Benefit 5 (17) 2013 -  - darmowy ebook

Benefit 5 (17) 2013 ebook

3,0
0,00 zł

lub
-50%
Zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego i kupuj ebooki, audiobooki oraz książki papierowe do 50% taniej.
Dowiedz się więcej.
Opis

W maju prezentujemy Państwu wywiad z pierwszym premierem III RP, dziś doradcą prezydenta RP – Tadeuszem Mazowieckim.

Rozmowa dotyczy spraw dzisiejszych, ale także i tych z przeszłości, z okresu wielkich zmian, jakie przeżywała Polska w 1989 r. Tadeusz Mazowiecki mówi m.in. o tym, co motywowało Polaków kiedyś i jakie są obecnie nasze motywacje i cele. W niniejszym numerze miesięcznika zamieściliśmy również tekst Roberta Reinfusa o mitach motywowania za pomocą premii finansowych oraz tekst dr. Kazimierza Sedlaka, który pisze o koncepcji Total Rewards, którą opracowano z początkiem XXI wieku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Wynagradzania. Autorzy tej koncepcji wyodrębnili pięć głównych składowych wynagrodzenia. Koncepcja łącznych korzyści z pracy znacznie poszerza tradycyjne rozumienie terminu „wynagradzanie”. Wzbogaca je, m.in. o takie składowe, jak działania zmierzające do budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy przekazywanie pracownikom wyrazów uznania. Autorzy koncepcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że proces wynagradzania to znacznie więcej niż tylko wypłacanie pensji.

Zapraszam do lektury

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 101

Oceny
3,0 (1 ocena)
0
0
1
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.

Popularność
PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ

www.miesiecznik-benefit.pl

Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail:[email protected] ISSN 2084-7491

Redaktor naczelny: Jacek Babiel

Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa

Reklama: Anna Załę[email protected] tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308

Anna [email protected] tel. 22 279 23 06, tel. kom. 516 579 678

Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

Foto na okładce: Łukasz Gdak

Nakład: 10 000 egz.DTP: Pracownia

Drodzy Czytelnicy,

w maju prezentujemy Państwu wywiad z pierwszym premierem III RP, dziś doradcą prezydenta RP – Tadeuszem Mazowieckim. Rozmowa dotyczy spraw dzisiejszych, ale także i tych z przeszłości, z okresu wielkich zmian, jakie przeżywała Polska w 1989 r. Tadeusz Mazowiecki mówi m.in. o tym, co motywowało Polaków kiedyś i jakie są obecnie nasze motywacje i cele.

W niniejszym numerze miesięcznika zamieściliśmy również tekst Roberta Reinfusa o mitach motywowania za pomocą premii finansowych oraz tekst dr. Kazimierza Sedlaka, który pisze o koncepcji Total Rewards, którą opracowano z początkiem XXI wieku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Wynagradzania. Autorzy tej koncepcji wyodrębnili pięć głównych składowych wynagrodzenia. Koncepcja łącznych korzyści z pracy znacznie poszerza tradycyjne rozumienie terminu „wynagradzanie”. Wzbogaca je, m.in. o takie składowe, jak działania zmierzające do budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy przekazywanie pracownikom wyrazów uznania. Autorzy koncepcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że proces wynagradzania to znacznie więcej niż tylko wypłacanie pensji.

Zapraszam do lektury.

Jacek Babiel redaktor naczelny

WARTO TAM BYĆ

„HR na Śniadanie”

Każdy z nas kojarzy ideę „obiadów czwartkowych” – spotkań polskich intelektualistów. Portal HRNews organizuje ich współczesny, biznesowo-towarzyski, odpowiednik – cykl „HR na Śniadanie”. Spotkania mają charakter klubu networkingowego, aktywizującego wymianę doświadczeń i sprzyjającego refleksji nad kondycją polskiego HR.

15 maja 2013 – Hotel Lord w Warszawie Organizator: HRNews.pl Informacjie:www.HRnaSniadanie.pl

Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting

Cykl konferencji skierowany do dyrektorów i menedżerów HR. Goście specjalni spotkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i sprawdzonymi rozwiązaniami w obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips wśród najlepszych firm na świecie.

23 maja 2013 – Piła Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje:www.hrlunchmeeting.pl

Wyzwania HR

Po raz pierwszy w Łodzi. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie budować pożądaną markę zespołu HR w organizacji, usłyszą o tym jak najlepiej motywować pracowników, przyjrzą się prawdom i mitom w temacie budowania zespołów sprzedażowych, posłuchają jak zadbać o wizerunek pracodawcy.

15 maja 2013 – Hotel Holiday Inn w Łodzi Organizator: Pracuj.pl Informacje:www.wyzwaniahr.pl

Ogólnopolska Konferencja Konwent HR

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z kształtowaniem zaangażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR, jak i rolą działów HR w budowaniu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy.

13 czerwca 2013 – Hotel Mercure w Warszawie Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami Informacje:www.pszk.pl

III Konferencja Lato HR

Celem konferencji jest podnoszenie kwalifikacji kadr menedżerskich z zakresu wiedzy HR, dzielenie się doświadczeniami, prezentowanie nowych trendów, narzędzi i rozwiązań dla branży HR.

5 lipca 2013 – Warszawa Organizator: Inwenta Sp. z o. o. Informacje:www.latohr.pl

Sprostowanie: W kwietniowym numerze miesięcznika Benefit 4(16)/2013 w tekście „Personal branding” podaliśmy niepełną, a przez to nieprawdziwą informację na temat autorki tekstu. Napisaliśmy, że Anna Szubert jest pierwszym i jak dotąd jedynym strategiem personal brandingu w Polsce. Pełna informacja brzmi: Anna Szubert jest pierwszym i jak dotąd jedynym strategiem personal brandingu w Polsce certyfikowanym przez Reach Communications Consulting.

Kongres KWALIFIKACJE – jak przetrwać rewolucję edukacyjną?

Alfred Hitchcock powtarzał, że dobry film zaczyna się od trzęsienia ziemi. Dla polskiego świata gospodarki takim wydarzeniem mógł być Raport OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) z prognozami do 2060 r. Dokument ten zakłada, że Polskę w najbliższych 50 latach czeka spowolnienie gospodarcze. W połowie XXI wieku będziemy jednym z najstarszych społeczeństw świata – a co za tym idzie skazanym na wegetację, z gospodarką przytłoczoną kosztem transferów koniecznych do utrzymania osób nieaktywnych zawodowo z przyczyn naturalnych.

Najlepszą alternatywą dla tej apokaliptycznej wizji jest zmiana funkcjonowania polskiej edukacji formalnej oraz rozwiązania dla osób aktywnych zawodowo. W Polsce od kilku lat przygotowywana jest Krajowa Rama Kwalifikacji – system standardów, w którym precyzyjnie określone zostaną poziomy profesjonalizmu w zakresie: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla poszczególnych zawodów i specjalności. Rama kształtować będzie wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać określony poziom kwalifikacji. Jej zawartość będzie modelować nowy system kształcenia i rozwoju osób pracujących w Polsce i Europie. Spowoduje ukształtowanie innego niż dotychczas sposobu zdobywania kwalifikacji poprzez wdrożenie systemu ich potwierdzania. Dobrze skonstruowana i implementowana Rama przyczyni się do wypracowania systemu kształcenia adekwatnego do potrzeb pracodawców oraz uzyskania porównywalności edukacji zdobywanej w różnych krajach europejskich.

Niepokoić może to, że zarówno społeczeństwo, jak i pracodawcy nie dysponują wiedzą na temat tej reformy. Brakuje również merytorycznej dyskusji na temat potrzeb środowisk zaangażowanych w ten proces oraz możliwości i sposobów współpracy po przeprowadzonej reformie. Nie istnieje platforma wymiany informacji na temat podejmowanych już inicjatyw edukacyjnych spełniających wymagania Krajowej Ramy Kwalifikacji. Nieznane są przykłady i praktyki obecne w biznesie. Jednocześnie od wielu lat środowisko biznesu wskazuje na niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb pracodawców. Skutkuje to trudnościami w znalezieniu pracowników spełniających wymagania przedsiębiorstw oraz tworzeniem indywidualnych systemów rozwoju kwalifikacji, które odpowiadają konkretnym potrzebom.

Odpowiedzią na wszystkie pytania i wątpliwości będzie Kongres Kwalifikacje – „Trzy środowiska – jedna sprawa”. Celem wydarzenia jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, koniecznych do ujęcia w Ramie, aby spełniała ona wymagania biznesu i stała się użytecznym narzędziem umożliwiającym optymalizację procesu rekrutacji i rozwoju pracowników. Chcemy dyskusji na temat Krajowej Ramy Kwalifikacji oraz potwierdzania kwalifikacji, zdobytych drogą pozaformalną oraz nieformalną. Dążymy do stworzenia platformy dla merytorycznej dyskusji na temat potrzeb środowisk, dla których Krajowa Rama Kwalifikacji ma być praktycznym narzędziem pracy oraz możliwości współpracy między nimi po przeprowadzeniu reformy.

Chcemy polilogu łączącego trzy najważniejsze punkty widzenia: biznesu, edukacji, administracji. Pragniemy, by polscy przedsiębiorcy opowiedzieli o problemach, jakie towarzyszą rekrutacji pracownika oraz o dobrych praktykach dotyczących wzrostu kompetencji swoich pracowników. Chcemy zobaczyć, jak wygląda analogiczny system w innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Wierzymy, że dobrze wypracowane rozwiązania pomogą w łatwiejszym zdobywaniu nowych kwalifikacji, które umożliwią efektywniejsze funkcjonowanie społeczeństwa oraz przedsiębiorstw.

6-7 czerwca 2013 – Kraków

Organizator: Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

WYWIAD

Fot. Mateusz Kina

Pierwszy premier III Rzeczypospolitej, poseł na Sejm kilku kadencji, od 2010 r. doradca Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

Jest jeszcze wiele do zrobienia

Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Jacek Babiel

Co, pana zdaniem, udało się nam, Polakom, najbardziej z tych działań, które wy podejmowaliście w latach 80–89?

Wydaje mi się, że Polska jest inna. Kiedy się patrzy na to, jak Polska się zmieniła, można powiedzieć, że się udało. To nie znaczy, że nie było błędów, ogromnych kosztów społecznych tych przeobrażeń, ale przeobrażenia demokratyczne i gospodarcze nam się udały.

Dlaczego dzisiaj, kilkanaście lat po 1989 r., ludzie nie rozumieją istoty tego, co pan proponował wtedy nam, Polakom?

Uważam, że to się zmienia. Obserwuję, że w miarę upływu czasu zrozumienie dla trudności, z jakimi trzeba się było zmierzyć w tamtych latach, wzrasta. Niektórzy oczywiście zachowują jakieś uproszczone tezy, ale to zrozumienie się raczej poprawia.

Wtedy, gdy pan zaproponował tę grubą linię, grubą kreskę, było więcej gratulacji i życzeń z okazji tego, że jednak jest to mądre rozwiązanie. A dzisiaj?

Tę sprawę opisuję w mojej książce – przywołuję w niej rok 1989 i lata następne. Poświęciłem tej sprawie cały rozdział, który zatytułowałem Sąd nad grubą kreską i ze wszystkich stron ją opukuję, więc odsyłam do książki.

Gdybyśmy mieli możliwość cofnięcia czasu, gdyby miał pan tę wiedzę, którą ma pan dzisiaj, przyjąłby pan propozycję wejścia do rządu? Zdecydowałby się pan?

W moim wieku do rządu już się nie wchodzi, ale doradzać prezydentowi mogę, co czynię obecnie.

Ale gdyby miał pan tę wiedzę, którą ma dzisiaj?

Ale nie miałem tej wiedzy wtedy i musiałem rozstrzygać sprawy bez niej. Gdybym ją miał, byłbym na pewno bogatszy.

To pana premierostwo odbywało się w cza- sie kryzysowym dla Polski...

Powiedziałbym, że bardzo trudnym. Była ogromna inflacja i trzeba było jej przeciwdziałać. Znajdować recepty doraźne, ale nie utknąć w tej doraźności, czyli robić reformę owocującą na długą metę.

Dzisiaj mówi się, że nie tylko Europa, ale w ogóle pewna część świata jest pogrążona w kryzysie. Może jest tak, że my nigdy nie wyszliśmy z okresu transformacji?

Nie, to jest kryzys wywołany czymś innym. Jest to kryzys wywołany systemem bankowym, życiem ponad stan. Inne są przyczyny tego kryzysu niż przyczyny tamtych trudności, które leżały w tamtym systemie.

Mówi Pan o rynku pracy, że on się zmienił. Ale reformy, o których Pan mówił, miały duży wpływ wtedy na zwolnienia w Solidarności. Dzisiaj obserwujemy również masowe redukcje zatrudnienia. Jak to wszystko opowiedzieć ludziom? Wczoraj 500 osób, przedwczoraj 200, dziś 300, kolejne zakłady pracy znowu zwalniają, tak jak lata temu.

Mam nadzieję, że fundusze, które dostaliśmy z Unii Europejskiej, będą służyły również do tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla ludzi młodych. To nie jest tylko, jak pan wie, problem Polski. Bezrobocie, dotykające zwłaszcza ludzi młodych, jest ogromne, jak np. w Hiszpanii. Oczywiście to nie znaczy, że nam jest łatwiej, bo u innych też są trudności. Trzeba zauważyć, że to nie jest spowodowane jakimiś naszymi przywarami czy błędami, a wynika z całej sytuacji ekonomicznej Europy, nawet tego zachodniego świata.

W latach 80., kiedy następowały masowe zwolnienia w zakładach pracy, wy – strona rządowa – mieliście świadomość tego, że jest to wielkie zagrożenie. Potem były kolejne wybory i okazało się, że Aleksander Kwaśniewski został prezydentem – i to potwierdzało falę niezadowolenia. Co będzie z nami, Polakami, za jakiś czas, jeżeli scenariusz się powtórzy? Coraz więcej ludzi nie będzie miało pracy, znowu nastąpi fala wyjazdów za granicę i ludzie będą tam szukać szczęścia, zamiast budować Polskę tutaj.