Bezpieczeństwo ekonomiczne – casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 - Józef Zawadzki, Jarosław Ziętarski - ebook

Bezpieczeństwo ekonomiczne – casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015 ebook

Józef Zawadzki, Jarosław Ziętarski

0,0
61,00 zł

Opis

W publikacji przedstawiono autorski model oceny bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Moim zdaniem Autorzy wyprowadzili bardzo interesujące wnioski dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego, a sformułowana opinia upoważnia mnie do rekomendacji przyjęcia prezentowanej monografii i publikacji, jako bardzo istotnie wartościowego zarówno od strony naukowej, jak również aplikacyjnej dla wszystkich związanych z analizą i budową bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w szczególności Polski.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Mareckiego, SGH


Monografia (...) stanowi oryginalną i ważącą naukowo-badawczą pracę wnoszącą istotny wkład do dotychczas zawartych rozważań w tej tematyce w literaturze przedmiotu dotyczącej bezpieczeństwa ekonomicznego. Stanowić też będzie wartościowe źródło wiedzy zarówno dla szerokiej rzeszy studentów wyższych uczelni ekonomicznych, jak i też zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego kierunków uczelni wojskowych czy kierunków politologicznych uniwersytetów w całej Polsce.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Bienia, prof. SGH

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF