Benefit 6 2013 -  - darmowy ebook

Benefit 6 2013 ebook

3,0
0,00 zł

lub
-50%
Zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego i kupuj ebooki, audiobooki oraz książki papierowe do 50% taniej.
Dowiedz się więcej.
Opis


Sztuka wpływania na otoczenie to umiejętność, którą chciałby posiąść niejeden menedżer, sprzedawca czy HR-owiec. Co robić, by inni nas słuchali albo jeszcze lepiej – by mieć wpływ na decyzje, które podejmują inni?

O tym mówił dr Robert Cialdini, który niedawno gościł z wykładem w Polsce. Cialdini na każdym kroku podkreśla, że wpływanie na innych powinno być etyczne. Co więcej, aby odnieść w tej dziedzinie sukces, w trakcie interakcji należy wykorzystywać okoliczności, które kształtują rzeczywistość najbliższą naszemu rozmówcy. O etyce w praktyce pisze także Danuta Malczewska. Dr Kazimierz Sedlak w drugiej części tekstu dotyczącego przyszłości wynagradzania pisze o komunikacji, która jest kluczowym elementem strategii Total Rewards. W czerwcu publikujemy też drugą część kontrowersyjnego tekstu Roberta Reinfussa na temat mitów o premiach. Tym razem autor podpowiada, czym zastąpić premie. Być może zainteresują Państwa propozycje przedstawione przez Roberta Reinfussa. A jeśli te argumenty nie przekonają Państwa, to być może sami znajdą Państwo sposób na efektywne nagradzanie i motywowanie pracowników. Za chwilę lato i wakacje – czas odpoczynku i relaksu. Miesięcznik „Benefit” będzie cały czas pojawiać się dla Państwa. Wszystkich zapraszam do czytania naszego miesięcznika także w formie elektronicznej.

Zapraszam do lektury.
Jacek Babiel
redaktor naczelny

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF

Liczba stron: 99

Oceny
3,0 (1 ocena)
0
0
1
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ

www.miesiecznik-benefit.pl

Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail:[email protected]

ISSN 2084-7491

Redaktor naczelny: Jacek Babiel

Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa

Reklama: Anna Załę[email protected] tel. 22 531 32 75, tel. kom. 508 548 308

Anna [email protected] tel. 22 279 23 06, tel. kom. 516 579 678

Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

Foto na okładce: Fot. influenceatwork.com

Nakład: 10 000 egz.

DTP: Pracownia

Drodzy Czytelnicy,

Sztuka wpływania na otoczenie to umiejętność, którą chciałby posiąść niejeden menedżer, sprzedawca czy HR-owiec. Co robić, by inni nas słuchali albo jeszcze lepiej – by mieć wpływ na decyzje, które podejmują inni? O tym mówił dr Robert Cialdini, który niedawno gościł z wykładem w Polsce.

Cialdini na każdym kroku podkreśla, że wpływanie na innych powinno być etyczne. Co więcej, aby odnieść w tej dziedzinie sukces, w trakcie interakcji należy wykorzystywać okoliczności, które kształtują rzeczywistość najbliższą naszemu rozmówcy. O etyce w praktyce pisze także Danuta Malczewska.

Dr Kazimierz Sedlak w drugiej części tekstu dotyczącego przyszłości wynagradzania pisze o komunikacji, która jest kluczowym elementem strategii Total Rewards.

W czerwcu publikujemy też drugą część kontrowersyjnego tekstu Roberta Reinfussa na temat mitów o premiach. Tym razem autor podpowiada, czym zastąpić premie. Być może zainteresują Państwa propozycje przedstawione przez Roberta Reinfussa. A jeśli te argumenty nie przekonają Państwa, to być może sami znajdą Państwo sposób na efektywne nagradzanie i motywowanie pracowników.

Za chwilę lato i wakacje – czas odpoczynku i relaksu. Miesięcznik „Benefit” będzie cały czas pojawiać się dla Państwa. Wszystkich zapraszam do czytania naszego miesięcznika także w formie elektronicznej. Na naszej stronie internetowej www.miesiecznik-benefit.pl można bezpłatnie pobrać wszystkie numery magazynu. Dodatkowo są także one dostępne bezpłatnie w księgarni internetowej www.e-bookowo.pl/benefit.

Zapraszam do lektury.

Jacek Babiel redaktor naczelny

WARTO TAM BYĆ

Pełna moc możliwości

Seminarium szkoleniowe Jacka Walkiewicza z udziałem dwóch wyjątkowych gości: twórcy i prowadzącego „20m2 Łukasza” – Łukasza Jakóbiaka oraz Tomasza Dalacha Founding Partnera Online Partners i współtwórcy portalu www.gruper.pl

Podczas seminarium Jacek Walkiewicz odpowie, m.in. na pytania:

po

czym poznać, że osiągnęliśmy sukces;

dlaczego warto wierzyć w siebie i wychodzić ze znanej „sfery komfortu”;

dlaczego „bezemocjonalne” podejście do biznesu grozi nudą, szybko prowadzi do rutyny i wypalenia;

dlaczego warto kreować śmiałe wizje przyszłości osobistej i zawodowej;

jak rozwijać w sobie gotowość do odważnego działania;

dlaczego upór, konsekwencja i regularność pomagają osiągać cele.

20 czerwca 2013 – Centrum Konferencyjne ANTRAKT w Warszawie Organizator: 360 SMART BUSINESS CONSULTING Informacje:www.pelnamocmozliwosci.pl

Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting

Warto dyskutować. Zwłaszcza, kiedy naszymi rozmówcami są świetni fachowcy w branży HR. Cykl konferencji skierowany do dyrektorów i menedżerów HR. Goście specjalni spotkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i sprawdzonymi rozwiązaniami w obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips wśród najlepszych firm na świecie.

20 czerwca 2013 – Warszawa Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje:www.hrlunchmeeting.pl

III Konferencja Lato HR

Celem konferencji jest podnoszenie kwalifikacji kadr menedżerskich z zakresu wiedzy HR, dzielenie się doświadczeniami, prezentowanie nowych trendów, narzędzi i rozwiązań dla branży HR. Wartość szczególną spotkania stanowią prelekcje omawiające konkretne studia przypadków zrealizowanych projektów w obszarach ZZL.

5 lipca 2013 – Warszawa Organizator: Inwenta Sp. z o. o. Informacje:latohr.pl

Ogólnopolska Konferencja Konwent HR - Przywództwo, Coaching, Motywowanie i Ocena Pracowników

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z kształtowaniem zaangażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR, jak i rolą działów HR w budowaniu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy. Konwent będzie doskonałą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów, wymiany wiedzy oraz dyskusji ze specjalistami z różnych sektorów HR.

13 czerwca 2013 – Hotel Mercure w Warszawie Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami Informacje:www.pszk.pl

Jack Canfield „Zasady sukcesu”

Czy chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom, poprawić zdrowie, osiągnąć finansową niezależność, cieszyć się z bardziej satysfakcjonujących relacji personalnych, a także stać się bardziej radosną i spokojną osobą? Szkolenie z Jackiem Canfieldem jest do tego kluczem. Poruszane tematy m.in:

podwojenie swoich rezultatów i swoich dochodów;

znalezienie

wolnego czasu, na który zasługujesz;

łatwe osiągnięcie

balansu

we wszystkich dziedzinach swego życia;

jak mieć więcej zabawy i mniej stresu we wszystkim co robisz!

14 czerwca 2013 – Warszawa Organizator: Invest Success Informacje:www.jackcanfield.pl; www.investsuccess.pl

XII Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Uwaga HR-owcy i menedżerowie z Gdańska!

Kolejna edycja organizowanego przez Most Wanted! bezpłatnego XII Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy pt: „Prawo pracy - optymalizacja rozwiązań - wyzwania i zagrożenia dla pracodawców”.

Kongres skierowany jest do prezesów, przedstawicieli działów kadr i płac, przedstawicieli działów administracyjnych, działów personalnych, działów prawnych, działów HR.

14 czerwca 2013 – Gdańsk Organizator: Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o. o. Informacje:www.kongresprawapracy.pl

Kongres KWALIFIKACJE

Idea Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) pojawiła się w 2004 roku, formalnie przyjęta została przez Parlament Europejski cztery lata później. Założeniem Europejskiej Ramy Kwalifikacji jest objęcie wszystkich kwalifikacji i ustaleniu efektów uczenia się jako głównego wyznacznika danej kwalifikacji. Celem ERK jest ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych w różnych miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz społeczeństwa, a co za tym idzie wzrost mobilności aktywnych zawodowo oraz promowanie uczenia się przez całe życie. W procesie wdrażania ERK zakłada się, że każdy kraj powinien odnieść krajowe kwalifikacje do ośmiu poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji. Odbywałoby się to za pośrednictwem krajowych ram kwalifikacji lub inaczej zdefiniowanych poziomów w krajowym systemie kwalifikacji.

W Polsce prace nad Polską Ramą Kwalifikacji prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. Efektem prac będzie projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz instytucji ds. rejestru kwalifikacji. Powstał również raport referencyjny, w którym opisany został sposób, w jaki polski model odnosi się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Kluczowym pojęciem Polskiej Ramy Kwalifikacji są deskryptory. Są to wskaźniki, według których oceniane będzie uczenie się. Podzielone zostały na trzy kategorie:

Wiedza – w interpretacji zawartej w Polskiej Ramie Kwalifikacji może być teoretyczna lub faktograficzna. Oznacza przyswajanie informacji poprzez uczenie się. Jest zbiorem opisu faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki;

Umiejętności – w rozumieniu KRK mogą być umysłowe (myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) lub praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów). Umiejętności to zdolności do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

Kompetencje społeczne – w kontekście KRK określa się je w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. Oznaczają one udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobowych, społecznych lub metodologicznych, okazywaną w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym.

Deskryptory w KRK zostały napisane w celu ujęcia pełnego wachlarza efektów uczenia się bez względu na rangę naukową czy instytucjonalną. Deskryptory obejmują zarówno sytuacje związane z pracą, nauką, jak i tłem akademickim i zawodowym.

Krajowa Rama Kwalifikacji definiuje wymienione sposoby uczenia się następująco :

Edukacja formalna – to programy realizowane przez szkoły, uczelnie i inne podmioty, których celem nadrzędnym jest uzyskanie kwalifikacji. Przejście danego cyklu kształcenia łączy się z uzyskaniem pełnej kwalifikacji na odpowiednim poziomie Ramy Kwalifikacji;

Edukacja pozaformalna – to ogół szkoleń, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji. Efekty tego uczenia się mogą być jednak potwierdzane i certyfikowane, a w konsekwencji uznawane. Stają się wtedy składnikiem zestawu potwierdzonych osiągnięć wymaganych dla konkretnych kwalifikacji;

Edukacja

nieformalna - to dochodzenie do nowych kompetencji bez pomocy nauczyciela czy instruktora, przez samodzielną aktywność. Celem jest osiągnięcie określonych efektów poza instytucją kształcącą.

6-7 czerwca 2013 – Kraków

Organizator: Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Fot. influenceatwork.com

Dr Robert Cialdini – jeden z najwybitniejszych psychologów społecznych, specjalizujący się w planowaniu strategicznym i szkoleniach dla organizacji w oparciu o program „sześciu reguł wywierania wpływu”.

Wydawnictwo Helion/Onepress

O wpływaniu na innych

Z Robertem Cialdinim rozmawia Jacek Babiel

Zajmuje się pan bardziej propagandą czy manipulacją?

Nie badam propagandy, badam wpływ, jaki na ludzi codziennie wywierają: reklama, marketing, działania handlowe, zbieranie funduszy.

Ale propaganda to jeden ze sposobów manipulowania, a także wpływania na postawy innych ludzi.

Tak, ale zwykle robią to rządy. Ja mówię o takim handlowym, biznesowym wykorzystaniu, takim technicznym zastosowaniu w marketingu, reklamie, a nie w polityce. Powiem tak – pewne zasady propagandy są takie same jak zasady skutecznego marketingu.

Dlaczego, według pana, tak dużo ludzi chce słuchać o tym, jak wpływać na ludzi?

Myślę, że ludzie chcą robić dwie rzeczy: po pierwsze, tak jak pan zasugerował przed chwilą, zależy im na pozyskaniu zainteresowania swoją ofertą. Po drugie, ludzi interesuje to, jak się bronić przed nieszczerym, nieetycznym podejściem do wykorzystywania wpływów.

Przez lata prowadzonych badań wypracował pan sześć złotych zasad wywierania wpływu na ludzi. Czy zdarzyło się kiedyś, że ktoś prosił pana, aby go nauczyć, jak zostać szmuglerem wpływu?

Nikt mi tego nie powiedział otwarcie, ale wiem, że niektórzy ludzie są gotowi wykorzystywać te informacje, żeby manipulować innymi. Jednym z najważniejszych zagadnień, które poruszam w takich przypadkach, jest etyka całego tego procesu. Dla kogoś, kto wywiera wpływ, bardziej dochodowe jest, aby wykorzystywać te zasady uczciwie, niż wykorzystywać je nieuczciwie, zwłaszcza w czasach Internetu pozwalającego ludziom, którzy zostali oszukani, wprowadzeni w błąd czy zmanipulowani, mówić o takich nadużyciach publicznie. Reputacja tych, którzy wykorzystują te zasady nieuczciwie, może zostać zrujnowana i to na rynku, na którym działają lokalnie.

W takim razie znajomość owych sześciu zasad to jedyne, według pana, skuteczne sposoby wpływania na innych ludzi?