Ewidencjonowanie czasu pracy po 1 stycznia 2019 r. – nowe obowiązki pracodawcy - Joanna Suchanowska - ebook

Ewidencjonowanie czasu pracy po 1 stycznia 2019 r. – nowe obowiązki pracodawcy ebook

Joanna Suchanowska

0,0
29,90 zł

Opis

O ile w samych aktach osobowych nowe przepisy (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.) nie wprowadziły dużych zmian, o tyle w ewidencji czasu pracy zmieniło się sporo. Po pierwsze, w ewidencji czasu pracy trzeba obecnie wskazywać nie tylko liczbę godzin, ale podać także przedział godzinowy pracy (od-do). To samo dotyczy przedziału godzinowego odbywanego dyżuru. Trzeba też wskazać rodzaj dnia wolnego. Rozporządzenie przewiduje też szeroki wykaz dokumentów, jakie trzeba umieszczać w dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy. I podkreśla, że dokumentacja ta musi być prowadzona odrębnie dla każdego pracownika. Sprawdź na przykładach, jak obecnie trzeba ewidencjonować czas pracy.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF