Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. - Ewa Podgórska-Rakiel - ebook

Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. ebook

Ewa Podgórska-Rakiel

0,0
8,45 zł

Opis

Publikacja zawiera rewolucyjne zmiany, jakie zostaną wprowadzone w zakresie działalności związków zawodowych od 1 stycznia 2019 r. Możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia to najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych. Ponadto po nowelizacji przepisów przedsiębiorca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie będzie mógł, wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową, będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Ochrona przed zwolnieniem obejmie zatem osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF