Opis

Gminy to z punktu widzenia VAT specyficzne podmioty. Częściowo działają jako podatnicy VAT, a częściowo – jako organy władzy publicznej – nie są podatnikami tego podatku. Już samo przeprowadzenie granicy między tymi dwoma sferami działalności gmin bywa trudne, a tymczasem dotykają je także innego rodzaju trudności – poczynając od konsekwencji przeprowadzonej w 2016 r. centralizacji VAT, a kończąc na licznych, bieżących zmianach przepisów, choćby tych dotyczących podzielonej płatności czy JPK. Od 2016 r. jednostki sektora finansów publicznych borykają się także z obliczaniem kwoty podatku naliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika oraz ze związaną z tym korektą dokonywaną po zakończeniu roku.
Publikacja wskazuje, jak: prawidłowo identyfikować działalność gmin jako podatników i niepodatników VAT, rozliczać na gruncie VAT wybrane świadczenia realizowane przez gminy (pomoc społeczna, parkowanie, wywóz odpadów), prawidłowo rozliczać dotacje, wyznaczyć preproporcję, odliczać podatek naliczony, prowadzić ewidencję VAT, stosować podzieloną płatność, przeprowadzać korektę roczną.
Całość jest opatrzona bogatym, najnowszym orzecznictwem administracyjnym i sądowym, przykładami oraz licznymi fragmentami interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach gmin i dotyczących ich codziennej działalności.

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF