Dlaczego? Dlatego - Lama? Kacha - Michael Zinn, Kazimierz Barczuk MP3 - Michael Zinn, Kazimierz Barczuk, Piotr Olszewski, Adam Nawrocki - audiobook

Dlaczego? Dlatego - Lama? Kacha - Michael Zinn, Kazimierz Barczuk MP3 audiobook

Michael Zinn, Kazimierz Barczuk, Piotr Olszewski, Adam Nawrocki

0,0
35,00 zł

lub
Opis

 • William Norman Ewer, był autorem dwuwiersza : „Jakiż dziwny to Bóg, że wybrał Żydów”

Inny angielski poeta Cecil Brown postanowił dodać do niego kilka własnych strof: „Nie tak dziwny, jak ci, którzy wybrali żydowskiego Boga, a odrzucili Żydów”

 • Nie można mieć Boga bez Izraela. Jeżeli wybraliśmy żydowskiego Boga, to musimy mieć do czynienia z Izraelem. Wyznawanie ich Boga i jednoczesne ignorowanie ich, czy pogardzanie nimi jest sprzecznością samą w sobie. Tak samo szalonym jest mówienie, że kocha się Boga, ale Żydów już nie.  

Bóg wybrał Izraelitów, „Są to Izraelici, których przywilejem jest synostwo, chwała przymierza, prawodawstwo, kult i obietnice. Z nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen"

 • Rz 9.4-5  

 

Dlaczego akurat ich? – to proste, hebr. Lama? – Kacha (Dlaczego? Dlatego)

 • - Dlaczego teologiczne wykłady i tradycyjna ewangelizacja nie są w stanie pokonać mroków przeszłości i narosłych przez wieki uprzedzeń?
 • - Czy przesłanie Ewangelii może mieć moc bez potwierdzenia w naszym codziennym życiu?
 • - Jak „wzbudzić w nich zazdrość o ich własne Pismo, ich Zbawiciela, ich Mesjasza”?   
 • - Dlaczego  zostali powołani, aby być błogosławieństwem i światłem dla narodów?
 • - Jeżeli przez odrzucenie Mesjasza stali się bogactwem dla świata, to  co będzie, kiedy Go przyjmą? Rz 11.12  

 

Na wiele trudnych pytań w bezkompromisowy sposób odpowiada Michael Zinn – pochodzący z Lwowa, mesjański rabin z Jerozolimy. Opowie dlaczego dla jego ojca i wielu  podobnych mu Żydów Chrześcijanie uchodzą za największe zagrożenie. Co sprawiło, że on sam przyjął Jeszua jako swojego Mesjasza. W tej  fascynującej podróży  w świat wiary i urzeczywistnienia Bożych obietnic Michaelowi towarzyszą: Kazimierz Barczuk, Piotr Olszewski oraz Adam Nawrocki.

 

 • My, poganie odkryliśmy coś, co jest ich. Wszystko to należy do nich. Myśmy tylko to odnaleźli. Wszystko to jednak jest żydowskie i w pełni do nich należy.

 

"Bóg nie odrzucił swojego ludu", który uprzednio poznał."

 • Rz 11,2

 

„Jeśli bowiem ty zostałeś odcięty od dzikiej oliwki, z którą w sposób naturalny byłeś zespolony, a zostałeś wszczepiony w szlachetną oliwkę, tak rożną co do natury od ciebie, to ileż łatwiej oni będą wszczepieni we własną oliwkę, do której należą z natury

 

 • Rz. 11, 24

Audiobooka posłuchasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

MP3 (spakowane ZIP)

Czas: 6 godz. 10 min

Lektor: Michael Zinn