Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych - Magdalena Swacha-Lech - ebook

Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych ebook

Magdalena Swacha-Lech

0,0
25,53 zł

Opis

Poruszane w książce zagadnienia pomogą znaleźć Czytelnikowi odpowiedzi na wiele pytań dotyczących powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. W tym kontekście szczególnie cenne wydają się być następujące obszary opracowania:
uporządkowanie pojęć z zakresu połączeń instytucji finansowych, w tym zdefiniowanie terminu „bancassurance",
specyfikacja rodzajów powiązań instytucji bankowych i ubezpieczeniowych w zakresie realizacji strategii bancassurance,
prezentacja występujących w Polsce związków bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance z wyodrębnieniem współpracy o charakte­rze podmiotowym i przedmiotowym,
próba oceny pierwszych efektów działalności bancassurance prowadzonej przez banki komercyjne, dokonana zarówno z punktu widzenia osią­ganych korzyści, jak i zagrożeń generowanych podczas realizacji tej strategii,
wskazanie czynników warunkujących sukces bancassurance.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne