Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym - Radosław Koper - ebook

Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym ebook

Radosław Koper

0,0
99,00 zł

lub
Opis

Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze karnoprocesowej kompleksowe studium monograficzne badania świadka w postępowaniu karnym. Prezentowane rozważania wpisują się w niezwykle ważny i wciąż aktualny nurt ochrony praw jednostki.

W opracowaniu omówiono takie zagadnienia jak:

  • dopuszczalność badania świadka,
  • tryb zarządzania i przeprowadzania badania,
  • konsekwencje niepodporządkowania się przez świadka obowiązkowi badania.
  • Publikacja zawiera przegląd i ocenę orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny dotyczących tematyki badania świadka.

    Adresaci:
    Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak i teoretyków prawa. Będzie stanowić cenną lekturę dla aplikantów zawodów prawniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką procesu karnego.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF