Jak i o czym po angielsku? Podróże. Kultura. Rozrywka. Sport. Przyroda - Izabella Rodzik-Sambierska - ebook

Jak i o czym po angielsku? Podróże. Kultura. Rozrywka. Sport. Przyroda ebook

Izabella Rodzik-Sambierska

4,0

Opis

Słówka, zwroty i dialogi w języku angielskim pomocne i niezbędne każdego dnia

Czytelnik znajdzie w książce zasób pytań, odpowiedzi, słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w codziennych sytuacjach związanych z komunikowaniem się w języku angielskim w tematach związanych z podróżą, kulturą, rozrywką, sportem i przyrodą.

Książka stanowi kontynuację i uzupełnienie wcześniejszej publikacji Jak i o czym po angielsku? Praca. Rodzina. Szkoła. Zdrowie. Zakupy tej samej autorki. Łącznie obie książki stanowią niezwykle praktyczną i użyteczną pomoc w opanowaniu bogatego i różnorodnego angielskiego, co pozwoli radzić sobie w bardzo wielu sytuacjach codziennych. Swoją metodę nauczania angielskiego autorka lubi określać jako „metodę starego belfra”, a na czym konkretnie ona polega – warto sprawdzić w praktyce.

***

Izabella Rodzik-Sambierska – anglistka, redaktorka książek w języku angielskim, autorka Jak? Gdzie? Kiedy? oraz Jak mówimy…? Gramatyka angielska – łatwa i przyjemna.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 318

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,0 (4 oceny)
2
1
0
1
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.
Sortuj według:
boorkosia

Nie oderwiesz się od lektury

Ok
00

Popularność
Izabella Rodzik-Sambierska

Jak i o czym po angielsku?

podróże • kultura • rozrywka • sport • przyroda

Redakcja: Jadwiga Witecka

Projekt okładki: Marcin Górski

Koncepcja graficzna: Wladzimier Michnievič

Skład: Studio Magenta, Nadzieja Michnievič

Opracowanie e-wydania:

© Copyright by Poltext sp. z o.o.

Warszawa 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Poltext sp. z o.o.

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118

tel.: 22 632-64-20

e-mail: [email protected] 

internet: www.poltext.pl

ISBN 978-83-7561-766-5 (format e-pub)

ISBN 978-83-7561-770-2 (format mobi)

Od Wydawcy

Książka stanowi kontynuację i uzupełnienie publikacji Jak i o czym po angielsku? Praca, rodzina, szkoła, zdrowie, zakupy tej samej Autorki wydanej przez Poltext w 2016 roku. Wykorzystuje tę samą metodę oraz ten sam układ graficzny, co wcześniejsza książka, choć oczywiście omawia inny zakres tematyczny. W zamierzeniu Autorki obydwa tomy mają pomóc osobom uczącym się języka angielskiego w opanowaniu słownictwa i zwrotów stosowanych w życiu codziennym, w rozmowach na różne tematy w ramach kontaktów towarzyskich i zawodowych.

Autorka wyznawała i w swojej działalności edukacyjnej praktykowała – w Jej własnych słowach – metodę starego belfra. Raczej sceptyczna wobec „nowinek” dydaktycznych, wierzyła we „wkucie” koniecznego zasobu słów oraz zwrotów na dany temat, aby następnie ich używać automatycznie w kontaktach z osobami anglojęzycznymi. Miała świadomość, że w nauczaniu języków obcych nieustannie pojawiają się „nowsze i lepsze” metody, obiecujące szybkie opanowanie języka obcego bez wysiłku i nakładu czasu, jednak uznawała je za obietnice bez pokrycia. Czy miała rację? Jako wydawca książek Izabelli Rodzik-Sambierskiej możemy tylko stwierdzić, że Autorka miała liczne grono Czytelników, którzy kupowali Jej książki, aby uczyć się z nich języka angielskiego.

Układ książki jest prosty i przejrzysty:

punktem wyjścia jest język polski, ponieważ każdy uczący się języka obcego najpierw myśli w języku ojczystym, a dopiero potem szuka w pamięci odpowiedników w języku obcym;

konsekwentnie jest stosowana zasada: jeden temat – jeden rozdział, a ponadto słownictwo jest wzbogacone o całe frazy lub wyrażenia związane z tematem danego rozdziału;

hasła czasownikowe i przymiotnikowe są podane razem z łączącymi się z nimi przyimkami, a hasła rzeczownikowe razem ze złożeniami czasownikowymi (tzw. kolokacje), co ma zapewnić bogactwo i poprawność wypowiedzi;

każdy temat (rozdział) został opracowany na tyle szczegółowo pod względem słownictwa oraz zwrotów, aby zapewnić osobie uczącej się swobodę wypowiedzi w języku angielskim.

Autorkę cechowało swoiste poczucie humoru, co znajduje odzwierciedlenie w przygodach, przeżyciach i dialogach pojawiających się w książce postaci. Koniecznie trzeba też wspomnieć o wielkiej miłości Autorki do zwierząt i przyrody, co także znajduje swoje odbicie w tej ostatniej książce Izabelli Rodzik--Sambierskiej.

W książce stosowana jest pisownia zgodnie z zasadami British English.

Warszawa, kwiecień 2017

Książki Izabelli Rodzik-Sambierskiej wydane przez Poltext

Jak mówimy…? Gramatyka angielska – łatwa i przyjemna

Jak? Gdzie? Kiedy? Everyday English dla Polaków

Jak i o czym po angielsku? Praca, rodzina, szkoła, zdrowie, zakupy

Jak i o czym po angielsku? Podróże, kultura, rozrywka, sport, przyroda

1O podróżowaniu

Słowo „podróż” ma kilka odpowiedników w języku angielskim:

travel

– dłuższa podróż z jednego miejsca do drugiego lub kilku miejsc, zwłaszcza za granicę,

journey

– podróż do innego miejsca na lądzie,

voyage

– podróż morska,

trip

– krótka podróż tam i z powrotem, np. wycieczka turystyczna lub podróż służbowa.

Z pojęciem „podróż” łączy się ściśle słowo „wycieczka”. Język angielski zna trzy słowa odpowiadające polskiemu słowu „wycieczka”:

trip

– to wyjazd krótki, tam i z powrotem i z jakimś konkretnym celem, np.

business trip

– podróż służbowa,

to make a trip into the town

– to wyjście na miasto, żeby coś załatwić lub wyjazd, żeby coś zwiedzić, np.

a trip to London

. Słowo

trip

to po polsku i „podróż”, i „wycieczka”,

be away on a trip

– „być w podróży”;

excursion

– to najczęściej wyjazd na krótko, zorganizowany przez instytucję, np. biuro podróży, aby zobaczyć coś ciekawego, np.

a day excursion to the nearby island

– „jednodniowa wycieczka na pobliską wyspę”,

to make/to go on an excursion into the country

– to „zrobić/pojechać na wycieczkę za miasto”;

outing

to wycieczka, wyjazd do miejsc wartych odwiedzenia, takich jak muzeum, teatr, wyjazd do ciekawego miejsca, np. nad morze,

school outing

to „wycieczka szkolna”.

Te trzy słowo są synonimiczne, o ich użyciu decyduje zwyczaj językowy:

pojechać na wycieczkę –

to go on a trip/an excursion/an outing

pojechać na wycieczkę do Warszawy

to go on a trip to Warsaw

pojechać/wyruszyć na wycieczkę w góry

to go/to set off on a trip for the mountains

pojechać na wycieczkę nad morze

to go on a trip to the seaside

pojechać na wycieczkę na ryby

to go on a fishing trip

pojechać na wycieczkę objazdową –

to go touring

pojechać na wycieczkę statkiem–

to

go on a cruise

pojechać na wycieczkę z przewodnikiem–

to go on a guided tour

wycieczka autokarowa –

coach trip

wycieczka łodzią –

boat trip

wycieczka statkiem –

cruise

wycieczka objazdowa po Polsce –

touring trip of Poland

wycieczka turystyczna/krajoznawcza –

sightseeing trip

Uwaga 1:

Z wycieczką i wyjazdem, zwłaszcza gdy grupa jest zorganizowana, wiążą się:

nocleg – accommodation, lodging

zatrzymać się na nocleg w hotelu – to stay overnight at the hotelzatrzymać się na nocleg u znajomego – to stay overnight at the friend’s placeprzyjąć kogoś na nocleg – to put sb up for the night

prowiant

provisions, packed lunch

na drogę

some food for the journey

suchy prowiant

dry provisions

zbiórka

meeting

zbiórka o 9 rano

we meet at 9 a.m.

miejsce zbiórki

pick-up point

podróż

journey, travel, trip, voyage

morska

sea voyage

kosmiczna

space travel

służbowa

business trip

odrzutowcem

jet travel

poślubna

honeymoon trip

samochodem/pociągiem/autobusem/statkiem

journey by car/by train/by bus/by ship

samolotem

air travel, journey by plane

zagraniczna

foreign travel

podróżowanie

travelling, journeying, voyaging

cel podróży/stacja docelowa

destination

dojechać do celu podróży/na miejsce

reach one’s destination

plan podróży

itinerary

towarzysz podróży

travelling companion

Szczęśliwej podróży!

Have a nice trip!/Safe journey!/Have a safe journey!

być w podróży

be away on a trip

udać się w podróż

go on/set out on a journey

udać się w podróż do…

leave for…

udać się w podróż służbową

go on a business trip

wyruszyć w podróż

set on a journey, set off on a journey

wyruszyć do/udać się do (np. miasta)

set for… (e.g. a town)

zabrać kogoś w podróż

take sb on a journey

podróżować

travel, journey

podróżować dalej (kontynuować podróż)

journey on

podróżować statkiem

voyage

podróżować samolotem

travel by plane, fly

podróżować drogą kolejową

travel by rail

lądową

travel overland

lotniczą

travel by air

morską

travel by sea

okrężną

take a roundabout route

podróżować z małym bagażem lub bez bagażu

travel light

podróżnik

traveller, voyager

przyjazd

coming back, arrival

przyjechać

come back, arrive

wyjazd

going away, departure

wyjechać

go away, be away, leave

W biurze podróży

w biurze podróży

at the travel office

broszura/folder

brochure/leaflet

dokonać wpłaty

make a payment

organizator wycieczek

tour operator

pojechać na zorganizowaną wycieczkę/wypoczynek

go on a package tour/holiday

pracownik biura podróży

travel agent

ustalić termin wyjazdu

set up a day of departure

W czym mogę panu pomóc?

Can I help you?

Chciałbym się dowiedzieć o wycieczki do Hiszpanii.

I’d like some information about the trips to Spain.

Chciałbym pojechać na wycieczkę zorganizowaną do Barcelony.

I’d like to go on a package tour to Barcelona.

Chciałbym pojechać do Barcelony przez Paryż na początku przyszłego tygodnia.

I want to travel to Barcelona via Paris early next week.

Czym pan chce pojechać?

How do you want to travel?

Chciałbym pojechać autokarem.

I’d like to travel by coach.

Którego dnia?

Which day?

Chciałbym wyjechać w piątek 20-tego.

I’d like to leave on Friday the 20th.

Ile to będzie kosztowało?

How much will it cost?/What’s the price?

Ceny wahają się od… do… .

The prices range from… to… .

Co jest wliczone w cenę?

What exactly does the price include?

Bilet w obie strony, zakwaterowanie i zwiedzanie z przewodnikiem.

Return fare, accommodation and a guided tour.

Ile kosztuje zakwaterowanie w hotelu?

How much is the accommodation in the hotel?

To zależy od kategorii/standardu hotelu.

It depends on the category/standard of the hotel.

Chciałbym też wiedzieć, ile kosztuje przejazd.

I would like to know the fare.

W szczycie sezonu jest to… .

At the height of the season it is… .

Poza sezonem jest taniej.

It is less out of the season.

A ile kosztuje samolot?

And I would like to know the air fare.

Przejazd jest tańszy w marcu.

The fare is less in March.

W lipcu przejazd jest droższy.

In July the fare is more.

W sierpniu przejazd kosztuje tyle samo.

In August the fare is the same.

Od września opłata jest….

After September the fare is….

A co z posiłkami?

And what about the meals?

oferujemy:

we offer:

pełne wyżywienie

full board

niepełne wyżywienie (śniadania i kolacje)

half board

bez wyżywienia (żywienie na własną rękę)

self-catering

A jakie jest zakwaterowanie?

And what about the accommodation?

nocleg ze śniadaniem

bed and breakfast (skrót B&B)

nocleg i wyżywienie

bed and board

zakwaterowanie w hotelu

hotel accommodation

zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym

youth hostel accommodation

kwatery prywatne

private accommodation/rooms

miejsca noclegowe

accommodation places

tanie noclegi

affordable accommodation

wygodne noclegi/zakwaterowanie

comfortable accommodation

zapewniamy:

we provide:

przewodnika

guide

wycieczkę z przewodnikiem

guided tour

wycieczkę zorganizowaną

package tour

wycieczkę ze zwiedzaniem

sightseeing tour

przewodnik po (broszura)…

guide to…

przewodnik (osoba)

guide

Czy mam zrobić rezerwację dla pana?

Shall I make/get a reservation on that for you?

Powinien pan zrobić rezerwację z wyprzedzeniem.

You should book in advance.

Wycieczki do Włoch są najbardziej popularne.

Italy is the most popular destination.

Musi się pan szybko zdecydować, ponieważ może zabraknąć miejsc.

You should/you had better make up your mind quickly because we may soon be fully booked.

Muszę to przemyśleć.

I must think it over./I must consider it.

Możemy panu załatwić paszport za dodatkową opłatą.

We can arrange for a passport for you for an extra pay.

A co z małymi dziećmi? Dzieci są wpisane do pana paszportu.

And what about small children? Children are included in your passport.

Możemy panu załatwić wszystko.

We can arrange for everything.

Odpowiada to panu?

Will that be all right?

I proszę nie zapomnieć zabrać bilety w podnieceniu przed wyjazdem.

And please, don’t forget about the tickets in the excitement of the departure.

W hotelu

hotel

hotel

drogi

expensive

luksusowy

luxury hotel

marny

poor, shabby

niedrogi

inexpensive, cheap

pięciogwiazdkowy

five-star hotel

polecany

recommended, approved

skromny

modest

wygodny

comfortable

wysokiej klasy

high-class/top-class hotel

zatrzymać się w hotelu

stay at the hotel

Zatrzymać się na jeden/dwa/trzy dni.

Stay for a night/two/three nights.

opuścić hotel

leave the hotel

obsługa hotelu (personel)

hotel staff

obsługa/obsługiwanie

service

pokoju

room service

wliczona w cenę

service included

marna

poor

miła

kind

niemiła

unkind

szybka

quick

chłopiec hotelowy

bellboy

kierownik

manager

pokojówka

chambermaid

portier

porter, hotel attendant

recepcjonistka

receptionist

sprzątaczka

cleaning woman

właściciel hotelu

hotelkeeper

recepcja

reception

karta meldunkowa

registration card

książka meldunkowa

register

książka gości hotelowych

register, visitors’ book

regulamin hotelowy

hotel regulations

W recepcji

meldować gości

register the guests

oddać klucze (na przechowanie)

deposit the keys

otrzymać kwit na rezerwację

get a reservation slip/reservation receipt

otrzymać rachunek hotelowy

get a hotel bill

okazać paszport/dowód osobisty

present a passport/identity card

wpisać dane osobowe

put down personal data

wymeldować się

check out of the hotel

wypełnić formularz

fill in/complete the registration form

wystawić rachunek

make out a bill

zameldować się

check in the hotel

zamówić budzenie

order/book an early call, order/book a wake-up call

zamówić taksówkę

order a taxi, arrange for a taxi

zamówić pokój

order a room

nocleg

accommodation

dla dwóch osób

accommodation for two

ze śniadaniem

bed and breakfast (skrót B&B)

śniadanie angielskie

English breakfast

śniadanie kontynentalne

continental breakfast

śniadanie na gorąco

cooked breakfast

rezerwacja

reservation, booking

odwołać rezerwację

cancel the booking

przyjąć rezerwację

take a booking

potwierdzić rezerwację

confirm the booking

zarezerwować pokój

book a room, reserve a room, make a reservation

zachować rezerwację

hold the booking

zmienić termin rezerwacji

change the booking

Hotel może przyjąć 100 osób.

The hotel can sleep one hundred guests.

Zostaw klucz u recepcjonistki.

Leave the key with the receptionist.

Malinowski przyjechał do Krakowa i udał się do hotelu „Victoria”.

Mr Malinowski arrived in Cracow and went to the Victoria Hotel.

Czy są wolne pokoje?

Have you got any rooms vacant/available? Have you got any vacancies?

Niestety mamy komplet.

Sorry we are full up./Sorry we are fully booked./I’m afraid all rooms are occupied/taken.

Brak wolnych miejsc.

No vacancies.

Poszedł więc do hotelu „Bajka”.

So he went to the Bajka Hotel.

Tak, mamy kilka wolnych pokoi.

Yes, we have some rooms vacant.

Jaki pokój pana interesuje?

What kind of a room you are looking for?

Jednoosobowy.

A single room.

Ma pan jakieś szczególne wymagania?

Any specific needs?

Na ile dni chce się pan zatrzymać?

How many nights do you want to stay?

Dwa dni. Ile kosztuje pokój?

Two nights. How much is a room?/How much do you charge for a room?

Ile kosztuje doba?

How much is it for a night?/per night?/How much do you charge for a night?/How much do I pay for a day?/What’s the price for a night?

Ile kosztuje pokój ze śniadaniem?

How much do you charge for bed and breakfast?

Bez śniadania?

Without breakfast?

Z całodziennym utrzymaniem?

With full board?

Z obsługą?

With service?

Liczymy £10 za dobę.

We charge £10 for a night/for a room.

Chciałbym zarezerwować pokój jednoosobowy na piątek wieczór, czy jest to możliwe?

I would like/I want to book a single room for Friday night. Is it possible?

Tak, oczywiście.

Yes, certainly.

Tu jest pana kwit na rezerwację.

Here is your reservation slip/receipt.

Malinowski przyszedł w piątek.

Mr Malinowski came on Friday.

Mam zarezerwowany pokój na dzisiaj.

A room has been reserved for me for today.

Na jakie nazwisko?

What name?

Malinowski.

Mr Malinowski.

Czy mogę pana prosić o paszport?

May I have your passport, please?

Proszę bardzo.

Here you are.

Paszport odbierze pan jutro rano.

You’ll get your passport back tomorrow morning.

Proszę wypełnić formularz meldunkowy.

Please, fill in/complete your registration form.

Proszę wpisać swoje dane w formularzu.

Please, fill in your particulars on the form.

Czy płacę z góry czy przy wyjeździe?

Do I have to pay in advance or when I leave the room?

Kiedy mam zwolnić pokój?

When do I have to leave/to vacate the room?

Poproszę o rachunek.

Could I have my bill, please?

Poproszę o klucz.

May I have the key, please?

Czy mógłby ktoś zabrać mój bagaż do pokoju?

Could I have my luggage taken up?

Proszę zanieść moje walizki do pokoju.

Please carry my luggage to the room.

Chciałbym zamówić budzenie rano.

I’d like an early call.

Chciałbym zamówić budzenie na godzinę 8 rano, czy mógłby pan to załatwić?

I’d like to be woken up at 8 a.m. Could you arrange it, please?

Proszę mnie obudzić o siódmej rano.

Please, wake me up at seven o’clock.

Czy mógłby pan dopilnować, aby mnie na pewno obudzono?

Please make sure I am woken up.

Czy mógłby pan zamówić dla mnie taksówkę?

Could you arrange for a taxi for me?/Could you call a taxi for me?

Czy mógłby ktoś znieść mój bagaż na dół?

Can I have my luggage brought down?

Jaki może być pokój w hotelu

pokój

room

cichy

quiet

duży/przestronny

spacious

jednoosobowy

a single room

dwuosobowy

a double/double-bedded room

trzyosobowy

a three-bedded room, a room with three beds

z podwójnym łóżkiem

a twin-bedded room

oddzielny

separate

połączony z łazienką

en suite

z łazienką

with bath

z osobną łazienką

with private bathroom

z widokiem na morze

overlooking/viewing/facing the sea

z oknem na podwórze

inside/back room

z oknem na południe

south facing

z oknem na ulicę

front room

z balkonem/tarasem

with a balcony/a terrace

apartament

suite

Gdzie mieszkamy w czasie wakacji

mieszkać w…

stay at…

dom wczasowy

holiday house

domek kempingowy

bungalow, cabin

domek letni

summer house

domek drewniany/chata

chalet

gospoda/zajazd

inn

hotel

hotel

mieszkanie wynajmowane na okres urlopu

holiday apartment

motel

motel

namiot

tent

pensjonat

guest/boarding house

pole namiotowe/kemping

camping site

przyczepa kempingowa

caravan

samochód kempingowy

camping van

schronisko

hostel

młodzieżowe

youth hostel

górskie

hut

Szukając kwatery, pytamy o:

łóżko dostawka

camp/rollaway bed

wygody

amenities

wyposażenie

equipment

wyposażenie w meble

furnishing

wyposażenie w urządzenia

facilities

bufet samoobsługowy

help yourself buffet

wynająć mieszkanie

take lodgings

domek kempingowy

hire a bungalow

pokój

rent a room

pokój do wynajęcia

a room to let

sprzątnąć pokój

clean up the room

zakwaterowanie

accommodation

zakwaterowanie z własnym wyżywieniem

self-catering accommodation

tanie zakwaterowanie

budget accommodation

O co pytamy na kempingu

Chcielibyśmy wynająć domek kempingowy.

We want to hire a bungalow/cabin.

Czy możemy postawić tu namioty?

May we put up/pitch/erect our tents here?

Gdzie możemy postawić przyczepy?

Where can we put our caravans?

Gdzie możemy wypożyczyć… ?

Where can we hire… ?

Czy możemy korzystać z kuchni?

Can we use the kitchen?

Czy są prysznice?

Are there any showers here?

Czy płacimy za to dodatkowo?

Shall we pay extra for it?

Kiedy mamy złożyć nasze namioty?

When shall we take down our tents/break up camp?

Podróż statkiem

podróżowanie statkiem

travelling by ship, voyaging

marynarka

navy

marynarka wojenna

the navy

marynarka handlowa

merchant navy/marine

oficer marynarki

naval officer

marynarz

sailor, seaman

O statku

statek

ship

cumować statek

moor, berth, wharf

podróżować statkiem

travel by ship

przewieźć statkiem

send by ship

wprowadzić statek do portu

sail a ship into the port

wsiąść na statek

get on board/board the ship

wsiąść na statek do…

take the ship for…

wysiąść ze statku

get off, disembark from (a ship)

na statku

on board the ship

bandera

flag, ensign

bandera handlowa

merchant ensign

bandera wojenna

military/war ensign

opuścić banderę

lower the flag

pływać pod polską banderą

sail under the Polish flag

podnieść banderę

hoist the flag

dziub

bow

na dziobie

at/in the bow

kajuta

cabin

kamizelka ratunkowa

life jacket

kotwica

anchor

zakotwiczyć

anchor, moor

podnieść kotwicę

raise/weigh anchor

rzucić kotwicę

cast/drop anchor

stać na kotwicy

be/lie at anchor

mostek

bridge

pokład

board, deck

na pokładzie

aboard, on the deck, on board

wsiąść na pokład

aboard

wszyscy na pokład!

all aboard! (do pasażerów), all hands on deck! (do załogi)

rufa

stern

na rufie

at/in the stern

pływać

sail

płynąć do (portu)

sail/head/be bound for (a port)

płynąć przez morze/rzekę

cross the sea/river

pływać po morzu

sail the sea

pływać po morzu (statkiem wycieczkowym)

cruise the sea

pływać na statkach (marynarz)

serve on ships

pływać na łodzi

sail a boat

Łodzie pływały po jeziorze.

Boats were sailing on the lake.

odbić od brzegu

cast off from the bank

odpływać

put out to sea, sail away

Statek odpływa rano.

The ship sails in the morning.

opłynąć świat

sail around the world

przepłynąć (statkiem) jezioro/morze/ocean/rzekę

cross the lake/sea/ocean/river, sail/sail across the lake/sea/ocean/river

Miesiąc temu przepłynąłem Atlantyk na pokładzie transatlantyku.

A month ago I sailed the Atlantic on board a transatlantic liner.

przybić do brzegu

draw up, tie up to the bank

przypłynąć

reach the shore

przypłynąć do…

arrive at…

wypływać

set off

na morze

ship out, sail out, go to sea

wypływać do…

head for…, sail for…

wypłynąć z portu

set sail, put out to sea

port

port, harbour, haven

odpływać

set sail, put out to sea, sail away

przybić do portu/przystani

put into port/harbour

wpływać do portu

sail into port, put into port, arrive in port

Statek wpłynął do portu.

The ship sailed into port.

bulwar

bulwark, embankment

molo

pier, jetty

nadbrzeże

embankment, wharf

przystań

harbour, pier, marina (dla jachtów)

cicha przystań

safe berth

reda

roadstead

rejs (żeglowanie)

voyage

rejs (wycieczka po morzu, rzece)

cruise

rejs po morzu (np. Bałtyckim)

a Baltic cruise

odbywać rejs

be on a cruise

odbywać rejs po morzu (np. Bałtyckim)

cruise in the (e.g. Baltic) sea

odbywać rejs wzdłuż wybrzeża

cruise along the coast

podczas rejsu

on the voyage

wyruszyć w rejs

go on a cruise, set out on a voyage

Rodzaje statków

barka

barge

frachtowiec

fright ship

łódź ratunkowa

life boat

rybacka

fishing boat

statek handlowy

trader/merchant ship

jacht

yacht

jacht wycieczkowy

cruising yacht

kuter

cutter

statek pasażerski

steamer

statek wycieczkowy

cabin cruiser

transatlantyk

transatlantic liner

żaglowiec

sailing ship

żaglówka

sailing boat

żagiel

sail

pod pełnymi żaglami

in full sail

postawić żagiel

set sail

pojechać na żagle

go for a sail, go sailing

zwinąć żagle

take in sails

żeglarz

mariner, seaman, seafarer, sailor

żegluga

navigation, sailing (śródlądowa)

żegluga wielka

ocean sailing

Podróżowanie to moja pasja, poszerza horyzonty – powiedział Malinowski.

Mr Malinowski said: Travelling is my passion, it broadens the mind.

Kiedy podróżowałem po Francji, spotkałem wielu ciekawych ludzi.

When I was travelling round France, I met a lot of interesting people.

Dwa lata temu byłem w Hiszpanii, Maroku, Tunezji i Egipcie.

Two years ago I was in Spain, Morocco, Tunisia and Egypt.

W zeszłym roku też dużo podróżowałem.

Last year I also travelled widely.

Chciałbym wkrótce znów pojechać za granicę.

I would like to travel abroad again shortly.

Tymczasem Malinowski musiał jechać w podróż służbową do Krakowa.

Meanwhile Mr Malinowski had to go on a business trip to Cracow.

Wyruszył w podróż w czwartek, a wrócił w poniedziałek.

He set off/out on a journey on Thursday and was back on Monday.

Jest bardzo zadowolony z podróży.

He is very happy about the journey.

Malinowski lubi także podróże morskie.

Mr Malinowski also likes voyages.

Pewnego razu, gdy po długiej i męczącej podróży wysiadł w porcie w Gdyni, zerwała się straszna burza.

Once when after a long arduous voyage he disembarked at the port of Gdynia, a heavy storm broke out.

Wszyscy pasażerowie schronili się na przystani. Wszyscy byli bardzo zmęczeni.

All passengers sheltered on the pier. They were all very tired.

Kiedy burza ucichła, niektórzy z nich poszli na spacer wzdłuż nadbrzeża.

When the storm subsided some of them went for a walk along the embankment.

Męcząca podróż po morzu nie zniechęciła ich do podróżowania statkiem po morzu.

The arduous voyage did not discourage them from travelling by ship/from sailing the seas.

Młoda dama, spacerując wzdłuż bulwaru, marzyła o następnej podróży morskiej: Rejs pełen słońca dookoła Wysp Kanaryjskich! Kapitan! Młody, przystojny! Muszę zaraz iść do biura podróży.

A young lady walking along the embankment was daydreaming about another voyage: A sunshine cruise around the Canary Islands! A captain! Young, handsome! I must go to the travel office right away.

Podróż pociągiem

jazda pociągiem

ride on a train

podróżowanie pociągiem

travelling by train

komunikacja (kursowanie pociągów, połączenia)

train service

utrzymywać regularne połączenia do…

run a regular service to…

Pociągi kursują co godzinę.

There is an hourly train service.

pociąg

train

pociąg nadjeżdża

the train is approaching

odjeżdża o (godzinie)

the train leaves at/is due out at/draws out at/pulls out at/departs at

odjeżdża do

the train leaves for/departs for/draws out for

przyjeżdża o (godzinie)

the train arrives at/is due in at/draws in at/pulls in at

przyjeżdża z

the train arrives from

rusza

the train is off/draws off

wjeżdża (na stację)

the train pulls into the station

obsługa pociągu

train service

maszynista

train/engine driver

kolejarz

railwayman

konduktor

guard, conductor

odjazd pociągu

departure of a train

przyjazd pociągu

arrival of a train

spóźnienie pociągu

delay of a train

spóźnić się na pociąg

miss a train, be late for a train

wykolejenie się pociągu

derailment/derailing of a train

wykoleić się

derail, get off the rail

hamować pociąg

brake the train

hamulec

brake

hamulec bezpieczeństwa

emergency brake

jechać/pojechać pociągiem

go by train, take a train

odebrać kogoś z pociągu

meet sb at the station, pick up sb at the station

odprawić pociąg

forward the train

odprowadzić kogoś na pociąg

see sb off to/at the station

podróżować pociągiem

travel by train

przesiadać się

change, take a change

przyjechać pociągiem

arrive by train

planowo

arrive as scheduled

punktualnie

arrive on time/punctually

wsiadać do pociągu

get on a train

wysiadać z pociągu

get off a train

zapowiedzieć pociąg

announce a train

zdążyć na pociąg

be on time for a train

złapać pociąg

catch a train