Informatyczne narzędzia procesów logistycznych - Mirosław Chaberek - ebook

Informatyczne narzędzia procesów logistycznych ebook

Mirosław Chaberek

0,0
59,00 zł

Opis

Niekwestionowaną determinantą rozwoju współczesnej gospodarki jest możliwość stosowania koncepcji logistycznych, dających realną możliwość spełniania fundamentalnego dla gospodarki globalnej postulatu zapewnienia właściwych zasobów, we właściwym miejscu, właściwej ilości i czasie.

Niespotykany dotychczas poziom wymagań organizacji gospodarczych co do takich kryteriów, jak koszty, czas, bezpieczeństwo, może być zapewnio­ny w głównej mierze poprzez stosowanie efektywnych rozwiązań i technologii logistycznych.

Jednocześnie należy zauważyć, że jednym z podstawowych warunków rozwoju koncepcji logistycznych oraz ich praktycznego urzeczywistnienia by­ła i jest informatyka.

Sukces współczesnej logistyki uzależniony jest od aplikacji nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozwój tych technologii i ich in­tegracja z koncepcjami logistycznymi stały się podwaliną funkcjonowania oraz rozwoju współczesnej gospodarki, tworzenia i wymiany wartości, kształ­towania relacji między uczestnikami rynku, z nieustannym dążeniem do optymalizacji procesów przepływu wszelkich zasobów. Miarą współczesności społeczno-gospodarczej jest wzajemny rozwój wiedzy oraz praktyki w obszarze ekonomii i zarządzania, informatyki i logistyki. Należy podkreślić ko­nieczność dalszej integracji tych obszarów nauki i praktycznych możliwości urzeczywistnienia posiadanej wiedzy. Włączenie się ośrodków akademic­kich w nurt tych poszukiwań badawczych stało się inspiracją powstania niniejszej publikacji, w której zawarte zostały treści związane m.in. z:
- praktycznymi i teoretycznymi aspektami kontaminacji i atomizacji logistyki oraz informatyki,
- uwarunkowaniami implementacji systemów telematycznych i informatycznych w logistyce,
- rozwojem narzędzi informatycznych i ich zastosowaniem w logistyce.

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników łączy rozważania teoretyczne z ich praktyczną egzemplifikacją. Intencją autorów było zainspirowanie Czy­telników, a także wywołanie refleksji nad sferą teoretyczną i praktyczną poruszanej problematyki.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF