Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu - Marek Jabłoński - ebook + książka

Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu ebook

Marek Jabłoński

0,0
62,00 zł

Opis

Kompetencje pracownicze to jedno z kluczowych zagadnień nauk o zarządzaniu. Teoretycy i praktycy, jak również klasycy i współcześni badacze zgodnie przyjmują, iż wiodącym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw oraz podnoszenia sprawności zespołowych form organizacji pracy są kompeten­cje pracownicze, na bazie których członkowie organizacji podejmują decyzje i działania oraz osiągają zamierzone cele.

Książka zawiera prezentację najważniejszych klasycznych oraz współczesnych koncepcji i modeli kompetencji pracowniczych w zarządzaniu oraz me­todyczne podstawy badania kompetencji pracowniczych. Klasyczna interpretacja kompetencji pracowniczych odpowiada normatywom prekursorów na­uk o zarządzaniu, natomiast współczesna ściśle koresponduje z rozwojem nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania. W świetle przeprowadzo­nych rozważań ukazano kapitał intelektualny i samoorganizację, jako odniesienie do zasobów i organizacji pracy współczesnego przedsiębiorstwa. W książce dokonano prezentacji ewolucji roli czynnika ludzkiego organizacji oraz charakterystyki kluczowych obszarów problemowych dotyczących kie­rowania pracownikami we współczesnej organizacji.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF