzech z Batszebą

Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej

Konferencja 5

Miecz w sercu: bunt Absaloma

Ciąg dalszy dostępny w wersji pełnej

Redakcja

Anna Śledzikowska

Korekta

Zofia Smęda

Projekt okładki

Artur Falkowski

Na okładce

Claude Lorrain, Pejzaż z Dawidem i trzema bohaterami

Tekst pochodzi z sesji, która odbyła sięw Centrum Formacji Duchowej Salwatorianóww Krakowie (2-4 czerwca 2006 r.)

Imprimi potest

ks. Jan Folkert SDS, prowincjał

l.dz. 119/P/07

Kraków, 30 marca 2007

© 2007 Wydawnictwo SALWATOR

ISBN 978-83-7580-787-5

Wydawnictwo SALWATOR

ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków

tel. (0-12) 260 60 80, faks (0-12) 269 17 32

e-mail: [email protected]

www.salwator.com

Na zlecenie Woblink

woblink.com

plik przygotowała Aneta Pudzisz