Fakturowanie w jednostkach sektora publicznego - Hubert Grzyb - ebook

Fakturowanie w jednostkach sektora publicznego ebook

Hubert Grzyb

0,0
19,90 zł

Opis

Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:
  • jakie obowiązują zasady wystawiania faktur, w tym w JST po centralizacji – czy dostawa towarów oraz świadczenie usług wykonywane między JST a jej jednostkami organizacyjnymi mogą być dokumentowane fakturą,
  • w jakich terminach należy wystawić faktury i jakie są tu wyjątki,
  • kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury, a kiedy należy wystawić notę księgową,
  • czy paragon wystawiony do kwoty nie wyższej niż 450 zł, zawierający NIP nabywcy, będzie spełniał wymagania przewidziane dla tzw. faktury uproszczonej.
  • jaki wpływ ma zawarta umowa na treść faktury, które zapisy mają pierwszeństwo w razie sprzeczności umowy z fakturą,
  • kiedy powstaje moment obowiązku podatkowego przy refakturowaniu, jaki jest termin wystawienia refaktury, jaka stawka jest właściwa przy refakturowaniu,
  • kto może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z wystawianiem faktur.
W Poradniku omówiono poszczególne rodzaje faktur: faktury dla podatników, faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, noty korygujące, dokumenty niebędące fakturami, uznane za faktury, faktury wewnętrzne, faktury pro forma. Ponadto omówiono obowiązki jednostek związane z fakturowaniem w kontekście: mechanizmu podzielonej płatności – kiedy oznaczyć transakcję symbolem „MPP”, białej listy podatników VAT, nowego JPK_VAT, odliczenia VAT naliczonego.
Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki (około 50). W e-booku umieszczono również przydatny wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania pracowników w związku z pobieraniem faktur zakupowych wystawionych na jednostkę.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF