Jak rejestrować i aktualizować dane firmy po zmianach w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - Marta Wysocka-Fronczek - ebook

Jak rejestrować i aktualizować dane firmy po zmianach w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ebook

Marta Wysocka-Fronczek

0,0
8,45 zł

Opis

Publikacja zawiera opis zmian wprowadzanych w zasadach rejestracji firm od 19 maja 2016 r. oraz konsekwencje tych zmian dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają pół roku na aktualizację danych zawartych w rejestrze. Aktualizacja danych stała się obecnie bardzo istotna, ponieważ ustawa wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę wyrządzoną brakiem wpisu lub szkodę wyrządzoną wpisem niezgodnym z rzeczywistością. Nowe przepisy wprowadziły też obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są ujawnione w ewidencji przez przedsiębiorcę.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF