Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Bartkowiak Barbara - ebook

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ebook

Bartkowiak Barbara

0,0
59,00 zł

Opis

Książka „Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" ma na celu:
- ukazanie praktycznych doświadczeń i rozwiązań działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych wraz z oceną ich oddziaływania na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
- charakterystykę na tym tle modelu systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP oraz określenie scenariuszy jego rozwoju.

Zawiera wnikliwe opracowanie wyników badań dotyczących skali i zakresu wpływu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w procesie powstawania i rozwoju tych przedsiębiorstw, także na tle innych instrumentów zewnętrznego finansowania MSP.
Autorka odpowiada na trzy istotne pytania:
- czy metody i instrumenty finansowania małych i średnich przedsiębiorstw są dostosowane do popytu małych i średnich przedsiębiorstw na kapitał obcy?
- jakie są efekty i praktyka funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce?
- jakie elementy decydują o specyfice polskiego systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz w jakim kierunku mechanizm ten winien się rozwijać?

Publikacja przedstawia proces powstawania i rozwoju systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce oraz charakterystykę (wady i zalety m.in. w ocenie małych i średnich przedsiębiorstw) oferty produktów pożyczkowych i poręczeniowych adresowanych do MSP przez funkcjonujące fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Książka przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, w tym także przedsiębiorców mających trudności ze znalezieniem źródeł zasilania zewnętrznego warunkujących ich powstawanie i rozwój, szczególnie w pierwszych okresach ich działalności.

-----------------------------------------------------------------------------------------
„Pragnę podkreślić, iż materiał empiryczny oraz przeprowadzona na jego podstawie analiza, mają w Polsce charakter pionierski, co stanowi niewątpliwy wkład autorki w rozwój nauki finansów".
Prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF