Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa - Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska - ebook

Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa ebook

Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska, Roman Wieruszewski

0,0
88,78 zł

Opis

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ, organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie znaczącego wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka. Prezentowane orzeczenia podejmują interesujące kwestie związane z realizacją takich fundamentalnych praw i wolności jak m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, prawo do sądu czy prawo do prywatności.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF