Australia i jej rola w kształtowaniu procesów integracyjnych w obszarze Azji Pacyfiku - Paweł Kozielski - ebook

Australia i jej rola w kształtowaniu procesów integracyjnych w obszarze Azji Pacyfiku ebook

Kozielski Paweł

0,0
76,00 zł

Opis

Australia jest wysoko rozwiniętą i stabilną gospodarką. Jej potencjał gospodarczy, w połączeniu z azjatyckim dynamizmem ekonomicznym, sprawia, że kraj ten trwale wpisał się w międzynarodowe procesy gospodarcze w obszarze Azji Pacyfiku.

Jakie uwarunkowania i mechanizmy kształtują obecnie, i mogą kształtować w przyszłości, wzajemne zależności pomiędzy Australią i innymi gospodarkami Azji Pacyfiku? Czy Australia ma szansę pozostać ogniwem wzrostu tych gospodarek? Czy wiek XXI, który w opinii wielu ekonomistów, będzie stuleciem gospodarczej przewagi Azji, będzie również okresem dobrej kondycji gospodarki Australii? Autor poszukuje odpowiedzi na te i podobne im pytania.

Książka (…) zasługuje na uwagę ze strony osób profesjonalnie zajmujących się tematyką stosunków międzynarodowych w aspekcie gospodarczym oraz zwykłego czytelnika mającego zamiar zapoznać się z tamtejszym ciekawym regionem świata i jego problemami gospodarczymi.

Z recenzji prof. UAM dr hab. M. Sprengela

Zaletą tekstu jest swoboda, z jaką Autor porusza się po analizowanej problematyce. (…) Autor przedstawił sytuację Australii w szerszym kontekście globalnych, regionalnych i bilateralnych procesów integracji gospodarczej – stąd nie należy tej pracy traktować jako jedynie książki nt. gospodarki Australii. Stanowi ona (…) bowiem rdzeń, dla plastycznego zaprezentowania obrazu sytuacji w zakresie procesów integracji gospodarczej w całym obszarze Azji Pacyfiku.

Z recenzji prof. SGGW dr hab. J.T. Krzyżanowskiego

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF