Inwestycje finansowe (wyd. II zmienione i uzupełnione) - Katarzyna Perez - ebook

Inwestycje finansowe (wyd. II zmienione i uzupełnione) ebook

Katarzyna Perez

0,0
59,00 zł

Opis

Rynek finansowy jest miejscem podlegającym nieustannym przeobrażeniom, na którym niemal każdego dnia pojawiają się nowe produkty, pozwalające na dokonywanie potencjalnie dochodowych inwestycji finansowych. Niniejsza książka stanowi rezultat indywidualnych oraz zespołowych dociekań na­ukowych, a także doświadczeń praktyków rynku finansowego, których celem jest ukazanie najnowszych instrumentów finansowych coraz bardziej do­stępnych dla polskich inwestorów.

Każdy z rozdziałów ma jednolitą strukturę, co pozwala Czytelnikom na szybkie i dokładne porównanie poszczególnych produktów i narzędzi. W ramach danego rozdziału Czytelnik dowei się o:
- istocie danego instrumentu i narzędzia finansowego,
- jego charakterystyce oraz ewentualnych zaletach i wadach,
- rynku, na jakim ten instrument funkcjonuje, zarówno w skali śwaitowej, jak i lokalnej, a także perspektywach jego rozwoju po ostatnim globalnym kryzy­sie finansowym.

Dzięki staranio Autorów prezentacja poszczególych rodzajów inwestycji finansowych jest aktualna i interesująca.
Książka stanowi ważna i ciekawą lekturę dla inwestorów, pracowników instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicz­nych, a także wszystkich osób zainteresowanych inwestycjami finansowymi.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF