Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu - Anna Matysek-Jędrych (red.) - ebook

Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu ebook

Anna Matysek-Jędrych (red.)

0,0
51,00 zł

Opis

Kryzys subprime zmienił sposób, w jaki postrzegamy rynki i instytucje finansowe. Przebieg kryzysu, jego surowość i globalny charakter nie pozostaną również bez wpływu na przyszłość tego sektora gospodarki. Dlatego niezmiernie ważne jest poznanie i zrozumienie pierwotnych źródeł kryzysu oraz je­go konsekwencji. Niniejsza książka nie stanowi kompletnego studium współczesnych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i rynków fi­nansowych w kontekście kryzysu, ale prezentuje wybrane - ważne zdaniem autorów - wątki tej tematyki.

Autorzy skupili uwagę na dwóch kwestiach: symptomach i poniekąd również przyczynach kryzysu oraz jego konsekwencjach w wybranych mikro- oraz makroekonomicznych aspektach funkcjonowania systemu finansowego. Głównym celem było przedstawienie często trudnych i złożonych zagad­nień związanych z sytuacją kryzysową w sposób ułatwiający ich zrozumienie, łączenie zjawisk pozornie niezależnych od siebie w związki przyczyno­woskutkowe oraz wskazanie kierunku, w jakim powinny rozwijać się wybrane rozwiązania instytucjonalne na rynku finansowym.

Poznanie i zrozumienie prezentowanych w niniejszej książce zagadnień ułatwi Czytelnikowi poruszanie się po meandrach współczesnych finansów, za­równo w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF